Ko mēs varam gaidīt no nākotnes?

Kā Jēzus nāve ļauj izveidot cilvēku sabiedrību, kurā valda mīlestība?

Nav šaubu, ka tiks izdarīti arvien jauni zinātniski atklājumi. Bet vai sabiedrība pati kādreiz progresēs tiktāl, ka visi cilvēki patiešām rūpēsies cits par citu? Nē, tā nenotiks. Pasauli tagad ir pārņēmis egoisms un alkatība. Taču Dievs cilvēcei ir paredzējis labu nākotni. (Izlasiet 2. Pētera 3:13.)

Bībelē ir rakstīts, ka pienāks laiks, kad cilvēki visā pasaulē mīlēs cits citu. Vairs nebūs neviena, kas darītu ļaunu, tāpēc ikviens varēs justies drošībā. (Izlasiet Mihas 4:3, 4.)

Kā tiks darīts gals egoismam?

Dievs radīja cilvēkus bez mazākās noslieces uz egoismu. Bet, kad pirmais cilvēks nepaklausīja Dievam, viņš kļuva grēcīgs un nepilnīgs. Mēs no viņa esam mantojuši tieksmi uz egoismu. Nākotnē Dievs ar Jēzus starpniecību palīdzēs cilvēkiem atgūt sākotnējo pilnību. (Izlasiet Romiešiem 7:21, 24, 25.)

Saskaņā ar Dieva gribu Jēzus atdeva savu dzīvību par upuri, tādā veidā likvidējot pirmā cilvēka nepaklausības sekas. (Romiešiem 5:19.) Tā cilvēki ir ieguvuši cerību uz brīnišķīgu nākotni, kad vairs nebūs egoisma un neviens nedarīs ļaunu. (Izlasiet Psalmu 37:9—11.)