Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Aprīlis 2013

 MĀCĪSIM SAVUS BĒRNUS

Pētera un Hananjas meli. Ko mēs varam mācīties?

Pētera un Hananjas meli. Ko mēs varam mācīties?

Tu noteikti zini, ka melot nozīmē apzināti teikt nepatiesību. Vai tu esi kādreiz melojis? ... * Ir bijuši gadījumi, kad pat pieaugušie, kas mīl Dievu, ir melojuši. Tu droši vien esi dzirdējis par Pēteri, par ko ir stāstīts Bībelē. Viņš bija viens no Jēzus 12 apustuļiem. Taču reiz viņš sameloja. Uzzināsim, kāpēc.

Kad Jēzu apcietināja, viņu aizveda uz augstā priestera namu. Bija jau krietni pāri pusnaktij. Pēteris iegāja nama pagalmā, kur sākumā viņu neviens nepazina. Ugunskura gaismā augstā priestera kalpone, kas bija ielaidusi Pēteri, viņu pazina un sacīja: ”Arī tu biji kopā ar galilejieti Jēzu!” Bet Pēteris aiz bailēm to noliedza.

Bībelē stāstīts, ka vēlāk ”viņu ievēroja cita kalpone”. Viņa teica: ”Šis cilvēks bija kopā ar nācarieti Jēzu.” Pēteris atkal to noliedza. Pēc brīža citi pienāca pie Pētera un sacīja: ”Tu arī noteikti esi viens no viņiem.”

Pēteris bija ļoti nobijies. Viņš sameloja trešo reizi, sacīdams: ”Es nepazīstu to cilvēku!” Tūlīt pat dziedāja gailis. Jēzus paskatījās uz Pēteri, un Pēteris atcerējās, ka pirms dažām stundām Jēzus viņam bija teicis: ”Pirms dziedās gailis, tu no manis trīs reizes atteiksies.” Pēteris neizturēja un sāka raudāt. Viņš tik ļoti nožēloja, ka bija noliedzis Jēzu!

Vai ar tevi varētu notikt kaut kas līdzīgs? ... Iztēlojies, ka skolā bērni sāk runāt par Jehovas lieciniekiem. Kāds saka: ”Viņi nesvin dzimšanas dienas.” Cits piebilst: ”Viņi nedzied himnu.” Bet vēl kāds apgalvo: ”Viņi nesvin Ziemassvētkus, viņi nemaz nav kristieši.” Tad pēkšņi viens no viņiem pagriežas pret tevi un jautā: ”Vai tu neesi Jehovas liecinieks?” Kā tu atbildētu? ...

 Tev jābūt gatavam šādām situācijām, lai tu mācētu labi atbildēt. Pēteris nebija gatavs grūtai situācijai, tāpēc viņš sameloja. Pēc tam viņš dziļi nožēloja izdarīto, un Dievs viņam piedeva.

Kāds cits pirmā gadsimta Jēzus māceklis, vārdā Hananja, arī sameloja. Bet Dievs nepiedeva ne viņam, ne viņa sievai Sapfirai, kura bija sarunājusi ar vīru, ka viņa arī melos. Apskatīsim, kāpēc Dievs nepiedeva Hananjam un Sapfirai.

Kad bija pagājušas desmit dienas, kopš Jēzus bija atstājis apustuļus un atgriezies pie Dieva debesīs, Jeruzālemē kristījās apmēram trīs tūkstoši cilvēku. Daudzi no viņiem bija atceļojuši no tālām zemēm, lai svinētu Vasarsvētkus, un, kad viņi bija kļuvuši par Jēzus mācekļiem, viņi vēlējās uzkavēties pilsētā ilgāk, lai iegūtu vairāk zināšanu. Tāpēc daži Jēzus sekotāji izmantoja savus līdzekļus, lai parūpētos par šiem jaunajiem ticības biedriem.

Hananja ar sievu pārdeva kādu īpašumu, lai iegūto naudu varētu ziedot jauno mācekļu vajadzībām. Kad Hananja atnesa naudu apustuļiem, viņš apgalvoja, ka ziedo visu saņemto summu. Taču tā nebija taisnība. Daļu naudas viņš paturēja sev. Dievs to darīja zināmu Pēterim, un Pēteris Hananjam teica: ”Tu esi melojis nevis cilvēkiem, bet Dievam.” Tad Hananja nokrita zemē un nomira. Pēc kādām trijām stundām atnāca viņa sieva, kas neko nezināja par notikušo. Viņa arī meloja apustuļiem un tad nokrita un nomira.

No šiem gadījumiem mēs varam mācīties, cik svarīgi ir teikt patiesību. Mēs visi reizēm kļūdāmies, jo īpaši mazotnē. Vai nav patīkami zināt, ka Jehova tevi mīl un tev piedos, kā viņš piedeva Pēterim? ... Taču atceries, ka ir jāsaka taisnība. Ja tu tomēr kādreiz samelosi, tev no visas sirds jālūdz Dievam piedošana par šo nopietno kļūdu. To noteikti darīja Pēteris, un Dievs viņam piedeva. Ja tu centīsies vairs nekad nemelot, Dievs piedos arī tev.

^ 3. rk. Ja jūs lasāt priekšā bērnam, daudzpunkte atgādina ieturēt pauzi un mudināt bērnu izteikties.