Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Kas ir Dievs?

Dievs ir neredzama garīga būtne. Viņš ir radījis debesis, zemi un visu dzīvo. Dievu neviens nav radījis — viņam nav sākuma. (Psalms 90:2.) Dievs vēlas, lai cilvēki viņu meklētu un zinātu patiesību par viņu. (Izlasiet Apustuļu darbus 17:24—27.)

Dievs ir persona, un viņam ir vārds. Mēs varam uzzināt par dažām viņa īpašībām, vērojot viņa radīto. (Romiešiem 1:20.) Bet, lai labi iepazītu Dievu, mums ir jāpētī viņa Raksti — Bībele. Tajā ir stāstīts par Dieva apbrīnojamo personību un viņa izcilo mīlestību. (Izlasiet Psalmu 103:7—10.)

Kāda ir Dieva attieksme pret netaisnību?

Mūsu Radītājs, Dievs Jehova, ienīst netaisnību. (5. Mozus 25:16.) Cilvēkus viņš ir radījis pēc sava tēla, un tāpēc lielākā daļa cilvēku ienīst netaisnīgu rīcību. Pasaulē izplatīto netaisnību nav izraisījis Dievs. Viņš cilvēkiem ir dāvājis gribas brīvību. Diemžēl daudzi to izmanto nepareizi un rīkojas netaisnīgi. Tas sāpina Jehovu. (Izlasiet 1. Mozus 6:5, 6; 5. Mozus 32:4, 5.)

Jehova mīl taisnību, un viņš necietīs netaisnību mūžīgi. (Psalms 37:28, 29.) Bībelē ir apsolīts, ka drīz Dievs darīs galu visai netaisnībai. (Izlasiet 2. Pētera 3:7—9, 13.)

Bībelē ir apsolīts, ka Dievs drīz nodrošinās taisnīgumu visiem