Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. Jāņa 2:1—29

2  Mani bērniņi, es jums to rakstu, lai jūs neizdarītu grēku. Bet, ja kāds tomēr sagrēko, mums ir palīgs* Tēva priekšā — Jēzus Kristus, kas ir taisns.  Viņš ir samierināšanas upuris par mūsu grēkiem, un ne tikai par mūsu, bet arī par visas pasaules grēkiem.  Ja ievērojam viņa likumus, tad zinām, ka esam viņu iepazinuši.  Tas, kas saka: ”Es viņu esmu iepazinis,” — taču neievēro viņa likumus, ir melis, un viņā nav patiesības.  Bet, kas pilda viņa vārdus, tajā mīlestība pret Dievu patiešām ir sasniegusi pilnību. Tā mēs zinām, ka esam vienoti ar viņu.  Tam, kas apgalvo, ka ir vienots ar viņu, pienākas arī dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis*.  Mīļie, es jums rakstu nevis jaunu likumu, bet vecu, kas jums ir bijis jau no sākuma. Šis vecais likums ir vārds, ko jūs esat dzirdējuši.  Un tomēr es jums rakstu jaunu likumu, ko pildīja viņš un ko pildāt arī jūs, jo tumsa izzūd un patiesā gaisma jau spīd.  Kas apgalvo, ka viņš ir gaismā, taču ienīst savu brāli, tas vēl joprojām atrodas tumsā. 10  Kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā un neklūp. 11  Turpretī tas, kas ienīst savu brāli, atrodas tumsā un staigā tumsā, un viņš nezina, kurp dodas, jo tumsa viņa acis ir padarījusi aklas. 12  Es rakstu jums, bērniņi, jo jūsu grēki ir piedoti viņa vārda dēļ. 13  Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat iepazinuši to, kurš pastāv no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es rakstu jums, bērni, jo jūs esat iepazinuši Tēvu. 14  Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat iepazinuši to, kurš ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat stipri un Dieva vārdi paliek jūsos, un jūs esat uzvarējuši ļauno. 15  Nemīliet ne pasauli, ne to, kas ir pasaulē. Kas mīl pasauli, tajā nav mīlestības pret Tēvu, 16  jo viss, kas ir pasaulē, — miesas iekāre, acu iekāre un izrādīšanās ar savu mantu — nenāk no Tēva, bet ir no pasaules. 17  Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi. 18  Bērni, ir pēdējā stunda. Jūs esat dzirdējuši, ka jānāk antikristam, un jau tagad ir parādījušies daudzi antikristi — tieši tāpēc mēs zinām, ka ir pēdējā stunda. 19  No mūsu vidus viņi ir izgājuši, bet viņi nebija mūsējie. Ja viņi būtu bijuši mūsējie, viņi būtu palikuši ar mums. Bet viņi ir aizgājuši, lai kļūtu redzams, ka ne visi ir mūsējie. 20  Jums ir svaidījums no Svētā, un jums visiem ir zināšanas. 21  Es jums rakstu nevis tāpēc, ka jūs nezināt patiesību, bet tāpēc, ka jūs to zināt, un tāpēc, ka no patiesības nevar nākt nekādi meli. 22  Kas ir melis, ja ne tas, kurš noliedz, ka Jēzus ir Kristus? Tas ir antikrists — tas, kurš noliedz Tēvu un Dēlu. 23  Nevienam, kas atsakās no Dēla, nav arī Tēva, bet tam, kas atzīst Dēlu, ir arī Tēvs. 24  Tam, ko jūs sākumā esat dzirdējuši, jāpaliek jūsos. Ja jūsos paliek tas, ko sākumā esat dzirdējuši, arī jūs paliksiet vienoti ar Dēlu un vienoti ar Tēvu. 25  Un tas, ko viņš mums ir apsolījis, ir mūžīga dzīve. 26  To es jums rakstu par tiem, kas grib jūs maldināt. 27  Svaidījums, ko jūs esat saņēmuši no viņa, paliek jūsos, un jums nav vajadzīgs, lai kāds jūs mācītu. Viņa svaidījums jums māca visu — tas ir patiess, tie nav meli. Palieciet vienoti ar viņu, kā tas jūs ir mācījis. 28  Tāpēc, bērniņi, palieciet vienoti ar viņu, lai tad, kad viņš parādīsies, mēs varētu droši runāt un, viņam klātesot, mums nebūtu kaunā jānovēršas no viņa. 29  Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad arī zināt, ka ikviens, kas rīkojas taisnīgi, ir dzimis no viņa.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”aizstāvis”.
Burt. ”staigāt tā, kā viņš ir staigājis”.