Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Kāpēc daudzi pieļauj domu, ka pastāv Radītājs?

Vai dzīvība nav īsts brīnums?

Aptuveni pirms 3 tūkstošiem gadu kāds dzejnieks rakstīja: ”Es esmu tik brīnišķi radīts.” (Psalms 139:14.) Ja domājam par to, kā no vienas vienīgas šūnas attīstās bērns, vai tas neliek izjust apbrīnu? Daudzi cilvēki uzskata, ka dzīvās būtnes ir Radītāja roku darbs. (Izlasiet Psalmu 139:13—17; Ebrejiem 3:4.)

Tas, kurš ir radījis Visumu un izveidojis uz Zemes dzīvībai piemērotus apstākļus, ir radījis arī dzīvību. (Psalms 36:10.) Viņš daudz ko cilvēkiem ir darījis par sevi zināmu. (Izlasiet Jesajas 45:18.)

Vai cilvēki ir cēlušies no dzīvniekiem?

Daudzējādā ziņā cilvēka un dzīvnieku organisma uzbūve ir līdzīga. Bet tas ir tāpēc, ka gan cilvēkus, gan dzīvniekus Radītājs ir veidojis tā, lai tie varētu dzīvot uz zemes. Viņš pirmo cilvēku radīja no zemes, nevis lika tam rasties no dzīvnieka. (Izlasiet 1. Mozus 1:24; 2:7.)

Cilvēkiem un dzīvniekiem ir divas būtiskas atšķirības. Pirmkārt, cilvēki ir spējīgi iepazīt savu Radītāju un to mīlēt un cienīt. Otrkārt, dzīvnieki netika radīti mūžīgai dzīvei, bet cilvēki ir radīti tā, lai varētu dzīvot mūžīgi. Patlaban cilvēki ir mirstīgi tāpēc, ka pirmais cilvēks atteicās no Radītāja vadības. (Izlasiet 1. Mozus 1:27; 2:15—17.)