Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Janvāris 2013

 NUMURA TĒMA: VAI IR JĀBAIDĀS NO PASAULES GALA?

Pasaules gals. Bailes, interese, skepse

Pasaules gals. Bailes, interese, skepse

Ar kādām izjūtām jums saistās 2012. gada 21. decembris — datums, kurā, kā daudzi apgalvoja, pēc maiju kalendāra bija jānotiek globālām pārmaiņām? Atkarībā no tā, ko jūs gaidījāt, šī diena jums atnesa vai nu atvieglojumu, vai vilšanos vai arī atstāja jūs gluži vienaldzīgus. Vai tas bija tikai kārtējais kļūdainais pasaules gala paredzējums?

Ko var teikt par ”pasaules galu”, kas ir minēts Bībelē? (Mateja 24:3, Jaunā Derība V. Strelēvica tulkojumā.) Daži domā, ka zeme aizies bojā ugunī, un viņus biedē šāda perspektīva. Citos teorijas par pasaules galu izraisa dzīvu interesi. Daudzi citi gluži vienkārši ir noguruši no runām par gala tuvošanos. Bet vai nevarētu būt, ka cilvēku nostāja šajā jautājumā ir veidojusies drīzāk izdomājumu, nevis faktu ietekmē?

Iespējams, jūs būsiet pārsteigti, uzzinot, kas Bībelē patiesībā ir teikts par pasaules galu. Bībelē ne vien ir minēts, ka mums ir pamats gaidīt šo galu, bet arī ir atzīts, ka gala šķietamā kavēšanās dažos var izraisīt vilšanās sajūtu. Mēs jūs aicinām uzzināt, kādas atbildes Bībelē ir sniegtas uz vairākiem jautājumiem, ko cilvēki mēdz uzdot par pasaules galu.

 Vai zeme aizies bojā ugunī?

BĪBELES ATBILDE. Dievs ir ”pamatojis zemi uz stipriem balstiem, ka tā nesvārstās ne mūžam”. (PSALMS 104:5.)

Zeme netiks iznīcināta nedz ar uguni, nedz kādā citā veidā. Bībele māca, ka mūsu planēta ir cilvēces mājvieta uz mūžīgiem laikiem. ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi,” teikts 37. psalma 29. pantā. (Psalms 115:16; Jesajas 45:18.)

Kad Dievs bija radījis zemi, viņš atzina, ka tā ir ”ļoti laba”, un laika gaitā viņa domas nav mainījušās. (1. Mozus 1:31.) Dievs nevis plāno tai darīt galu, bet apsola ”iznīcināt tos, kas posta zemi”, tātad viņš pasargās zemi, lai tai netiktu nodarīts neatgriezenisks ļaunums. (Atklāsmes 11:18.)

Taču varbūt jums nāk prātā 2. Pētera vēstules 3. nodaļas 7. pants, kurā ir teikts, ka ”tagadējās debesis un tagadējā zeme tiek glabātas ugunij”. Vai šie vārdi nenorāda, ka zeme tomēr sadegs ugunī? Jāņem vērā, ka vārdi ”debesis”, ”zeme” un ”uguns” Bībelē reizēm tiek lietoti pārnestā nozīmē. Piemēram, 1. Mozus grāmatas 11. nodaļas 1. pantā var lasīt: ”Visai zemei bija vienāda mēle.” (Bībeles 1877. gada izdevums.) Ar vārdu ”zeme” šajā pantā ir domāta cilvēku sabiedrība.

2. Pētera vēstules 3. nodaļas 7. panta konteksts parāda, ka pantā minētās debesis, zeme un uguns arī ir simboli. 5. un 6. pantā ir vilkta paralēle ar Noasa laika plūdiem. Toreiz gāja bojā senā pasaule, taču mūsu planēta tāpēc nebeidza pastāvēt. Plūdos pienāca gals vardarbīgo cilvēku sabiedrībai jeb ”zemei”. (1. Mozus 6:11.) Tajos aizgāja bojā arī sava veida ”debesis” — cilvēki, kas valdīja pār šo sabiedrību. Tāpat arī 2. Pētera vēstules 3. nodaļas 7. pantā ir pravietots, ka Dievs uz visiem laikiem iznīcinās ļauno sabiedrību un korumpētās valdības, it kā sadedzinot tās ugunī.

Kas notiks, pienākot pasaules galam?

BĪBELES ATBILDE. ”Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi.” (1. JĀŅA 2:17.)

”Pasaule”, kas ies bojā, ir nevis zeme, bet zemes iedzīvotāji, kas neņem vērā Dieva gribu. Līdzīgi kā ķirurgs likvidē ļaundabīgu audzēju, lai glābtu pacienta dzīvību, Dievs likvidēs ļaundarus, lai labi cilvēki varētu dzīvot uz zemes,  neviena netraucēti. (Psalms 37:9.) Raugoties no šāda aspekta, ”pasaules gals” ir kaut kas labs.

Šāds pozitīvs viedoklis par ”pasaules galu” ir atspoguļots Bībeles tulkojumos, kuros attiecīgais izteiciens ir tulkots ar vārdiem ”laikmeta nobeigums” vai tamlīdzīgi. (Mateja 24:3.) Tā kā nedz cilvēce, nedz zeme neies bojā, vai nebūtu saprātīgi spriest, ka pēc ”pasaules gala” sekos jauns laikmets? Bībelē ir apliecināts, ka tā tiešām notiks, jo tajā ir runāts par ”nākamo laikmetu”. (Lūkas 18:30.)

Jēzus šo periodu nosauca par ”atjaunošanas laiku”. Iestājoties šim laikam, viņš palīdzēs cilvēkiem atgūt tādu dzīvi, kādu Dievs sākotnēji bija iecerējis. (Mateja 19:28, zemsvītras piezīme.) Kāda būs dzīve tajā laikā?

  • Cilvēki dzīvos paradīzē uz zemes, kur valdīs drošība un nevienam nebūs jācieš trūkums. (Jesajas 35:1; Mihas 4:4.)

  • Visiem būs nodrošināts jēgpilns darbs, kas sagādās gandarījumu. (Jesajas 65:21—23.)

  • Tiks likvidētas visas slimības. (Jesajas 33:24.)

  • Izzudīs vecuma nodarītais posts. (Ījaba 33:25.)

  • Mirušie tiks piecelti no nāves. (Jāņa 5:28, 29.)

Ja mēs ”pildām Dieva gribu” — darām to, ko viņš no mums prasa —, mums nav jābaidās no pasaules gala. Gluži otrādi, mēs varam ar paļāvību gaidīt tā atnākšanu.

Vai pasaules gals tiešām ir tuvu?

BĪBELES ATBILDE. ”Kad redzat to visu notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir tuvu.” (LŪKAS 21:31.)

Grāmatā The Last Days Are Here Again (Pēdējās dienas atkal ir klāt) profesors Ričards Kails rakstīja, ka ”pēkšņas pārmaiņas un jukas sabiedrībā veicina labvēlīgu augsni pareģojumiem par pasaules galu”, jo īpaši, ja ir grūti saskatīt šo pārmaiņu un juku cēloņus.

Taču iemesls, kāpēc Bībeles pravieši runāja par galu, nebija centieni rast izskaidrojumu tālaika problēmām un grūtajiem apstākļiem. Dievs viņus iedvesmoja aprakstīt apstākļus, kas norādīs uz pasaules gala neizbēgamo tuvošanos. Pievērsiet uzmanību dažiem no šiem pravietojumiem un padomājiet, vai jūs neredzat šos pravietojumus jau piepildāmies.

Kā norādīja Jēzus, kad mēs ”to visu redzam”, mums ir jāsaprot, ka pasaules gals ir tuvu. (Mateja 24:33.) Jehovas liecinieki uzskata, ka pierādījumi, kas par to liecina, ir vairāk nekā pārliecinoši, un viņi stāsta par to citiem, sludinot 236 zemēs.

Vai kļūdaini paredzējumi par pasaules galu nozīmē, ka gals tā arī nekad nepienāks?

BĪBELES ATBILDE. ”Kad runās: ”Miers un drošība!”, tos negaidīti piemeklēs pēkšņa iznīcināšana kā dzemdību sāpes grūtnieci, un tie nekādā ziņā neizglābsies.” (1. TESALONIKIEŠIEM 5:3.)

Bībelē pravietotā iznīcināšana ir salīdzināta ar dzemdību sākumu — sievieti pēkšņi sagrābj sāpes, un no tām nevar izbēgt. Laiks pirms pasaules gala ir līdzīgs grūtniecībai, kuras laikā topošā māte mana pazīmes, kas aizvien skaidrāk liecina, ka drīz viņas bērns dzims. Ārsts ir aprēķinājis bērna piedzimšanas dienu, bet, pat ja dzemdības novēlojas, topošā māte ir pārliecināta, ka drīz viņas bērns nāks pasaulē. Tāpat arī jebkādi kļūdaini pasaules gala paredzējumi neko nemaina attiecībā uz drošajām pazīmēm, kas liecina, ka šīs ir ”pēdējās dienas”. (2. Timotejam 3:1.)

Kāds varbūt spriež: ”Ja reiz pazīmes, kas norāda, ka gals ir tuvu, ir acīm redzamas, kāpēc tik daudzi atsakās to atzīt?” Bībelē ir minēts, ka, tuvojoties galam, daudzi ignorēs pierādījumus, kas par to liecina. Viņi nevis atzīs būtiskās pārmaiņas, kas norisinās pēdējās dienās, bet ar izsmieklu teiks: ”Nekas taču nav mainījies kopš tās dienas, kad mūsu tēvi ir aizmiguši  nāves miegā, — viss joprojām ir tieši tāpat kā no radīšanas sākuma.” (2. Pētera 3:3, 4.) Citiem vārdiem sakot, pēdējo dienu pazīmes ir skaidras, bet daudzi nevēlas tās ņemt vērā. (Mateja 24:38, 39.)

Šajā rakstā ir aplūkoti tikai daži uz Dieva Rakstiem balstīti pierādījumi, ka gals ir tuvu. * Vai jūs gribētu uzzināt vairāk? Tad sazinieties ar Jehovas lieciniekiem un pieņemiet viņu piedāvājumu bez maksas mācīties Bībeli. Nodarbības var notikt pie jums mājās vai kādā citā piemērotā vietā, vai arī pa telefonu. Ieguvums, ko dod iepazīšanās ar Bībeli, var izrādīties nenovērtējams.

^ 39. rk. Vairāk informācijas var atrast grāmatā Ko patiesībā māca Bībele?, 9. nodaļā ”Vai patlaban rit ”pēdējās dienas”?”; izdevuši Jehovas liecinieki.