Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2014

 NUMURA TĒMA | KO JUMS VAR NOZĪMĒT DIEVA VALSTĪBA?

Ko Dieva valstība var nozīmēt jums?

Ko Dieva valstība var nozīmēt jums?

Kā var secināt no iepriekšējiem rakstiem, Dieva valstība Jehovas lieciniekiem nozīmē ļoti daudz. Iespējams, jūs ieinteresēja daži Bībeles solījumi par Dieva valstību, bet jums varbūt ir grūti ticēt, ka tie varētu piepildīties.

Protams, nav saprātīgi akli ticēt visam, ko dzirdam. (Salamana Pamācības 14:15.) Līdzīga nostāja bija senās Berojas * iedzīvotājiem. Kad viņi dzirdēja labo vēsti par valstību, viņi ”pētīja Rakstus”, lai pārliecinātos, ”vai tiešām tā ir”, un tikai tad pieņēma šo vēsti. Viņi sāka ticēt ne jau tāpēc, ka vēlējās, lai tā būtu patiesība. (Apustuļu darbi 17:11.) Citiem vārdiem sakot, berojieši vispirms pārbaudīja, vai labā vēsts, kas viņiem tika stāstīta, ir saskaņā ar Dieva Rakstu mācībām, un pamazām viņi ieguva pārliecību, ka šī vēsts stingri balstās uz Dieva Rakstiem.

Jehovas liecinieki jūs sirsnīgi aicina rīkoties tāpat. Mēs piedāvājam jums iespēju bez maksas dziļāk iepazīt Bībeli un pašiem pārliecināties, vai tas, ko mēs stāstām par Dieva valstību, atbilst tam, ko māca Bībele.

Mācoties Bībeli, jūs varēsiet ne tikai uzzināt vairāk par Dieva valstību, bet arī noskaidrot atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem dzīvē, piemēram:

Pats galvenais — iepazīstot Bībeli, jūs varēsiet ”tuvoties Dievam”. (Jēkaba 4:8.) Jo vairāk jūs tuvosieties Dievam, jo skaidrāk sapratīsiet, cik daudz laba jums var dāvāt Dieva valstība, turklāt ne tikai tagad, bet mūžīgi. Jēzus lūgšanā savam Tēvam teica: ”Mūžīgā dzīvība ir tā, ka viņi iepazīst tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko tu esi sūtījis, — Jēzu Kristu.” (Jāņa 17:3.)

 

^ 4. rk. Berojas pilsēta atradās senajā Maķedonijā.