Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Aprīlis 2014

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Vai Bībele tiešām ir no Dieva?

Grāmatai no Dieva būtu jābūt unikālai, un Bībele tiešām tāda ir. Tā ir iztulkota simtiem valodās un izdota vairākos miljardos eksemplāru. Tajā ietvertā gudrība spēj mainīt cilvēku dzīvi uz labo pusi. (Izlasiet 1. Tesalonikiešiem 2:13; 2. Timotejam 3:16.)

Fakts, ka Bībelē ir precīzi paredzēta nākotne, apstiprina, ka Bībeles autors ir Dievs, jo neviens cilvēks nav spējīgs izteikt šādus paredzējumus. Piemēram, par to liecina pravietojumi Jesajas grāmatā. Kādā alā netālu no Nāves jūras tika atrasts šīs grāmatas rokraksts, kas ir tapis vairāk nekā simt gadu pirms Jēzus dzimšanas. Tajā bija paredzēts, ka Babilona kļūs neapdzīvota. Šis pravietojums piepildījās daudzus gadus pēc tam, kad Jēzus dzīvoja uz zemes. (Izlasiet Jesajas 13:19, 20; 2. Pētera 1:20, 21.)

Kā Bībele tika sarakstīta?

Bībele ir sarakstīta vairāk nekā 1600 gadu laikā, un to ir rakstījuši aptuveni 40 cilvēki. Visas Bībeles grāmatas vieno kopīga tēma, un tajā nav iekšēju pretrunu. Kā tas iespējams? Bībeles rakstīšanu vadīja Dievs. (Izlasiet 2. Samuēla 23:2.)

Dažreiz Dievs Bībeles sarakstītājiem nodeva informāciju, izmantojot eņģeļus, parādības un sapņus. Tomēr lielākoties Dievs lika savas domas Bībeles sarakstītāju prātā un ļāva viņiem pašiem atrast piemērotus vārdus, kā izteikt Dieva vēsti. (Izlasiet Atklāsmes 1:1; 21:3—5.)