Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2014

 NUMURA TĒMA | KO JUMS VAR NOZĪMĒT DIEVA VALSTĪBA?

Kāpēc būtu jāinteresējas par Dieva valstību?

Kāpēc būtu jāinteresējas par Dieva valstību?

Visā pasaulē miljoniem cilvēku cer uz Dieva valstību. Viņi paklausa Jēzum, kurš mācīja savus sekotājus lūgt: ”Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” (Mateja 6:10, LB-65.)

Lai gan daudz cilvēku interesējas par Dieva valstību, lielākā daļa reliģiju pārsteidzošā kārtā par to runā maz. Kā savulaik atzīmēja vēsturnieks H. Velss, ”Jēzus ļoti izcēla mācību par to, ko viņš sauca par debesu valstību, bet vairākums kristīgo baznīcu.. savās mācībās tai atvēl samērā nenozīmīgu vietu”.

Pretēji šīm baznīcām Jehovas liecinieki pievērš lielu uzmanību Dieva valstībai. Lūk, piemērs: Sargtornis, kas ir mūsu galvenais periodiskais izdevums, iznāk 220 valodās. Tā metiens ir gandrīz 46 miljoni eksemplāru, un tas nozīmē, ka Sargtornis ir visizplatītākais žurnāls pasaulē. Kāda ir žurnāla centrālā tēma? Par to liecina žurnāla pilnais nosaukums — Sargtornis Sludina Jehovas Valstību.  *

Kāpēc Jehovas liecinieki tik daudz pūļu veltī tam, lai sludinātu Dieva valstību? Pirmkārt, mēs uzskatām, ka Dieva valstība ir Bībeles — pasaulē visnozīmīgākās grāmatas — galvenā vēsts. Otrkārt, mēs esam pārliecināti, ka Dieva valstība ir vienīgais īstais cilvēces problēmu risinājums.

Plaši vēstīdami par Dieva valstību, Jehovas liecinieki cenšas sekot Jēzus priekšzīmei. Dieva valstība bija pats svarīgākais Jēzus dzīvē, un tā bija viņa sludināšanas pamattēma. (Lūkas 4:43.) Kāpēc Jēzum tik daudz nozīmēja Dieva valstība? Ko tā var nozīmēt jums? Nākamajos rakstos var uzzināt, kādas ir Bībeles atbildes uz šiem jautājumiem.

^ 5. rk. Jehova (Jahve) ir Bībelē minētais Dieva vārds.