Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 TUVOSIMIES DIEVAM

Viņš pilda mūsu ”sirdis ar prieku”

Viņš pilda mūsu ”sirdis ar prieku”

Vai Dievam Jehovam rūp, kas notiek ar cilvēkiem, vai arī viņam tas ir pilnīgi vienalga? Atbildi uz šo jautājumu var atrast Bībelē. No tās ir redzams, ka Dievam rūp cilvēki un viņš vēlas, lai mēs priecātos par dzīvi. Visi cilvēki, pat paši nepateicīgākie, ik dienu izjūt viņa neizmērojamo labestību. Pievērsīsim uzmanību, ko par to teica apustulis Pāvils. (Izlasiet Apustuļu darbus 14:16, 17.)

Uzrunādams Listras iedzīvotājus, kas nepielūdza patieso Dievu, Pāvils sacīja: ”Agrāko paaudžu laikā viņš [Dievs] visām tautām ļāva iet savus ceļus, un tomēr viņš nepārstāja liecināt par sevi, darot labu: dodot jums no debesīm lietu, kā arī ražīgus laikus, bagātīgi sagādājot jums uzturu un pildot jūsu sirdis ar prieku.” Uz ko Pāvils saviem klausītājiem norādīja?

Listriešiem nebija grūti pārliecināties par Pāvila vārdu patiesumu. Viņu novads bija auglīgs un bagāts ar ūdeni, un zemkopība bija novada iedzīvotāju nozīmīgākā nodarbošanās. Pāvils viņiem atgādināja, ka Dievs ir tas, kas viņiem dod lietu un ražīgus laikus. Tātad ikreiz, kad viņi ievāca bagātīgu ražu un priecājās par garšīgu maltīti, viņi izjuta Dieva labestību.

No Pāvila vārdiem, ko viņš sacīja Listras iedzīvotājiem, var gūt vairākas svarīgas atziņas par Dievu Jehovu.

Jehova cilvēkiem ir devis gribas brīvību. Kā lasījām, viņš visām tautām ”ļāva iet savus ceļus”. Kādā Bībeles tulkotājiem paredzētā grāmatā ir teikts, ka šie vārdi var nozīmēt ”iet tā, kā pašam tīk”, ”darīt to, ko pats uzskata par labāko” (A Handbook on the Acts of the Apostles). Jehova nevienu nespiež viņu pielūgt. Viņš mums ir dāvājis gribas brīvību, tas ir, spēju pašiem izvēlēties savu ceļu dzīvē. (5. Mozus 30:19.)

Jehova vēlas, lai cilvēki iepazītu viņu. Pāvils paskaidroja, ka Jehova nav pārstājis ”liecināt par sevi”. Iepriekšminētajā grāmatā ir rakstīts, ka šos vārdus vēl var tulkot ”viņš cilvēkiem ir skaidri parādījis, kāds Dievs viņš ir”. Viss, ko Dievs ir radījis, spilgti liecina par viņa ”neredzamajām īpašībām”, to vidū labestību, gudrību, spēku un mīlestību. (Romiešiem 1:20.) Bet vēl vairāk Jehova par sevi ir darījis zināmu Bībelē. (2. Timotejam 3:16, 17.) Vai tas nepierāda, ka viņš grib, lai cilvēki viņu iepazītu?

Visi cilvēki, pat paši nepateicīgākie, ik dienu izjūt Dieva neizmērojamo labestību

Jehova vēlas, lai cilvēki būtu laimīgi. Viņš mums ”bagātīgi sagādā.. uzturu un pilda.. sirdis ar prieku”, uzsvēra Pāvils. Pat grēciniekiem, kas neatzīst Dievu Jehovu, laba maltīte var sagādāt prieku, un arī viņi var būt kaut kādā mērā laimīgi. Taču Dievs vēlas, lai cilvēki izjustu patiesu laimi, kas nekad nezustu. Tas ir iespējams vienīgi tad, ja uzzinām patiesību par Dievu un izmantojam šīs zināšanas savā dzīvē. (Psalms 144:15; Mateja 5:3.)

Mēs visi ik dienu izjūtam Jehovas labestību. Tāpēc mums ir jācenšas uzzināt, kā mēs varam parādīt savu pateicību Dievam, kas mums ”bagātīgi sagādā.. uzturu” un pilda mūsu ”sirdis ar prieku”.

Bībeles lasījums jūlijā, augustā, septembrī

Apustuļu darbu 11. nodaļa—2. Korintiešiem 13. nodaļa