Vai jūs gribat uzzināt patiesību par Dievu — kas viņš ir, kāda ir viņa griba, kas viņam patīk un kas ne? Savos Rakstos, Bībelē, Dievs Jehova atklāj visu patiesību par sevi. Taču ne visi, lasot Bībeli, var pilnībā saprast šo patiesību. Kāpēc tā ir? Tāpēc, ka izprast garīgu patiesību ir liels gods un ne katram tas tiek piešķirts. Pievērsiet uzmanību, ko par to teica Jēzus. (Izlasiet Mateja 11:25.)

Šis pants sākas ar vārdiem: ”Vēl Jēzus toreiz teica.” Iespējams, tas, ko Jēzus tālāk sacīja, bija saistīts ar nule notikušo. Jēzus tikko kā bija nosodījis neatsaucīgos cilvēkus, kas dzīvoja trīs Galilejas pilsētās, kurās viņš bija veicis varenus darbus. (Mateja 11:20—24.) Varētu rasties jautājums: ”Kā gan kāds, kas bija redzējis Jēzus brīnumainos darbus, varēja nepieņemt viņa mācīto patiesību?” Cilvēku neatsaucība bija saistīta ar viņu stūrgalvīgo sirds nostāju. (Mateja 13:10—15.)

Jēzus zina, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs spētu saprast patiesību par Dievu, — tā ir Dieva palīdzība un pareiza sirds nostāja. Jēzus sacīja: ”Es tevi slavēju visu priekšā, Tēvs, debesu un zemes Kungs, jo tu esi noslēpis šīs lietas no tiem, kas ir gudri un mācīti, un esi tās atklājis maziem bērniem.” Vai jūs redzat no šiem vārdiem, kāpēc iespēja saprast Bībelē ietverto garīgo patiesību ir liels gods? Jehova pats izlemj, kam viņš atklās patiesību un kam ne, jo viņš ir ”debesu un zemes Kungs”, taču viņš to dara, vadoties pēc taisnīgiem principiem. Uz kāda pamata viņš pieņem lēmumu?

Jehova ir labvēlīgs pret pazemīgiem, nevis iedomīgiem cilvēkiem. (Jēkaba 4:6.) Viņš noslēpj patiesību no ”tiem, kas ir gudri un mācīti,” — tie ir cilvēki, kas no pasaules viedokļa ir gudri un izglītoti un kas savā lepnībā un pašpaļāvībā uzskata, ka viņiem Dieva palīdzība nav vajadzīga. (1. Korintiešiem 1:19—21.) Bet viņš atklāj patiesību ”maziem bērniem” — cilvēkiem, kas viņam tuvojas ar skaidru sirdi un kam piemīt bērniem raksturīga pazemība. (Mateja 18:1—4; 1. Korintiešiem 1:26—28.) Dieva Dēls Jēzus satika ļoti dažādus cilvēkus. Daudzi no lepnajiem reliģiskajiem vadītājiem, kas bija labi izglītoti, nesaprata Jēzus vēsti, turpretī pazemīgi zvejnieki saprata. (Mateja 4:18—22; 23:1—5; Apustuļu darbi 4:13.) Tajā pašā laikā arī vairāki bagāti un mācīti cilvēki, kam piemita patiesa pazemība, kļuva par Jēzus sekotājiem. (Lūkas 19:1, 2, 8; Apustuļu darbi 22:1—3.)

Atgriežoties pie jautājuma, kas bija uzdots raksta sākumā: vai jūs gribat uzzināt patiesību par Dievu? Ja jums ir šāda vēlēšanās, jums varētu būt patīkami apzināties, ka no Dieva viedokļi cilvēki, kas sevi uzskata par gudriem, ne ar ko nav pārāki par citiem. Gluži otrādi, Dievs ar labvēlību raugās uz tiem, kurus šie izglītotie un gudrie, iespējams, nicina. Ja jūs pētāt Dieva Rakstus ar pareizu prāta un sirds nostāju, jūs varat būt starp cilvēkiem, kuriem Jehova piešķir vērtīgu dāvanu — iespēju saprast patiesību par viņu. Zināšanas par Dievu padarīs jūsu dzīvi laimīgāku jau tagad un ļaus ”satvert īsto dzīvi” — mūžīgu dzīvi jaunā, taisnīgā pasaulē, ko Dievs ir apsolījis un drīzumā izveidos. * (1. Timotejam 6:12, 19; 2. Pētera 3:13.)

^ 5. rk. Jehovas liecinieki ar prieku jums palīdzēs uzzināt patiesību par Dievu un viņa nodomiem. Viņi piedāvā bezmaksas Bībeles nodarbības, kurās tiek izmantota grāmata Ko patiesībā māca Bībele?.