Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībele internetā | SVĒTO RAKSTU JAUNĀS PASAULES TULKOJUMS

1. Jāņa 3:1—24

3  Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis — mēs tiekam saukti par Dieva bērniem, un tie mēs arī esam. Tāpēc jau pasaule mūs nepazīst, ka tā nav iepazinusi viņu.  Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, bet, kas mēs būsim, vēl nav atklāts. Taču mēs zinām, ka tad, kad viņš parādīsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs viņu redzēsim tādu, kāds viņš ir.  Ikviens, kam ir šī cerība uz viņu*, attīra sevi, tāpat kā viņš ir tīrs.  Ikviens, kas ir paradis grēkot, rīkojas nelikumīgi, tātad grēks ir nelikumība.  Jūs arī zināt, ka viņš parādījās, lai paņemtu prom mūsu grēkus, un viņā nav grēka.  Neviens, kas paliek vienots ar viņu, nerīkojas grēcīgi, bet, kas grēko, tas viņu nav ne redzējis, ne iepazinis.  Bērniņi, lai neviens jūs nemaldina! Tas, kas rīkojas taisnīgi, ir taisns, tāpat kā viņš ir taisns.  Tas, kas ir paradis grēkot, ir no Velna, jo Velns grēko jau no sākuma. Dieva Dēls tāpēc arī parādījās, lai iznīcinātu Velna darbus.  Neviens, kas ir dzimis no Dieva, nerīkojas grēcīgi, jo viņā ir Dieva sēkla, un viņš nevar grēkot, jo ir dzimis no Dieva. 10  Dieva bērnus un Velna bērnus var pazīt šādi: neviens, kas nerīkojas taisnīgi, nav no Dieva, arī tas, kas nemīl savu brāli. 11  Šī ir tā vēsts, ko jūs esat dzirdējuši jau no sākuma: lai mēs mīlētu cits citu. 12  Mēs nedrīkstam būt tādi kā Kains, kas bija no ļaunā un noslepkavoja savu brāli. Kāpēc viņš to noslepkavoja? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi — taisnīgi. 13  Brāļi, nebrīnieties, ka pasaule jūs ienīst. 14  Mēs zinām, ka no nāves esam pārgājuši dzīvībā, jo mīlam brāļus. Kas nemīl, tas paliek nāvē. 15  Ikviens, kas ienīst brāli, ir slepkava, un jūs zināt, ka nevienam slepkavam nav mūžīgas dzīvības. 16  Tā mēs esam iepazinuši mīlestību — viņš par mums ir atdevis savu dvēseli*. Tāpēc arī mums pienākas atdot savu dvēseli par brāļiem. 17  Bet, ja kādam ir šīs pasaules manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu, tomēr aizslēdz tam savu sirdi*, kā viņā var palikt Dieva mīlestība? 18  Bērniņi, mums jāmīl ne tikai ar vārdiem vai ar muti, bet arī ar darbiem un patiesību. 19  Tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, un nomierināsim viņa priekšā savu sirdi, 20  ja sirds mūs par kaut ko nosoda, jo Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visu. 21  Mīļie, ja sirds mūs nenosoda, mēs varam droši vērsties pie Dieva. 22  Lai ko mēs lūgtu, mēs to no viņa saņemam, jo ievērojam viņa likumus un darām to, kas viņam ir patīkams. 23  Viņa likums ir tāds, lai mēs ticētu viņa Dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlētu cits citu, gluži kā viņš mums ir pavēlējis. 24  Tas, kas ievēro viņa likumus, ir vienots ar viņu, un viņš — vienots ar to. Un to, ka viņš ir vienots ar mums, mēs zinām, pateicoties garam, ko viņš mums ir devis.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”sevī”.
Vai ”dzīvību”.
Vai ”neizrāda tam līdzjūtību”.