”Augstskolā daudzi mani kursa biedri uzskatīja sevi par ticīgiem,” stāstīja Silvija, kas strādā veselības aprūpes nozarē. ”Taču tas viņiem netraucēja krāpties eksāmenos un lietot narkotikas. Reliģija nekādi neietekmēja viņu dzīvi.”

Kāds vīrietis, vārdā Laionels, teica: ”Mani darbabiedri bieži melo. Piemēram, viņi zvana uz darbu un apgalvo, ka ir slimi, lai gan īstenībā nav. Reliģija viņiem ir kā lieta, kas viņiem pieder, bet ko viņi neizmanto, — kā mēbele, kurai ir tikai dekoratīva funkcija.”

Reliģija lielākoties neiespaido cilvēku morāli. Mūsu laikos daudzi ”ārēji gan izrāda dievbijību, bet viņu dzīvē tās spēks neparādās”. (2. Timotejam 3:5.) Par to lielā mērā ir atbildīgi viņu reliģiskie vadītāji, kas paši neievēro Bībeles morāles normas un arī citus nemāca dzīvot pēc šīm augstajām normām. Var saprast, kāpēc daudzi uzskata, ka Dievu neinteresē tas, kā viņi dzīvo.

KO MĀCA BĪBELE?

Kā liecina Bībele, Dievam ir jūtas un viņam nebūt nav vienalga, kā mēs dzīvojam. Kad senie izraēlieši sacēlās pret Dievu, tie viņu apbēdināja. (Psalms 78:40.) Bet, ja kāds no sirds nožēlo savu nepareizo rīcību un to pārtrauc, debesīs valda liels prieks. (Lūkas 15:7.) Kad cilvēks iepazīst mūsu debesu Tēva brīnišķīgās īpašības, aug viņa mīlestība pret Dievu un viņš izjūt pamudinājumu mīlēt to, ko Dievs mīl, un ienīst to, ko Dievs ienīst. (Amosa 5:15.)

KO VAR TEIKT PAR JEHOVAS LIECINIEKIEM?

Soltleiksitijas laikrakstā Deseret News (ASV) bija atzīmēts: ”[Jehovas liecinieki] tic, ka Bībeles principi.. nostiprina ģimenes saites un palīdz cilvēkiem kļūt par produktīviem un godīgiem pilsoņiem. [..] Viņi ir pārliecināti stingra morāles kodeksa piekritēji. Smēķēšanu, pārmērīgu dzeršanu, narkotiku lietošanu, azartspēles, seksuālu izlaidību un homoseksuālismu viņi uzskata par kaitīgiem paradumiem, kas grauj garīgumu.”

Vai reliģiskie vadītāji palīdz cilvēkiem turēties pie Dieva noteiktajām morāles normām?

Kā Jehovas lieciniekiem palīdz zināšanas par Dievu? Raksta sākumā minētā Silvija atzina: ”Veselības aprūpes jomā krāpšana ir izplatīta parādība. Būtu viegli darīt tāpat, kā dara daudzi. Bet es zinu, ko par to domā Jehova *, tāpēc es cenšos rīkoties pareizi. Tas man sagādā prieku un sniedz iekšēju mieru.” Silvija ir pārliecināta, ka, rīkojoties saskaņā ar saviem reliģiskajiem uzskatiem, viņa ir spējusi uzlabot savu dzīvi.

^ 9. rk. Jehova (Jahve) ir Bībelē minētais Dieva vārds.