Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Aprīlis 2015

 SARUNA PAR BĪBELES TĒMU

Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli?

Kāpēc ir vērts iepazīt Bībeli?

Šis ir piemērs, kā varētu notikt saruna starp Jehovas liecinieku un kādu cilvēku. Iedomāsimies, ka Jehovas liecinieks, vārdā Kārlis, ir sastapis kādu vīrieti, ko sauc Ēriks.

BĪBELES VĒSTURISKĀ PRECIZITĀTE

Ēriks. Man jāsaka, ka neesmu īpaši ticīgs. Domāju, mums īsti nav, par ko runāt.

Kārlis. Paldies, ka esat atklāts. Starp citu, mani sauc Kārlis. Kā jūs sauc?

Ēriks. Ēriks.

Kārlis. Prieks iepazīties!

Ēriks. Man arī.

Kārlis. Ja drīkst jautāt: vai jūs esat audzis ticīgā ģimenē?

Ēriks. Jā, mani vecāki ir ticīgi. Bet, kad es aizbraucu prom no mājām, lai studētu augstskolā, es pārstāju interesēties par reliģiju.

Kārlis. Skaidrs. Ko jūs studējāt?

Ēriks. Socioloģiju un vēsturi. Vēsture man vienmēr ir patikusi. Tā ļauj izzināt sabiedrības attīstību.

Kārlis. Jā, vēsture ir aizraujoša. Arī Bībelē, kā jūs droši vien zināt, ir aprakstīti vēsturiski notikumi. Vai jūs kādreiz esat pētījis Bībeli?

Ēriks. Nē, neesmu. Es cienu Bībeli, bet es nekad to neesmu uzskatījis par vēstures avotu.

Kārlis. Var redzēt, ka jūs esat domājošs cilvēks. Ja jums būtu pāris minūtes, es jums labprāt parādītu dažus piemērus, kas liecina, ka vēsturiskā ziņā Bībele ir precīza.

Ēriks. Labi. Tikai man nav Bībeles.

Kārlis. Man ir līdzi Bībele. Pievērsiet uzmanību 1. Laiku grāmatas 29. nodaļas 26. un 27. pantam. Šeit ir teikts: ”Tā Dāvids, Isaja dēls, bija valdījis kā ķēniņš pār visu Israēlu. Un tas laiks, cik ilgi viņš valdīja kā ķēniņš pār Israēlu, bija četrdesmit gadi; Hebronā viņš ķēniņa kārtā valdīja septiņus gadus, bet Jeruzālemē viņš bija ķēniņš trīsdesmit trīs gadus.”

Ēriks. Kā tas apstiprina Bībeles vēsturisko precizitāti?

Kārlis. Bībeles kritiķi savulaik apgalvoja, ka ķēniņš Dāvids nemaz nav dzīvojis.

Ēriks. Interesanti. Kāpēc lai kāds apšaubītu viņa eksistenci?

Kārlis. Izņemot Bībeli, agrāk nebija tikpat kā nekādu pierādījumu, ka viņš bija reāla persona. Taču 1993. gadā arheologi atrada ļoti senu akmeni ar uzrakstu, kurā Izraēlas ķēniņa dzimta ir apzīmēta ar vārdu, kas nozīmē ”Dāvida nams”.

Ēriks. Ak tā!

Kārlis. Vēl viena persona, kuras pastāvēšana tika apšaubīta, ir Poncijs Pilāts, kas bija vietvaldis Jēzus dzīves laikā. Es atvēršu Lūkas evaņģēlija 3. nodaļas 1. pantu, kur viņš minēts kopā ar vairākiem tā laika valdniekiem.

Ēriks. Jā, redzu, te teikts: ”Kad Poncijs Pilāts  bija Jūdejas vietvaldis, Hērods — zemes valdnieks Galilejā.”

Kārlis. Gadiem ilgi daļa zinātnieku apšaubīja, ka Poncijs Pilāts ir vēsturiska persona. Bet aptuveni pirms 50 gadiem Tuvajos Austrumos tika atrasts akmens ar uzrakstu, kurā minēts Pilāta vārds.

Ēriks. Hmm. Nekad nebiju to dzirdējis.

Kārlis. Man prieks, ka varēju jums pastāstīt kaut ko jaunu.

Ēriks. Es nenoliedzu, ka Bībele ir izcils literatūras piemineklis un, iespējams, tajā ir precīzi atspoguļoti vēstures fakti. Tomēr es šaubos, vai Bībelei ir kāda praktiska vērtība mūsu laikos.

BĪBELE — SENA, BET MŪSDIENĪGA GRĀMATA

Kārlis. Daudzi cilvēki domā līdzīgi. Es jums labprāt pastāstītu, kāpēc es uzskatu, ka Bībele ir noderīga arī mūsdienās. Piemēram, cilvēku pamatvajadzības laika gaitā nav mainījušās. Mums visiem ir nepieciešams uzturs, apģērbs un mājvieta. Cilvēki vienmēr ir vēlējušies, lai viņiem būtu labas attiecības ar citiem un laimīga ģimene. Vai nav tiesa, ka mēs visi to augstu vērtējam?

Ēriks. Bez šaubām.

Kārlis. Bībele šajās jomās var palīdzēt. To var saukt par senu, bet mūsdienīgu grāmatu.

Ēriks. Kādā ziņā?

Kārlis. Bībelē ir atrodami pamatprincipi, kas mūsdienās ir tikpat noderīgi kā pirms daudziem gadsimtiem, kad tos uzrakstīja.

Bībelē ir atrodami pamatprincipi, kas mūsdienās ir tikpat noderīgi kā pirms daudziem gadsimtiem, kad tos uzrakstīja

Ēriks. Tiešām? Kā tie var noderēt?

Kārlis. Šie principi ir domāti visdažādākajām dzīves jomām. Piemēram, Bībele palīdz iegūt līdzsvarotu viedokli par naudu, veidot laimīgu ģimenes dzīvi un kļūt par labu draugu. Šo grāmatu var salīdzināt ar ceļvedi. Piemēram, jūs droši vien piekritīsiet, ka mūsu laikos nav viegli būt labam vīram un tēvam.

Ēriks. Tam es varu piekrist. Mēs ar sievu esam precējušies aptuveni gadu, un, jāsaka, mums dažreiz ir domstarpības.

Kārlis. Saprotu. Bībelē var lasīt vienkāršus, bet patiešām praktiskus padomus. Varam ieskatīties Vēstulē efesiešiem, 5. nodaļā. Izlasīsim 22., 23. un 28. pantu. Varbūt jūs varētu nolasīt?

Ēriks. Varu. Te teikts: ”Sievas lai pakļaujas saviem vīriem kā Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, savas miesas glābējs.” Un 28. pantā teikts: ”Tā arī vīriem jāmīl savas sievas kā sava miesa. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu.”

Kārlis. Ja vīrs un sieva censtos dzīvot saskaņā ar šo padomu, vai, jūsuprāt, attiecības ģimenē neuzlabotos?

Ēriks. Tā varētu būt. Taču to darīt nav viegli.

Kārlis. Tā ir, neviens no mums nav ideāls. Šajā pašā nodaļā ir lasāmi vārdi, kas mudina būt saprātīgiem. * Jebkurās attiecībās ir vajadzīga līdzsvarotība un gatavība piekāpties. Mēs ar sievu no savas pieredzes varam teikt, ka Bībele palīdz attīstīt šīs īpašības.

Ēriks. Jā, tās ir vajadzīgas īpašības.

Kārlis. Jehovas liecinieku interneta vietnē var atrast daudz labas informācijas ģimenēm. Ja jums būtu vēl pāris minūtes, es labprāt parādītu, ko tajā var lasīt.

Ēriks. Pāris minūtes man būtu.

Kārlis. Vietnes adrese ir www.jw.org. Redziet, te ir.

Ēriks. Kas tās ir par fotogrāfijām?

Kārlis. Tajās var redzēt, kā Jehovas liecinieki sludina visā pasaulē. Šeit ir sadaļa ”Palīdzība  precētiem pāriem un bērnu vecākiem”, un te ir pāris interesantu rakstu. Kurš no tiem jums šķiet saistošs?

Ēriks. Šis — ”Kā risināt problēmas laulībā”. Tas varētu būt noderīgs.

Kārlis. Šajā rakstā ir minēti četri soļi, kā risināt problēmas. Paskatieties, kas teikts šajā rindkopā. Vai jūs varētu nolasīt?

Ēriks. ”Laimīga laulība nav iespējama bez atklātas domu apmaiņas, kas savukārt nav iedomājama bez mīlestības un cieņas.” Jā, tā ir laba doma.

Kārlis. Šeit ir norādīts arī Bībeles pants, ko var atvērt, nospiežot uz tā.

Ēriks. Jā, redzu. Efesiešiem 5:33. Tur teikts: ”Bet ikviens no jums lai mīl savu sievu kā sevi pašu, savukārt sieva lai dziļi ciena vīru.”

Kārlis. Vai jūs pamanījāt, ka šeit ir runāts nevis par to, ko mēs varam gūt, bet par to, ko varam dot?

Ēriks. Hmm. Es laikam neuztvēru.

Kārlis. Vai nav tā, ka vīrs vēlas, lai sieva viņu cienītu, bet sievai ir svarīgi just, ka vīrs viņu patiešām mīl?

Ēriks. Jā, tā ir.

Kārlis. Ja vīrs bieži centīsies apliecināt sievai mīlestību, vai viņai nebūs vieglāk cienīt vīru?

Ēriks. Protams, būs.

Kārlis. Mēs tagad izlasījām tikai vienu Bībeles pantu, kas uzrakstīts gandrīz pirms 2000 gadu, un tajā ir precīzi minēts, kādas ir vīra un sievas vajadzības, kā arī sniegts labs padoms, kuru atliek vien ievērot. Gluži kā mēs lasījām: laimīga laulība nav iespējama ”bez mīlestības un cieņas”.

Ēriks. Jāatzīst, ka Bībele ir daudz praktiskāka, nekā biju domājis.

Kārlis. Jā, tā ir ļoti noderīga. Es labprāt satiktu jūs vēlreiz, lai uzzinātu jūsu viedokli par šajā rakstā minētajiem četriem soļiem, kā risināt problēmas ģimenē. *

Ēriks. Labi. Mēs abi ar sievu izlasīsim šo rakstu.

Vai ir kāds jautājums par Bībeli, ko jūs gribētu noskaidrot? Vai varbūt jums ir radušies jautājumi par Jehovas liecinieku reliģiskajiem uzskatiem un darbību? Ja tā ir, droši uzdodiet savus jautājumus kādam Jehovas lieciniekam, un viņš ar lielāko prieku jums atbildēs.

^ 63. rk. Vairāk informācijas var atrast grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 14. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.