Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Aprīlis 2014

 NUMURA TĒMA | KARŠ, KAS IZMAINĪJA PASAULI

Kara un ciešanu patiesais cēlonis

Kara un ciešanu patiesais cēlonis

1918. gada 11. novembrī Pirmais pasaules karš beidzās. Cilvēki pārtrauca darbu un, svinot kara beigas, ielās pat dejoja. Taču prieks un līksmība neturpinājās ilgi. Pasaules karam pa pēdām sekoja cita nelaime, kas nodarīja lielāku postu nekā ložmetēji.

1918. gada jūnijā Francijā starp karavīriem uzliesmoja spāņu gripa. Drīz vien atklājās, cik nāvējošs ir šis vīruss. Piemēram, dažu mēnešu laikā šī gripa Francijā nogalināja vairāk amerikāņu karavīru nekā ienaidnieka raidītā uguns. Karam beidzoties, karavīri atgriezās savās zemēs, un līdz ar viņiem visā pasaulē strauji izplatījās spāņu gripa.

Pēckara gadus raksturoja arī pārtikas trūkums un smagi ekonomiskie apstākļi. Kad 1918. gadā beidzās karadarbība, lielā daļā Eiropas plosījās bads. 1923. gadā vācu marka praktiski bija zaudējusi vērtību. Sešus gadus vēlāk visā pasaulē iestājās ekonomiskā krīze. Bet 1939. gadā sākās Otrais pasaules karš, kas savā ziņā bija turpinājums Pirmajam pasaules karam. Kas patiesībā ir vainojams šajos traģiskajos notikumos?

PĒDĒJO DIENU ZĪME

Bībeles pravietojumi mums palīdz saprast, kāpēc ir risinājušies noteikti vēsturiski notikumi, un jo īpaši to var teikt par Pirmo pasaules karu. Jēzus Kristus paredzēja laiku, kad ”tauta  uzbruks tautai” un daudz kur pasaulē izcelsies bads un sērgas. (Mateja 24:3, 7; Lūkas 21:10, 11.) Viņš saviem mācekļiem paskaidroja, ka šīs nelaimes būs pēdējo dienu zīme. Sīkāk par to ir stāstīts Atklāsmes grāmatā, kurā norādīts, ka nelaimēm uz zemes ir saistība ar kādu karu debesīs. (Skat.  ”Karš uz zemes un karš debesīs”.)

Šajā Bībeles grāmatā ir aprakstīti četri jātnieki, ko dažkārt sauc par četriem apokalipses jātniekiem. Trīs no viņiem simbolizē tās pašas nelaimes, ko Jēzus iepriekš bija paredzējis, — karu, badu un sērgas. (Skat.  ”Vai četri jātnieki tiešām ir izjājuši?”.) Nav šaubu, ka ar Pirmo pasaules karu sākās laika posms, ko raksturo bēdas un ciešanas, kuru nekļūst mazāk. Vēl Bībelē ir atklāts, ka par to zināmā mērā ir atbildīgs Sātans. (1. Jāņa 5:19.) Vai Sātana varai reiz pienāks gals?

Atklāsmes grāmatā ir apliecināts, ka Sātanam ir ”atlicis maz laika”. (Atklāsmes 12:12.) Tāpēc viņš ir ļoti nikns un izraisa neizsakāmas ciešanas uz zemes. Savukārt nelaimes, ko cilvēki pieredz, liecina, ka Sātanam atvēlētais laiks strauji tuvojas beigām.

 ”VELNA DARBI” TIKS IZNĪCINĀTI

Nav noliedzams, ka Pirmais pasaules karš bija pavērsiena punkts cilvēces vēsturē. Tas ievadīja totāla kara un revolūciju laikmetu, ko iezīmē arī neuzticēšanās politiskajiem līderiem. Turklāt tas skaidri pierāda, ka Sātans ir padzīts no debesīm. (Atklāsmes 12:9.) Šis neredzamais pasaules valdnieks rīkojas kā nežēlīgs diktators, kas zina, ka viņa dienas ir skaitītas. Kad viņa dienas būs galā, beigsies arī ciešanu pilnais laiks, kas aizsākās ar Pirmo pasaules karu.

Ņemot vērā Bībeles pravietojumus, jūs varat droši paļauties uz to, ka debesu ķēniņš Jēzus Kristus drīzumā ”iznīcinās Velna darbus”. (1. Jāņa 3:8.) Daudzi miljoni cilvēku ik dienu lūdz, lai nāk Dieva valstība. Vai arī jūs to darāt? Šī valstība panāks, ka uz zemes tiks īstenota Dieva, nevis Sātana griba, un dievbijīgi cilvēki to redzēs paši savām acīm. (Mateja 6:9, 10.) Valdot Dieva valstībai, nekad vairs neizcelsies ne pasaules karš, ne citi kari. (Psalms 46:10.) Jums ir iespēja uzzināt vairāk par Dieva valstību un pieredzēt laiku, kad uz visas zemes valdīs miers. (Jesajas 9:5, 6.)

^ 20. rk. Skat. grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 8. nodaļu; izdevuši Jehovas liecinieki.