Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2014

 NUMURA TĒMA | KO JUMS VAR NOZĪMĒT DIEVA VALSTĪBA?

Ko Dieva valstība nozīmē Jēzum

Ko Dieva valstība nozīmē Jēzum

Jēzus apsprieda ar cilvēkiem daudzas un dažādas tēmas. Piemēram, viņš mācīja saviem sekotājiem, kā lūgt Dievu, kā būt patīkamiem Dievam un kā kļūt patiesi laimīgiem. (Mateja 6:5—13; Marka 12:17; Lūkas 11:28.) Bet visvairāk Jēzus runāja par Dieva valstību — tā viņa sirdij bija vistuvākā tēma. (Lūkas 6:45.)

Kā bija teikts iepriekšējā rakstā, Jēzum dzīvē svarīgākais bija ”sludināt un stāstīt labo vēsti par Dieva valstību”. (Lūkas 8:1.) Viņš netaupīja spēkus un mēroja simtiem kilometru, pārstaigājot visu Izraēlu, lai mācītu cilvēkiem par Dieva valstību. Jēzus kalpošana ir aprakstīta četros evaņģēlijos, un tajos vairāk nekā simt reižu ir pieminēta valstība — lielākoties paša Jēzus vārdos. Bet tā noteikti ir tikai niecīga daļiņa no visa, ko Jēzus stāstīja par Dieva valstību. (Jāņa 21:25.)

Kāpēc Jēzum šī valstība nozīmēja tik daudz? Jēzus zināja, ka Dievs viņu ir izraudzījies par tās valdnieku. (Jesajas 9:5; Lūkas 22:28—30.) Bet Jēzum nerūpēja slava un vara. (Mateja 11:29; Marka 10:17, 18.) Viņš sludināja Dieva valstību, nevis lai izceltu sevi, bet citu iemeslu dēļ. Jēzus Dieva valstību uzskatīja un joprojām uzskata * par svarīgu tāpēc, ka šī valstība daudz ko paveiks visu to labā, kurus viņš mīl, — viņa debesu Tēva un uzticamo sekotāju labā.

KO DIEVA VALSTĪBA PAVEIKS JĒZUS TĒVA LABĀ

Jēzus sirsnīgi mīl savu debesu Tēvu. (Salamana Pamācības 8:30; Jāņa 14:31.) Viņš augstu vērtē sava Tēva brīnišķīgās īpašības, kā taisnīgumu, līdzjūtību un mīlestību. (5. Mozus 32:4; Jesajas 49:15; 1. Jāņa 4:8.) Tāpēc Jēzum noteikti ir ļoti nepatīkami dzirdēt melus, kas tiek izplatīti par viņa Tēvu, piemēram, apgalvojumus, ka Dievs ir vienaldzīgs pret cilvēku ciešanām un ka Dievs pat grib, lai mēs ciestu. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Jēzus dedzīgi vēlējās sludināt ”labo vēsti par valstību”, — viņš zināja, ka noteiktā laikā valstība attīrīs viņa Tēva vārdu no apmelojumiem. (Mateja 4:23; 6:9, 10.) Kā tas notiks?

Ar savas valstības starpniecību Jehova panāks uz zemes krasas pārmaiņas, kas nāks par labu cilvēcei. ”Viņš noslaucīs visas asaras” no dievbijīgo acīm. Jehova likvidēs šo asaru cēloņus, parūpējoties, lai ”nāves vairs nebūtu, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūtu”. (Atklāsmes 21:3, 4.) Ar valstības palīdzību Dievs novērsīs visas cilvēku ciešanas. *

 Var saprast, kāpēc Jēzus ļoti vēlējās stāstīt cilvēkiem par Dieva valstību. Viņš zināja, ka tā ļaus atklāties viņa Tēva spēkam un līdzjūtībai. (Jēkaba 5:11.) Turklāt Jēzus zināja, ka šī valstība parūpēsies par dievbijīgajiem cilvēkiem, kas viņam ir dārgi.

KO DIEVA VALSTĪBA PAVEIKS DIEVBIJĪGO CILVĒKU LABĀ

Jau ilgu laiku pirms tam, kad Jēzus nāca uz zemi, viņš dzīvoja debesīs pie sava Tēva. Ar Dēla starpniecību Tēvs radīja visu pastāvošo — gan neaptverami milzīgo Visumu ar neskaitāmajām zvaigznēm un galaktikām, gan mūsu skaisto planētu un dzīvniekus uz tās. (Kolosiešiem 1:15, 16.) Bet īpaši liels prieks Jēzum bija par cilvēkiem. (Salamana Pamācības 8:31.)

Mīlestība pret cilvēkiem raksturoja visu Jēzus kalpošanu. Jau pašā sākumā viņš darīja zināmu, ka ir nācis uz zemi ”paziņot labo vēsti”. (Lūkas 4:18.) Bet Jēzus neaprobežojās tikai ar to, ka runāja par palīdzību. Viņš daudzkārt darbos apliecināja savu mīlestību pret cilvēkiem. Piemēram, reiz bija sapulcējušies daudz ļaužu, lai klausītos, ko Jēzus stāsta, un ”viņam kļuva to žēl, un viņš izdziedināja slimos”. (Mateja 14:14.) Citu reizi kāds smagi slims cilvēks pauda ticību tam, ka Jēzus, ja vien vēlētos, spētu viņu dziedināt, un Jēzus, mīlestības mudināts, viņu izdziedināja, sacīdams: ”Es vēlos. Kļūsti vesels.” (Lūkas 5:12, 13.) Kad Jēzus redzēja, kā Marija sēro par sava brāļa Lācara nāvi, ”viņam izlauzās smaga nopūta un viņš dziļi noskuma” un ”sāka raudāt”. (Jāņa 11:32—36.) Pēc tam viņš paveica kaut ko neticamu — viņš piecēla no nāves Lācaru, lai gan Lācars bija nomiris jau pirms četrām dienām. (Jāņa 11:38—44.)

Protams, Jēzus zināja, ka viņš cilvēkus atbrīvo no ciešanām tikai uz laiku. Viņš apzinājās, ka agri vai vēlu tie, ko viņš bija izdziedinājis, atkal saslims un tie, ko viņš bija piecēlis no nāves, atkal nomirs. Taču viņš arī zināja, ka Dieva valstība darīs galu šādām problēmām uz visiem laikiem. Tāpēc Jēzus ne tikai veica brīnumus, bet arī dedzīgi sludināja ”labo vēsti par valstību”. (Mateja 9:35.) Ar veiktajiem brīnumiem Jēzus nelielā mērogā parādīja, ko Dieva valstība drīzumā panāks visā pasaulē. Tālāk ir minēti daži no solījumiem, kas lasāmi Bībelē.

 •  Vairs nebūs nekādu veselības problēmu.

  ”Tad aklo acis atvērsies, un kurlo ausis atdarīsies. Tad klibais lēkās kā briedis, un mēmo mēle gavilēs.” Turklāt ”neviens iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu.”” (Jesajas 33:24; 35:5, 6.)

 • Vairs nebūs nāves.

  ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Psalms 37:29.)

  ”Nāvi Viņš izdeldēs uz mūžīgiem laikiem, un Dievs tas Kungs nožāvēs visas asaras no ļaužu vaigiem.” (Jesajas 25:8.)

 • Mirušie tiks piecelti no nāves.

  ”Visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā.” (Jāņa 5:28, 29.)

  ”Būs.. augšāmcelšana.” (Apustuļu darbi 24:15.)

 • Visiem būs sava mājvieta un darbs.

  ”Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus. Viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu, viņi nedēstīs vīna dārzus, lai citi ēstu to augļus. ..mani izredzētie izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas.” (Jesajas 65:21, 22.)

 •  Vairs nebūs karu.

  Dievs ir tas, kas ”liek kariem mitēties visā pasaulē”. (Psalms 46:10.)

  ”Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.” (Jesajas 2:4.)

 • Vairs nebūs bada.

  ”Zeme ir devusi savus augļus: mūs svētīdams ir svētījis tas Kungs, mūsu Dievs.” (Psalms 67:7.)

  ”Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem.” (Psalms 72:16.)

 • Vairs nebūs nabadzības.

  ”Nabagais nav aizmirsts uz mūžiem.” (Psalms 9:19.)

  ”Viņš glābs nabagu, kas kliedz, cietēju un bēdīgo, kam nav palīga. Viņš apžēlosies par trūcīgo un nabagu un palīdzēs nelaimīgām dvēselēm.” (Psalms 72:12, 13.)

Ja iepazīstamies ar šiem solījumiem par Dieva valstību, kļūst skaidrs, kāpēc Jēzum tā nozīmēja tik daudz. Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, viņš vēlējās stāstīt par Dieva valstību ikvienam, kas bija gatavs klausīties, jo zināja, ka valstība atrisinās visas problēmas, ar ko cilvēki saskaras.

Vai jūs vēlētos pieredzēt, kā piepildās viss, kas Bībelē ir solīts par Dieva valstību? Vai jūs gribētu uzzināt vairāk par šo valstību? Kas jādara, lai pieredzētu Bībeles solījumu īstenošanos? Par to ir runāts šīs rakstu sērijas pēdējā rakstā.

^ 5. rk. Tagadnes forma ir lietota tāpēc, ka tagad Jēzus mīt debesīs un nav šaubu, ka pēc atgriešanās debesīs Dieva valstība viņam joprojām ir svarīga. (Lūkas 24:51.)

^ 8. rk. Jautājums, kāpēc Dievs uz kādu laiku ir pieļāvis ciešanas, skaidrots grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 11. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.