Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2015

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

No kurienes rodas ļaunums?

Kas centās pamudināt Jēzu rīkoties nepareizi? (Mateja 4:8—10)

Cilvēki parasti vēlas būt labās attiecībās ar citiem un būt godīgi un laipni. Bet kāpēc tad pasaulē ir tik daudz varmācības, netaisnības un nežēlības? Ziņās bieži var dzirdēt par briesmīgiem notikumiem. Kāpēc cilvēki rīkojas ļauni? Vai ir kāds, kas uz to pamudina? (Izlasiet 1. Jāņa 5:19.)

Vai Dievs ir radījis cilvēkus ar tieksmi darīt ļaunu? Nē, tā nav — Dievs Jehova radīja cilvēkus pēc sava tēla, apveltīdams tos ar spēju atspoguļot viņa mīlestību. (1. Mozus 1:27; Ījaba 34:10.) Bet Dievs arī dāvāja cilvēkiem gribas brīvību. Kad pirmie divi cilvēki izlēma rīkoties nepareizi, viņi apliecināja, ka vairs nevēlas līdzināties Dievam, — tā viņi kļuva grēcīgi. No viņiem mēs esam mantojuši tieksmi uz grēku. (Izlasiet 5. Mozus 32:4, 5.)

Vai ļaunums pastāvēs vienmēr?

Dievs vēlas, lai mēs pretotos sliktām tieksmēm. (Salamana Pamācības 27:11.) Tāpēc viņš mums māca, kā atturēties no nepareizas rīcības un kā būt patiesi laimīgiem, kaut gan patlaban mēs vēl nespējam pilnībā atspoguļot Dieva mīlestību. (Izlasiet Psalmu 32:8.)

Tagad visapkārt ir daudz ļaunuma, bet tā nebūs mūžīgi. Dievs ir pieļāvis ļaunumu tikai uz noteiktu laiku, lai visi pārliecinātos, cik sliktas sekas ir ļaunai rīcībai. (2. Pētera 3:7—9.) Bet jau pavisam drīz visu zemeslodi apdzīvos laimīgi cilvēki, kas ar prieku paklausa Dievam. (Izlasiet Psalmu 37:9—11.)