Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Jāņa 4:1—21

4  Mīļie, neticiet katrai gara atklāsmei*, bet pārbaudiet gara atklāsmes, lai redzētu, vai tās nāk no Dieva, jo pasaulē ir parādījušies daudzi viltus pravieši.  Tā jūs varat zināt, ka gara atklāsme ir no Dieva: katra gara atklāsme, kas atzīst, ka Jēzus Kristus ir nācis miesā, ir no Dieva,  bet katra gara atklāsme, kas neatzīst Jēzu, nav no Dieva. Tā ir antikrista gara atklāsme, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tā nāks, un tagad tā jau ir pasaulē.  Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus* uzvarējuši, jo tas, kas ir ar jums, ir lielāks par to, kas ir ar pasauli.  Viņi ir no pasaules, tāpēc viņi runā to, kas nāk no pasaules, un pasaule viņus uzklausa.  Mēs esam no Dieva. Tas, kas ir iepazinis Dievu, mūs uzklausa, bet tas, kas nav no Dieva, mūs neuzklausa. Tā mēs atšķiram patiesu gara atklāsmi no maldīgas.  Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un ikviens, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu.  Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība.  Lūk, kā pret mums ir izpaudusies Dieva mīlestība: Dievs ir sūtījis pasaulē savu vienīgo Dēlu, lai mēs ar viņa starpniecību iegūtu dzīvību. 10  Nevis tā ir mīlestība, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka viņš ir mīlējis mūs un ir sūtījis savu Dēlu — samierināšanas upuri par mūsu grēkiem. 11  Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. 12  Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, Dievs paliek mūsos un viņa mīlestība mūsos ir kļuvusi pilnīga. 13  Mēs zinām, ka esam vienoti ar viņu un viņš ir vienots ar mums, jo viņš mums ir piešķīris savu garu. 14  Un mēs paši esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu Dēlu par pasaules Glābēju. 15  Ar ikvienu, kas atzīst Jēzu Kristu par Dieva Dēlu, Dievs ir vienots, un tas ir vienots ar Dievu. 16  Mēs esam iepazinuši mīlestību, kāda Dievam ir pret mums, un ticam tai. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek vienotībā ar Dievu, un Dievs — vienotībā ar viņu. 17  Tā mīlestība mūsos ir kļuvusi pilnīga, lai mēs tiesas dienā varētu droši runāt, jo mēs šajā pasaulē esam tādi paši kā viņš*. 18  Mīlestībā nav baiļu — pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailes sasaista. Kas baidās, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. 19  Bet mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. 20  Ja kāds saka: ”Es mīlu Dievu,” — bet ienīst savu brāli, viņš ir melis. Kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. 21  Viņš mums ir devis šādu likumu: tam, kas mīl Dievu, jāmīl arī savs brālis.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”katram garam”.
T.i., viltus praviešus.
T.i., Jēzus Kristus.