Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Korintiešiem 13:1—13

13  Ja es runātu cilvēku un eņģeļu valodās, bet man nebūtu mīlestības, es būtu dārdošs gongs vai šķindoša cimbala*.  Un, ja man būtu pravietošanas dāvana un es zinātu visus dievišķos noslēpumus, un ja man būtu visas zināšanas un tik stipra ticība, ka es spētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas.  Un, ja es izdalītu visu, kas man pieder, lai paēdinātu citus, un atdotu savu dzīvību, gribēdams dižoties, bet man nebūtu mīlestības, tas man nelīdzētu nenieka.  Mīlestība ir pacietīga un laipna. Mīlestība nav skaudīga, tā nelielās, nav uzpūtīga,  neizturas nepiedienīgi, nemeklē savu labumu, nav viegli aizkaitināma. Tā neuzskaita pārestības,  nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.  Tā panes visu, tic visam, cer uz visu, iztur visu.  Mīlestība nekad nepārstāj. Bet pravietošanas dāvanas beigsies, valodas mitēsies, zināšanām pienāks gals.  Jo mūsu zināšanas ir nepilnīgas un mēs pravietojam nepilnīgi, 10  bet, kad nāks tas, kas ir pilnīgs, nepilnīgais zudīs. 11  Kad biju bērns, es runāju kā bērns, domāju kā bērns un spriedu kā bērns, bet tagad, kļuvis par vīru, esmu atmetis bērna dabu. 12  Jo pašreiz mēs redzam neskaidrus apveidus, kā metāla spogulī, bet tad redzēsim skaidri*. Pašreiz manas zināšanas ir nepilnīgas, bet tad tās būs precīzas, tāpat kā zināšanas par mani ir precīzas*. 13  Tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība.

Zemsvītras piezīmes

Mūzikas instruments, radniecīgs mūsdienu šķīvjiem.
Vai ”vaigu vaigā”.
”Zināšanas.. ir precīzas”. Gr. epiginṓskō. Sk. Rom 1:28, zemsv. piez.