Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Bībeles atbildes uz jautājumiem

Kāpēc Jēzus tiek saukts par Dieva Dēlu?

Dievs ir Jēzus Tēvs, tomēr ne tādā nozīmē, kādā cilvēks kļūst par tēvu. Dievs ir radījis visas dzīvās būtnes. Cilvēkus viņš radīja ar spēju atspoguļot viņa īpašības. Tāpēc Ādamu, pirmo cilvēku, ko Dievs radīja, sauca par ”Dieva dēlu”. Arī Jēzus tiek saukts par ”Dieva Dēlu” tāpēc, ka viņš tika radīts ar tādām īpašībām, kādas piemīt viņa Tēvam. (Izlasiet Lūkas 3:38; Jāņa 1:14, 49.)

Kad tika radīts Jēzus?

Dievs radīja Jēzu pirms Ādama radīšanas. Pēc tam ar Jēzus starpniecību viņš radīja visu pārējo, arī eņģeļus. Tāpēc Bībelē Jēzus ir saukts par ”pirmdzimto no visa radītā”. (Izlasiet Kolosiešiem 1:15, 16.)

Pirms tam, kad Jēzus piedzima Betlēmē, viņš bija garīga būtne debesīs. Noteiktā laikā Dievs pārcēla Jēzus dzīvību no debesīm Marijas klēpī, lai Jēzus piedzimtu par cilvēku. (Izlasiet Lūkas 1:30—32; Jāņa 6:38; 8:23.)

Kāpēc Dievs bija paredzējis, ka Jēzum jāpiedzimst par cilvēku uz zemes? Kādu īpašu uzdevumu Jēzus pildīja? Atbildes uz šiem jautājumiem var atrast Bībelē, un tās palīdz saprast un augstu vērtēt visu, ko Dievs un Jēzus ir darījuši cilvēku labā.