Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2013

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Vai ir iespējama mūžīga dzīve?

Ko Dievs ir sagādājis, lai mūs atbrīvotu no nāves?

Pirmais cilvēks Ādams dzīvoja simtiem gadu. Bet ar laiku viņš kļuva vecs un nomira. Vēstures gaitā cilvēki ir izmēģinājuši dažnedažādus veidus, kā attālināt novecošanu. Taču nevienam nav izdevies izvairīties no nāves. Kāpēc? Ādams novecoja un nomira tāpēc, ka viņš izdarīja grēku — nepaklausīja Dievam. Mēs visi novecojam tāpēc, ka esam mantojuši no Ādama grēku, un sods par grēku ir nāve. (Izlasiet 1. Mozus 5:5; Romiešiem 5:12.)

Lai mēs varētu dzīvot mūžīgi, ir vajadzīgs, lai par mums tiktu samaksāts izpirkums. (Ījaba 33:24, 25.) Izpirkums parasti tiek dots, lai kādu atbrīvotu, un mūsu situācijā ir vajadzīga atbrīvošana no nāves. (2. Mozus 21:29, 30.) Šo izpirkumu samaksāja Jēzus, atdodams par mums savu dzīvību. (Izlasiet Jāņa 3:16.)

Kā mēs varam iegūt mūžīgu dzīvi?

Ne visi cilvēki tiks atbrīvoti no slimībām un novecošanas. Tiem, kas neklausa Dievam, tāpat kā to darīja Ādams, netiks dāvāta iespēja dzīvot mūžīgi. Šādu dzīvi iegūs tikai tie cilvēki, kuru grēki būs piedoti. (Izlasiet Jesajas 33:24; 35:3—6.)

Lai saņemtu grēku piedošanu, mums kaut kas ir jādara. Mums jāiepazīst Dievs, iedziļinoties viņa Rakstos — Bībelē. Šajā grāmatā mēs varam uzzināt, kā uzlabot savu dzīvi jau tagad un kā iegūt Dieva labvēlību un mūžīgu dzīvi. (Izlasiet Jāņa 17:3; Apustuļu darbus 3:19.)