KĀDĀ ziņā vīram ir jāgādā par sievu un jābūt ģimenes balstam? Plaši izplatīts ir uzskats, ka vīra galvenais pienākums ir apgādāt ģimeni materiālā ziņā. Tomēr daudzās ģimenēs sievas, kurām materiālā ziņā netrūkst nekā, jūtas emocionāli neaizsargātas un pat baidās no sava vīra. Spāniete Rosa par savu vīru teica: ”Pret citiem cilvēkiem viņš izturējās laipni, bet mājās viņš bija ass un skarbs.” Nigēriete Džoja par situāciju, kāda bija viņas ģimenē, stāstīja: ”Ja es kādā jautājumā nepiekritu vīram, viņš noskaldīja: ”Tev ir jādara tā, kā es saku, jo es esmu tavs vīrs!””

Kā vīrs var pildīt savus pienākumus ģimenē ar mīlestību? Kas vīram ir jādara, lai viņš tiešām būtu savas ģimenes balsts un sieva pie viņa allaž ”atrastu mieru”? (Rutes 1:9.)

KAS PAR VĪRA LOMU ĢIMENĒ IR TEIKTS BĪBELĒ

Lai gan vīrs un sieva Dieva acīs ir vienlīdzīgi, tomēr, saskaņā ar Bībeli, katram no viņiem ģimenē ir sava loma. Vēstulē romiešiem, 7. nodaļas 2. pantā, ir rakstīts, ka precēta sieviete ir pakļauta ”vīra likumam”. Ikvienā organizācijā parasti tiek iecelts vadītājs, kura pienākums ir pārraudzīt organizācijas darbību, un līdzīgi ir arī ģimenē — Dievs ir iecēlis vīru par sievas galvu. (1. Korintiešiem 11:3.) Vīram ģimenē ir jāuzņemas vadība.

Kā vīram ir jāīsteno Dieva uzticētā vadība ģimenē? ”Mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis draudzi,” aicināts Bībelē. (Efesiešiem 5:25.) Jēzus Kristus nebija precējies, taču vīri no viņa var daudz mācīties, kā veikt savus pienākumus ģimenē ar mīlestību.

JĒZUS — LIELISKS PARAUGS VĪRIEM

Jēzus palīdzēja citiem un sniedza tiem atvieglojumu. Visiem, kas bija apspiesti un savu problēmu dēļ nomākti, Jēzus apsolīja: ”Nāciet pie manis, ..un es jums došu jaunus spēkus.” (Mateja 11:28, 29.) Viņš bieži vien novērsa cilvēku fiziskās ciešanas un palīdzēja tiem garīgā ziņā. Ir saprotams, kāpēc tik daudz ļaužu tiecās pie Jēzus, būdami pārliecināti, ka viņš tiem sniegs atvieglojumu.

Kā vīri var līdzināties Jēzum. Domājiet par to, kā jūs varat palīdzēt savai sievai. Ir sievas, kas jūtas tāpat kā iepriekšminētā  Rosa, kura sarūgtināta izteicās: ”Es savam vīram biju tikai kalpone.” Bet, piemēram, kāds vīrs, vārdā Kveku, kam ir ļoti labas attiecības ģimenē, bieži jautā sievai, ko viņš var darīt, lai tai atvieglotu mājas soli. ”Es mīlu savu sievu, tāpēc parasti es pats piedāvāju palīdzību mājas darbos,” stāstīja Kveku.

Jēzus bija iejūtīgs. Kāda sieviete 12 gadus bija cietusi no smagas kaites. Izdzirdējusi par Jēzus brīnumainajām spējām, viņa sprieda: ”Ja es pieskaršos kaut vai tikai viņa drēbēm, es kļūšu vesela.” Tā arī notika — kad viņa pieskārās Jēzus drēbju apakšmalai, viņa uzreiz tika izdziedināta. Lai gan dažiem klātesošajiem varbūt likās, ka šai sievietei nebija tiesību tā rīkoties, Jēzus redzēja, ka viņa to bija darījusi aiz izmisuma. * Viņš laipni sacīja: ”Mana meita.. [..] ..lai slimība tevi vairs nemoka!” Jēzus  nenorāja sievieti un nelika tai justies neērti, viņš ņēma vērā, ka slimība tai bija sagādājusi ciešanas. Tā viņš apliecināja, ka ir patiešām iejūtīgs. (Marka 5:25—34.)

Kā vīri var līdzināties Jēzum. Ja sieva nejūtas labi, izturieties pret viņu īpaši iejūtīgi un esiet pacietīgi. Centieties paraudzīties uz visu no viņas viedokļa un izprast viņas reakciju. Piemēram, kāds vīrs, vārdā Rikardo, stāstīja: ”Kad es pamanu, ka sieva nav labā noskaņojumā, es ļoti cenšos nepateikt neko tādu, kas situāciju padarītu vēl sliktāku.”

Jēzus daudz runāja ar saviem mācekļiem. Jēzus labprāt sarunājās ar saviem draugiem. ”Visu, ko esmu dzirdējis no Tēva, es jums esmu darījis zināmu,” viņš teica. (Jāņa 15:15.) Tiesa, reizēm Jēzus gribēja palikt vienatnē, lai gremdētos pārdomās un lūgtu Dievu. Taču viņš bieži dalījās ar mācekļiem savās visdziļākajās domās un jūtās. Neilgi pirms tam, kad Jēzu sodīja ar nāvi kā noziedznieku, viņš atklāti teica mācekļiem, ka ”ir noskumis”. (Mateja 26:38.) Pat tad, kad mācekļi lika Jēzum vilties, viņš nepārstāja ar tiem runāt. (Mateja 26:40, 41.)

Pārdomas par Jēzus priekšzīmi palīdz būt labākam vīram un tēvam

Kā vīri var līdzināties Jēzum. Dalieties ar sievu savās domās un pārdzīvojumos. Sievas mēdz žēloties, ka viņu vīri sabiedrībā parasti ir runīgi, bet mājās noslēdzas sevī. Bet kā sieva jūtas, ja vīrs atklāti runā ar viņu? Kāda sieviete, vārdā Ana, atzina: ”Es jūtu, ka viņš mani no sirds mīl, un es jūtos viņam tuva.”

Neizmantojiet klusēšanu par ieroci, lai sodītu sievu. ”Kad vīrs bija dusmīgs uz mani, viņš nerunāja ar mani dienām ilgi,” sūrojās kāda sieva. ”Viņš man lika justies vainīgai un nicinātai.” Bet šādi nerīkojas vīri, kas cenšas līdzināties Jēzum. Lūk, ko, piemēram, dara Edvins: ”Ja esmu aizvainots, es savaldu savas emocijas un, kad ir piemērots brīdis, izrunājos ar sievu.”

Sākumā minētā Džoja ievēroja, ka kopš tā laika, kad viņas vīrs sāka mācīties Bībeli, viņš ir krietni mainījies. Džoja stāstīja: ”Viņš ir kļuvis par labāku cilvēku, un viņš cenšas būt mīlošs vīrs, jo vēlas līdzināties Jēzum.” Jehovas liecinieku vadītās Bībeles stundas ir palīdzējušas miljoniem ģimeņu. Vai arī jūs vēlētos mācīties Bībeli? Jūs varat pieteikties bezmaksas Bībeles stundām, vēršoties pie Jehovas lieciniekiem.

^ 10. rk. Saskaņā ar Mozus bauslību, šī sieviete savas kaites dēļ bija rituāli nešķīsta, līdz ar to ikviens, kam viņa pieskartos, arī tiktu uzskatīts par nešķīstu. (3. Mozus 15:19, 25.)