Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2013

 NUMURA TĒMA: VAI VAR UZTICĒTIES RELIĢIJAI?

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt, vai var uzticēties reliģijai?

Kāpēc ir svarīgi pārbaudīt, vai var uzticēties reliģijai?

Iedomājieties cilvēku, kam ir nepieciešama nopietna operācija, no kuras ir atkarīga viņa dzīvība. Viņš noteikti vēlētos, lai viņu operētu tāds ķirurgs, uz kuru viņš varētu pilnībā paļauties. Pirms viņš uzticētu kādam ķirurgam savu dzīvību, viņš droši vien gribētu noskaidrot, cik liela pieredze ir šim ārstam.

Tāpat, ja ir runa par reliģiju, būtu saprātīgi pārbaudīt, vai tai var uzticēties. Ja jūs piederat pie kādas reliģijas, jūs tai esat uzticējuši savas dzīves garīgo pusi un izredzes uz mūžīgu dzīvi.

Jēzus reiz paskaidroja, pēc kāda kritērija mēs varam objektīvi izvērtēt reliģijas. Viņš teica: ”Ikvienu koku pazīst pēc tā augļiem.” (Lūkas 6:44.) Tātad, domājot par kādu reliģiju, mums būtu jāpievērš uzmanība tam, kādus ”augļus” tā nes. Vai tās vadītāji nepiešķir pārāk lielu nozīmi naudai? Vai šīs reliģijas locekļi ievēro Bībeles principus par neiesaistīšanos karā, un vai viņi dzīvo pēc Bībeles morāles normām? Vai vispār ir kāda reliģija, kurai var uzticēties? Aicinām jūs izlasīt nākamos rakstus, kuros ir apskatīti šie jautājumi.

”Ikvienu koku pazīst pēc tā augļiem.” (Lūkas 6:44)