Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Reliģija un karš

Reliģija un karš

Alberto gandrīz desmit gadus dienēja armijā. Viņš atceras: ”Kapelāns mūs svētīja, sacīdams: ”Dievs ir ar jums.” Bet man nedeva mieru doma: es esmu šeit, lai nogalinātu, taču Bībelē ir teikts: ”Tev nebūs nokaut.””

Rejs Otrā pasaules kara laikā dienēja flotē. Kādu dienu viņš ievaicājās kapelānam: ”Jūs nākat pie mums uz kuģa, lūdzat Dievu par karaspēku un uzvaru, bet vai pie mūsu pretiniekiem nenotiek tas pats?” Kapelāns atteica, ka tā Kunga ceļi ir neizdibināmi.

Vai jūs šāda atbilde apmierinātu?

KO MĀCA BĪBELE?

Jēzus teica, ka viens no svarīgākajiem Dieva baušļiem ir šāds: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.” (Marka 12:31.) Vai šie Jēzus vārdi nozīmē, ka ir jāmīl tikai savi tautieši vai tie, kas dzīvo mūsu zemē? Nē, tā nav, jo Jēzus saviem mācekļiem teica: ”Pēc tā visi sapratīs, ka jūs esat mani mācekļi — ja jūsu starpā būs mīlestība.” (Jāņa 13:34, 35.) Mācekļu savstarpējai mīlestībai bija jābūt tik acīmredzamai, ka pēc tās viņus varētu pazīt. Viņiem bija jābūt gataviem atdot savu dzīvību citu labā, nevis to kādam atņemt.

Agrīnie kristieši paklausīja Jēzus vārdiem. Izdevumā Encyclopedia of Religion ir rakstīts: ”Agrīnie baznīcas tēvi, arī Tertulliāns un Origens, apstiprināja, ka kristieši nedrīkst atņemt cilvēkam dzīvību un tāpēc viņi nedienē romiešu armijā.”

KO VAR TEIKT PAR JEHOVAS LIECINIEKIEM?

Tā kā Jehovas liecinieki dzīvo gandrīz visās pasaules zemēs, tad gadījumā, ja starp kādām valstīm izceļas bruņots konflikts, Jehovas liecinieki atrodas gan vienas, gan otras naidīgās puses teritorijā. Taču viņi dara visu, kas ir viņu spēkos, lai parādītu mīlestību, kurai ir jābūt galvenajai patieso kristiešu iezīmei.

Vai reliģiskie vadītāji ir mācījuši patiesu kristīgu mīlestību?

Kad 1994. gadā Ruandā uzliesmoja etnisks konflikts starp hutiem un tutsiem, Jehovas liecinieki tajā palika pilnīgi neitrāli. Vienas tautības Jehovas liecinieki glāba otras tautības Jehovas lieciniekus, bieži vien riskēdami ar savu dzīvību. Piemēram, kad hutu militārā grupējuma Interahamwe kaujinieki uzzināja, ka divi hutu tautības Jehovas liecinieki bija slēpuši tutsu ticības biedrus, kaujinieki tiem paziņoja: ”Jums jāmirst, jo jūs palīdzējāt tutsiem izglābties.” Diemžēl abi hutu Jehovas liecinieki tika nogalināti. (Jāņa 15:13.)

Kā jūs domājat: vai Jehovas liecinieku rīcība ir saskaņā ar Jēzus vārdiem par pašaizliedzīgu mīlestību?