Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Jāņa 5:1—21

5  Ikviens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva, un ikviens, kas mīl to, kurš ir devis dzīvību, mīl arī to, kas no tā ir dzimis.  Ja mīlam Dievu un ievērojam viņa likumus, tad zinām, ka mīlam Dieva bērnus.  Jo tā ir mīlestība pret Dievu, ka pildām viņa likumus, un viņa likumi nav apgrūtinoši.  Katrs*, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir uzvara, kas uzvarējusi pasauli, — mūsu ticība.  Kas var uzvarēt pasauli? Vai ne tas, kurš tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls?  Viņš, Jēzus Kristus, ir tas, kurš atnāca caur ūdeni un asinīm, un ne ar ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir tas, kas liecina, jo gars ir patiesība.  Tā nu ir trīs liecinieki*:  gars, ūdens un asinis, un šie trīs ir vienprātīgi.  Mēs pieņemam cilvēku liecību, bet Dieva liecība taču ir vēl nozīmīgāka, jo tā ir Dieva dota liecība — liecība par viņa Dēlu. 10  Kas tic Dieva Dēlam, tam ir liecība sevī. Cilvēks, kas netic Dievam, padara viņu par meli, jo netic liecībai, ko Dievs ir devis par savu Dēlu. 11  Un šī ir tā liecība: Dievs mums ir dāvājis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa Dēlā. 12  Kam ir Dēls, tam ir šī dzīvība, bet, kam Dieva Dēla nav, tam nav šīs dzīvības. 13  Es to rakstu jums, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība — jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam. 14  Un mums ir šāda pārliecība viņa priekšā: lai ko mēs lūgtu saskaņā ar viņa gribu, viņš mūs uzklausa. 15  Bet, ja zinām, ka viņš mūs uzklausa, lai ko mēs lūgtu, tad zinām, ka saņemsim to, ko esam no viņa lūguši. 16  Ja kāds ierauga savu brāli grēkojam, bet šis grēks nav nāves grēks, lai viņš lūdz par to, un Dievs tam dos dzīvību. Runa ir par tiem, kuru grēks nav nāves grēks. Ir arī nāves grēks, un par tādu grēku es nesaku, lai lūdz. 17  Jebkura netaisnība ir grēks, taču ir grēks, kas nav nāves grēks. 18  Mēs zinām, ka neviens, kas dzimis no Dieva, nerīkojas grēcīgi, bet tas*, kas dzimis no Dieva, viņu sargā, un ļaunais nevar neko viņam nodarīt. 19  Mēs zinām, ka esam no Dieva, bet pār visu pasauli valda ļaunais. 20  Tāpat mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums sapratni, lai mēs iepazītu patieso, un mēs esam vienoti ar patieso caur viņa Dēlu Jēzu Kristu. Viņš ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. 21  Bērniņi, sargieties no elkiem!

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”viss”.
Pēc vārda ”liecinieki” dažos manuskriptos seko vārdi: ”debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir viens. (8) Un ir trīs, kas liecina virs zemes”. Taču šie vārdi nav atrodami vairākos nozīmīgos manuskriptos un ir pievienoti vēlāk.
T.i., Jēzus Kristus.