Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Jūlijs 2013

Jēzus piemērs un mācības — ceļš uz saturīgu un laimīgu dzīvi

Jēzus piemērs un mācības — ceļš uz saturīgu un laimīgu dzīvi

”Pienākas.. dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis.” (1. Jāņa 2:6.)

KĀ BIJA apskatīts iepriekšējā rakstā, Jēzus dzīvei bija jēga. Ja gribam, lai arī mūsu dzīve būtu saturīga, mums ir jāseko Jēzus piemēram un jāņem vērā viņa padomi.

Dievs Jehova vēlas, lai mēs to darītu, kā liecina raksta sākumā citētais Bībeles pants. Dzīvot tā, kā ir dzīvojis Jēzus, nozīmē sekot Jēzus paraugam un rīkoties saskaņā ar viņa mācībām. Tā mēs varam iemantot Dieva labvēlību un mūsu dzīve var kļūt saturīga un laimīga.

Jēzus mācīja principus, kas mums palīdz dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis. Daudzi no tiem ir atrodami Jēzus slavenajā Kalna runā. Aplūkosim dažus no šiem principiem un uzzināsim, kā tos izmantot dzīvē.

PRINCIPS. ”Laimīgi tie, kas apzinās savas garīgās vajadzības.” (Mateja 5:3.)

KĀ TAS VAR IETEKMĒT MŪSU DZĪVI.

Jēzus norādīja, ka cilvēkiem ir garīgas vajadzības. Mūs nodarbina dažādi jautājumi, piemēram: kādēļ mēs dzīvojam? Kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu? Vai Dievam rūp, kas notiek ar cilvēkiem? Vai pastāv dzīve pēc nāves? Mums ir jānoskaidro atbildes uz šādiem jautājumiem, lai mūsu dzīve iegūtu jēgu. Jēzus zināja, ka ir tikai viens uzticams avots, kur var rast šīs atbildes, — Dieva Raksti, Bībele. Vēršoties pie sava debesu Tēva lūgšanā, Jēzus teica: ”Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa 17:17.) Vai Bībele tiešām palīdz apmierināt mūsu garīgās vajadzības?

PIEMĒRS NO DZĪVES

. Esa bija kādas pazīstamas rokgrupas vadošais solists, un viņš bija ceļā uz lielu slavu un panākumiem. Tomēr rokmūzika viņam nesniedza īstu piepildījumu dzīvē. ”Kaut arī man ļoti patika darboties rokgrupā, es jutu, ka manai dzīvei trūkst dziļākas jēgas,” viņš atceras. Pēc kāda laika viņš satika vienu no Jehovas lieciniekiem. Esa stāsta: ”Es viņu apbēru ar jautājumiem, un viņa loģiskās, uz Bībeli balstītās atbildes mani pamudināja iepazīt Bībeli.” Tas, ko Esa uzzināja no Bībeles, viņu dziļi ietekmēja, un viņš izlēma atdot savu dzīvi Jehovam. ”Agrāk es pastāvīgi pieredzēju dažādas problēmas un krīzes,” atzīst Esa, ”bet tagad manai dzīvei ir īsta jēga.” *

PRINCIPS. ”Laimīgi žēlsirdīgie.” (Mateja 5:7.)

KĀ TAS VAR IETEKMĒT MŪSU DZĪVI.

Žēlsirdība izpaužas spējā just līdzi un gatavībā palīdzēt. Jēzus parādīja žēlsirdību tiem, kam klājās grūti. Līdzjūtības mudināts, viņš rīkojās, lai atvieglotu ļaužu ciešanas. (Mateja 14:14; 20:30—34.) Ja mēs, līdzīgi Jēzum, esam pret citiem žēlsirdīgi, mūsu dzīve iegūst lielāku jēgu un sniedz mums gandarījumu. (Apustuļu darbi 20:35.) Mēs varam apliecināt žēlsirdību, cenšoties ar labiem vārdiem un darbiem palīdzēt tiem, kam tas ir nepieciešams. Bet vai, parādot žēlsirdību, mēs tiešām varam justies laimīgāki?

Marija un Karloss

PIEMĒRS NO DZĪVES.

Marija un viņas vīrs Karloss gādā par Marijas tēvu, kas ir atraitnis un pēdējos gadus vairs nevar celties no gultas. Marija un Karloss parūpējās, lai tēvs varētu dzīvot pie viņiem. Viņi ir pavadījuši daudzas negulētas naktis, palīdzot tēvam, un ne reizi vien diabēta izraisītās krīzes situācijās ir steigšus veduši tēvu uz slimnīcu. Viņi atzīst, ka brīžiem viņu  spēki ir izsmelti. Taču, kā jau Jēzus teica, viņi jūtas laimīgi, jo apziņa, ka viņi dara visu iespējamo Marijas tēva labā, sagādā viņiem dziļu gandarījumu.

PRINCIPS. ”Laimīgi miermīlīgie.” (Mateja 5:9.)

KĀ TAS VAR IETEKMĒT MŪSU DZĪVI.

Ja esam saticīgi, mums veidojas labas attiecības ar citiem. Bībelē ir lasāms vērtīgs padoms: ”Ja iespējams, cik vien tas ir atkarīgs no jums, saglabājiet mieru ar visiem cilvēkiem.” (Romiešiem 12:18.) ”Visi cilvēki” sevī ietver gan ģimenes locekļus, gan citus cilvēkus, kam ir atšķirīgi reliģiskie uzskati. Vai tad, ja saglabājam mieru ar visiem cilvēkiem, mēs tiešām varam just dzīvē lielāku gandarījumu?

Naira

PIEMĒRS NO DZĪVES.

Kāda sieviete, vārdā Naira, daudzu gadu garumā ir pieredzējusi grūtības, kurās ir pārbaudīta viņas apņemšanās saglabāt mieru, un īpaši smagas situācijas viņai ir bijis jāpiedzīvo ģimenē. Pirms 15 gadiem viņu pameta vīrs, un viņai vienai pašai nācās audzināt bērnus. Viens no dēliem lietoja narkotikas, un viņš bieži kļuva nevaldāms un izturējās agresīvi pret māti un māsu. Naira uzskata, ka Bībeles zināšanas viņai ir devušas spēku būt miermīlīgai pat tik sarežģītos apstākļos. Viņa vairās no strīdiem un ķildām un cenšas būt laipna, iejūtīga un saprotoša. (Efesiešiem 4:31, 32.) Naira ir pārliecināta, ka, mācoties būt miermīlīga, viņa ir spējusi uzturēt ar ģimenes locekļiem un citiem cilvēkiem tik labas attiecības, cik vien iespējams.

DOMĀSIM PAR NĀKOTNI

Ja mēs ņemsim vērā Jēzus mācītos principus, mūsu dzīve būs laimīga un gandarījuma pilna. Bet, lai mūsu dzīvei būtu patiesa jēga, mums ir arī jāzina, ko sola nākotne. Būtu grūti runāt par īstu dzīves jēgu, ja nākotnē mūs gaidītu tikai vecums, slimības un nāve. Diemžēl tāda ir pašreizējā dzīves realitāte.

Taču Bībele mums sniedz brīnišķīgu cerību. Dievs Jehova sagādās daudz svētību visiem, kas cenšas dzīvot tā, kā ir dzīvojis Jēzus. Jehova ir apsolījis drīzumā izveidot taisnīgu jaunu pasauli, kur cilvēkiem būs tāda dzīve, kādu Jehova bija paredzējis, — viņi varēs dzīvot mūžīgi, un viņiem būs nevainojama veselība. Runājot par to laiku, Bībelē ir teikts: ”Lūk, Dieva mājoklis ir ar cilvēkiem, viņš dzīvos kopā ar tiem, un tie būs viņa tauta. Dievs pats būs ar tiem, viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.” (Atklāsmes 21:3, 4.)

84 gadus vecā Marija, par ko bija stāstīts pirmajā rakstā, ar prieku gaida, kad šis Dieva solījums piepildīsies. Vai jūs vēlētos uzzināt vairāk par ”īsto dzīvi”, ko būs iespējams iegūt, kad valdīs Dieva valstība? (1. Timotejam 6:19.) Aicinām jūs vērsties pie Jehovas lieciniekiem jūsu apkaimē vai rakstīt Sargtorņa izdevējiem. *

^ 8. rk. Vairāk par Esu stāstīts rubrikas ”Bībele maina cilvēku dzīvi” rakstā ”Es izturējos rupji un cietsirdīgi”.

^ 18. rk. Grāmata Ko patiesībā māca Bībele?, ko izdevuši Jehovas liecinieki, daudziem ir palīdzējusi uzzināt, kas Bībelē teikts par dažādiem jautājumiem.