Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Korintiešiem 11:1—34

11  Līdzinieties man, tāpat kā es Kristum!  Es gribu jūs uzslavēt, jo jūs visās lietās atceraties mani un turaties pie tradīcijām, ko esmu jums nodevis.  Bet es vēlos, lai jūs zinātu, ka ikviena vīrieša galva ir Kristus, bet sievietes galva ir vīrietis, bet Kristus galva ir Dievs.  Ikviens vīrietis, kas lūdz Dievu vai pravieto, apsedzis galvu, apkauno savu galvu,  un ikviena sieviete, kas lūdz Dievu vai pravieto ar neapsegtu galvu, apkauno savu galvu, jo tas ir tas pats, kas būt noskūtai*.  Ja sieviete neapsedz galvu, lai tad viņa arī nogriež matus. Bet, ja nogriezt vai noskūt matus sievietei ir apkaunojums, tad lai viņa apsedz galvu.  Vīrietim nav jāapsedz galva, jo viņš ir Dieva attēls un gods, bet sieviete ir vīrieša gods.  Jo ne jau vīrietis ir no sievietes, bet sieviete — no vīrieša,  turklāt vīrietis netika radīts sievietes dēļ, bet gan sieviete vīrieša dēļ. 10  Tāpēc — un arī eņģeļu dēļ — sievietei galvā jābūt pakļāvības zīmei. 11  Tomēr Kungā ne sieviete ir šķirama no vīrieša, ne vīrietis — no sievietes. 12  Jo, kā sieviete ir no vīrieša, tā arī vīrietis ir caur sievieti, bet viss ir no Dieva. 13  Spriediet paši: vai sievietei pieklājas lūgt Dievu ar neapsegtu galvu? 14  Vai nav gluži dabiski uzskatīt*, ka vīrietim gari mati ir negods, 15  bet, ja sievietei ir gari mati, tas viņai ir gods? Jo mati viņai doti galvassegas vietā. 16  Taču, pat ja kāds grib aizstāvēt citu paradumu — ne mums, ne Dieva draudzēm cita nav. 17  Bet, dodams šos norādījumus, es jūs nevaru slavēt, jo jūsu sapulces jums nāk nevis par labu, bet par ļaunu. 18  Galvenais, es dzirdu, ka tad, kad jūs sanākat kopā draudzē, jūsu vidū esot šķelšanās, un daļēji es tam arī ticu. 19  Protams, sektas jūsu vidū noteikti būs, lai starp jums kļūtu redzami tie, ko Dievs atzīst. 20  Un tā nu, kad jūs sanākat kopā, nav iespējams baudīt Kunga mielastu. 21  Jo, kad tas ir pienācis, katrs jau ir apēdis pats savas vakariņas, tā ka viens paliek izsalcis, bet cits jau ir iereibis. 22  Vai tad tiešām jums nav māju, kur ēst un dzert? Vai jūs nicināt Dieva draudzi un liekat justies neērti tiem, kam nav nekā? Ko lai es jums saku? Vai lai es jūs slavēju? Par to es jūs neslavēšu. 23  No Kunga es esmu saņēmis to, ko stāstīju arī jums, proti, ka Kungs Jēzus tajā naktī, kad tika nodots, paņēma maizi 24  un, pateicies Dievam, pārlauza to un teica: ”Tā ir* mana miesa, kas tiek atdota par jums. To dariet, mani pieminot.” 25  Tāpat viņš pēc mielasta paņēma arī kausu un sacīja: ”Šis kauss ir jaunais līgums*, kura pamatā ir manas asinis. Ikreiz, kad jūs no tā dzerat, dariet to, mani pieminot.” 26  Jo ikreiz, kad jūs ēdat šo maizi un dzerat no šī kausa, jūs pasludināt Kunga nāvi, līdz kamēr viņš būs atnācis. 27  Tāpēc tas, kas ēd šo maizi vai dzer no Kunga kausa necienīgi, grēko pret Kunga miesu un asinīm. 28  Vispirms lai cilvēks pārbauda sevi un atzīst, ka ir cienīgs, un tikai pēc tam lai viņš ēd maizi un dzer no kausa. 29  Jo tas, kurš ēd un dzer, nesaprazdams, ko miesa nozīmē, pats sev izsaka spriedumu. 30  Tāpēc daudzi no jums ir vāji un slimi, un diezgan daudzi ir miruši*. 31  Bet, ja mēs sevi izvērtētu, mēs netiktu tiesāti. 32  Taču tiesādams Jehova mūs pārmāca, lai mēs netiktu notiesāti kopā ar pasauli. 33  Tātad, mani brāļi, kad jūs sanākat kopā, lai baudītu šo mielastu, gaidiet cits citu. 34  Ja kāds ir izsalcis, lai paēd mājās, citādi jūs, sanākot kopā, varētu izpelnīties nelabvēlīgu spriedumu. Pārējo es nokārtošu, kad ieradīšos.

Zemsvītras piezīmes

T.i., šādā veidā sodītai par netikumību.
Vai ”daba jūs nemāca”.
Gr. estín. Šeit lietots ar nozīmi ”simbolizē, nozīmē”.
Vai ”jaunā derība”.
Runa ir par korintiešu garīgumu, nevis par burtisku nāvi.