Vai kādreiz pār visu pasauli valdīs viena valdība?

Kas varētu apvienot visu tautu cilvēkus? (Jesajas 32:1, 17; 54:13)

Iztēlojieties, cik labi būtu, ja pār visu pasauli valdītu tikai viena valdība! Mūsdienās daudzi cilvēki cieš trūkumu, turpretī citi dzīvo bagātībā. Ja pār pasauli valdītu tikai viena valdība, kas rūpētos pilnīgi par visiem, tad ikviena pasaules iedzīvotāja vajadzības tiktu apmierinātas. Vai, jūsuprāt, cilvēki reiz spēs izveidot šādu valdību? (Izlasiet Jeremijas 10:23.)

Kā liecina vēsture, valdību centieni parūpēties par savas valsts iedzīvotājiem, it īpaši par trūcīgajiem, nav bijuši sekmīgi. Turklāt dažas valdības pat nežēlīgi apspiež tautu. (Salamans Mācītājs 4:1; 8:9.) Bet Visvarenais Dievs ir apsolījis izveidot valdību, kas aizstās visas pārējās. Dieva ieceltais valdnieks patiešām gādās par cilvēkiem. (Izlasiet Jesajas 11:4; Daniēla 2:44.)

Ko panāks Dieva izveidotā valdība?

Dievs Jehova ir izvēlējies valdnieku, kas būs vispiemērotākais valdīšanai pār pasauli, — savu Dēlu Jēzu. (Lūkas 1:31—33.) Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, viņš vienmēr centās palīdzēt cilvēkiem. Nākotnē ķēniņš Jēzus apvienos visas tautas un novērsīs cilvēku ciešanas. (Izlasiet Psalmu 72:8, 12—14.)

Vai visi gribēs, lai pār viņiem valdītu Jēzus? Nē, tā nebūs. Bet Jehova ir pacietīgs pret cilvēkiem. (2. Pētera 3:9.) Viņš mums dod iespēju atzīt Jēzu par ķēniņu. Drīz Jēzus iznīcinās ļaundarus un visā pasaulē panāks mieru un drošību. (Izlasiet Mihas 4:3, 4.)