Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Vai ir iespējams saprast Bībeli?

Bībele ir Dieva vārdi. To var salīdzināt ar vēstuli, ko mīlošs tēvs ir uzrakstījis saviem bērniem. (2. Timotejam 3:16.) Bībelē Dievs ir darījis zināmu, kā mums jārīkojas, lai mēs būtu viņam patīkami, kāpēc viņš pieļauj ļaunumu un ko viņš nākotnē paveiks cilvēces labā. Bet reliģiskie vadītāji ir sagrozījuši Bībeles mācības, tāpēc daudziem šķiet, ka viņi nekad nespēs saprast Bībeli. (Apustuļu darbi 20:29, 30.)

Dievs Jehova vēlas, lai mēs zinātu patiesību par viņu. Tāpēc viņš mums ir devis grāmatu, ko ir iespējams saprast. (Izlasiet 1. Timotejam 2:3, 4.)

Kā ir iespējams saprast Bībeli?

Jehova, kas ir dāvājis cilvēkiem Bībeli, ir arī parūpējies, lai viņi varētu to saprast. Viņš sūtīja uz zemi Jēzu, lai tas mācītu cilvēkus. (Lūkas 4:16—21.) Jēzus palīdzēja saviem klausītājiem saprast Dieva Rakstus, izskaidrodams dažādas Rakstu vietas. (Izlasiet Lūkas 24:27, 32, 45.)

Jēzus izveidoja kristiešu draudzi, lai tiktu turpināts viņa aizsāktais darbs. (Mateja 28:19, 20.) Mūsdienās Jēzus patiesie sekotāji palīdz cilvēkiem saprast, kas Bībelē ir mācīts par Dievu. Ja jūs vēlaties saprast Bībeli, Jehovas liecinieki jums labprāt palīdzēs. (Izlasiet Apustuļu darbus 8:30, 31.)