Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Aprīlis 2014

 LASĪTĀJI JAUTĀ

Kāpēc Dievs pieļauj, ka varenie apspiež vājos?

Kāpēc Dievs pieļauj, ka varenie apspiež vājos?

Bībelē ir aprakstīti vairāki gadījumi, kad tie, kam ir vara, ir apspieduši citus cilvēkus. Viens šāds piemērs ir notikums ar Nabotu. * Ķēniņš Ahabs, kas valdīja Izraēlā 10. gadsimtā pirms mūsu ēras, ļāva savai sievai Izebelei panākt Nabota un tā dēlu nāvi, lai viņš varētu iegūt savā īpašumā Nabota vīna dārzu. (1. Ķēniņu 21:1—16; 2. Ķēniņu 9:26.) Kāpēc Dievs pieļāva, ka ķēniņš tik ļaunprātīgi izmantoja varu?

”Dievs.. nevar melot.” (Titam 1:2)

Pievērsīsim uzmanību kādam svarīgam iemeslam: Dievs nevar melot. (Titam 1:2.) Kāds tam ir sakars ar ļaundarībām, ko pastrādā tie, kuriem ir vara? Jau ļoti tālā senatnē Dievs cilvēkus bija brīdinājis, ka sacelšanās pret viņu nesīs smagas sekas — nāvi. Dieva vārdi piepildījās, un kopš sacelšanās Ēdenes dārzā cilvēku dzīvē ir ienākusi nāve. Pirmais cilvēks, kura dzīvība izdzisa, mira varmācīgā nāvē — tas bija Ābels, ko nogalināja viņa brālis Kains. (1. Mozus 2:16, 17; 4:8.)

Raksturojot cilvēces vēsturi kopumā, Bībelē ir teikts: ”Cilvēks valda pār citiem sev par nelaimi.” (Salamans Mācītājs 8:9.) Vai šie vārdi nav patiesi? Dievs Jehova brīdināja savu tautu, izraēliešus, ka ķēniņi tos apspiedīs un tāpēc tie sauks pēc Jehovas palīdzības. (1. Samuēla 8:11—18.) Pat gudrais ķēniņš Salamans uzkrāva tautai smagu nodokļu nastu. (1. Ķēniņu 11:43; 12:3, 4.) Ļaunie ķēniņi, piemēram, Ahabs, bija daudz tirāniskāki. Padomājiet: ja Dievs būtu novērsis apspiešanu, vai viņš pats savus vārdus nebūtu padarījis par melīgiem?

”Viens cilvēks valda pār citiem sev par nelaimi.” (Salamans Mācītājs 8:9)

Turklāt jāpatur prātā vēl kaut kas: Sātans apgalvo, ka cilvēki kalpo Dievam tikai savtīgu motīvu dēļ. (Ījaba 1:9, 10; 2:4.) Ja Dievs pasargātu visus savus kalpus no jebkādas apspiešanas, vai tas neapstiprinātu Sātana apgalvojumu? Un, ja Dievs nepieļautu nekādu kundzību uz zemes, vai viņš nebūtu vainojams tajā, ka izplatās vēl lielāki meli? Saņemot šādu aizsardzību, daudzi varētu spriest, ka cilvēki var sekmīgi valdīt arī bez Dieva. Bet Bībelē ir teikts pretējais: cilvēki to nespēj. (Jeremijas 10:23.) Mums ir vajadzīga Dieva valstība, un tikai tad, kad tā pārņems varu pār zemi, netaisnība beigsies.

Vai tas nozīmē, ka Dievs neliekas ne zinis par netaisnību? Nē, tā nav. Viņš rīkojas lietas labā. Pirmkārt, viņš atmasko tirāniju. Piemēram, Bībelē ir sīki stāstīts par Izebeles nekrietno plānu, kas bija vērsts pret Nabotu. Turklāt Bībelē ir atklāts, ka šādas ļaundarības veicina varens valdnieks, kurš slēpj, kas viņš īstenībā ir, proti, Sātans Velns. (Jāņa 14:30; 2. Korintiešiem 11:14.) Dievs savos Rakstos dara zināmu, kas ir netaisnība un apspiešana, un atmasko to patieso vaininieku, palīdzēdams mums pašiem turēties nost no ļaunuma. Tādā veidā viņš gādā, lai mēs nezaudētu izredzes uz mūžīgu nākotni.

Otrkārt, Dievs dāvā drošu cerību, ka apspiešanai reiz pienāks gals. Tas, ka Dievs atmaskoja un sodīja Ahabu un Izebeli, tāpat kā daudzus citus ļaundarus, vieš mūsos paļāvību uz Dieva solījumu kādu dienu sodīt visus, kas rīkojas ļaunprātīgi. (Psalms 52:3—7.) Vēl Dievs tiem, kas viņu mīl, sniedz cerību, ka drīzumā viņš tos atbrīvos no ļaunuma izraisītajām sekām. * Pienāks laiks, kad dievbijīgajam Nabotam un viņa dēliem būs iespēja dzīvot mūžīgi paradīzē uz zemes, kurā vairs nebūs nekādas netaisnības. (Psalms 37:34.)

^ 3. rk. Skat. šajā žurnāla numurā rubriku ”Sekosim viņu ticībai”.

^ 8. rk. Skat. grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 11. nodaļu; izdevuši Jehovas liecinieki.