Jehovas liecinieki ir labi pazīstami ar savu sludināšanu. Bet vai jūs zināt, ka viņi visā pasaulē arī vada Bībeles stundas?

2014. gadā vairāk nekā 8 miljoni Jehovas liecinieku 240 zemēs ik mēnesi mācīja Bībeli gandrīz 9,5 miljoniem cilvēku vai grupu. * Tātad to cilvēku skaits, kas šajās nodarbībās regulāri mācās Bībeli, ir lielāks nekā iedzīvotāju skaits daudzās pasaules valstīs (tādu valstu ir ap 140).

Lai būtu iespējams veikt tik plašu izglītības darbu, Jehovas liecinieki ik gadu iespiež gandrīz pusotru miljardu Bībeles eksemplāru, grāmatu, žurnālu un citu Bībeles studēšanas palīglīdzekļu, turklāt aptuveni 700 valodās. Šī izdevējdarbība, kurai pēc vēriena nav līdzīgu, nodrošina cilvēkiem iespēju iepazīt Bībeli viņiem vēlamā valodā.

 ATBILDES UZ BIEŽI UZDOTIEM JAUTĀJUMIEM PAR MŪSU PIEDĀVĀTAJĀM BĪBELES STUNDĀM

Kā notiek Bībeles stundas?

Tiek apspriesti dažādi temati un pētīti Bībeles panti, kas ir saistīti ar attiecīgo tematu. Piemēram, Bībelē var uzzināt atbildes uz šādiem jautājumiem: kas ir Dievs? Kāds viņš ir? Vai viņam ir vārds? Kur viņš dzīvo? Vai mēs varam viņam tuvoties? Bībelē to visu var uzzināt. Bet kā lai tajā sameklē konkrētās atbildes?

Lai būtu vieglāk tās atrast, lielākoties tiek izmantota grāmata Ko patiesībā māca Bībele? *. Šī grāmata ir veidota tā, lai palīdzētu cilvēkiem saprast Bībeles pamatmācības. Tajā ir nodaļas par Dievu, Jēzu Kristu, ciešanām, augšāmcelšanu, lūgšanām un daudziem citiem jautājumiem.

 Kad un kur notiek nodarbības?

Tās notiek ikvienam cilvēkam ērtā laikā un vietā.

Cik ilga ir katra nodarbība?

Daudzi cilvēki Bībeles nodarbībām katru nedēļu atlicina aptuveni stundu. Bet nodarbības ilgums nav stingri noteikts — tas tiek pielāgots cilvēka apstākļiem. Daži nodarbībām velta tikai 10 vai 15 minūtes nedēļā.

Cik tas maksā?

Nodarbības un studēšanas materiāli ir bez maksas. Tas ir saskaņā ar Jēzus norādījumu, ko viņš deva saviem mācekļiem: ”Jūs esat dabūjuši bez maksas, tāpēc dodiet bez maksas.” (Mateja 10:8.)

Cik ilgi ir jāmācās?

Tas ir atkarīgs no paša cilvēka vēlmēm. Grāmatā Ko patiesībā māca Bībele? ir 19 nodaļas. Nodarbībās var apskatīt jebkuru no tām vai arī visas, un ikviens var mācīties sev piemērotā tempā.

Vai obligāti jākļūst par Jehovas liecinieku?

Nē, tā nav. Mēs cienām katra cilvēka tiesības izvēlēties, kam ticēt. Kad cilvēks ir ieguvis pamatzināšanas par Bībeli, viņš var pieņemt apzinātu lēmumu.

 Kur var iegūt vairāk informācijas?

Vietnē jw.org/lv var lasīt precīzu informāciju par Jehovas liecinieku uzskatiem un darbību.

Kā pieteikties Bībeles stundām?

  • Aizpildiet pieteikumu vietnē jw.org/lv.

  • Rakstiet Jehovas lieciniekiem, izmantojot šī žurnāla 2. lappusē minēto adresi.

  • Vērsieties pie Jehovas lieciniekiem personīgi.

^ 4. rk. Bībeles stundas parasti tiek vadītas vai nu cilvēkiem individuāli, vai nelielām grupām.

^ 9. rk. Izdevuši Jehovas liecinieki. Iznākusi vairāk nekā 260 valodās, kopējā tirāža pārsniedz 230 miljonus eksemplāru.