Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Janvāris 2013

Atbildes uz jautājumiem par Bībeli

Atbildes uz jautājumiem par Bībeli

Kāds ir Dieva vārds?

Visiem mūsu ģimenē ir vārds. Pat mājdzīvniekus kaut kā sauc! Vai nebūtu saprātīgi domāt, ka arī Dievam ir vārds? Bībelē ir minēti gan vairāki Dieva tituli — Visvarenais Dievs, Kungs, Radītājs un citi —, gan viņa vārds. (Izlasiet Jesajas 42:8.) *

Daudzos Bībeles tulkojumos Dieva vārds parādās 83. psalma 19. pantā. Piemēram, Svēto Rakstu Jaunās pasaules tulkojumā šis pants skan: ”Tu, kura vārds ir Jehova, tu vienīgais esi Visaugstākais pār visu zemi.”

Kāpēc mums būtu jālieto Dieva vārds?

Dievs vēlas, lai mēs lietotu viņa vārdu. Uzrunājot cilvēkus, ko mēs mīlam, piemēram, tuvus draugus, mēs viņus saucam vārdā. Vai attiecībās ar Dievu tam būtu jābūt citādi? Turklāt Jēzus Kristus mūs mudināja lietot Dieva vārdu. (Izlasiet Mateja 6:9; Jāņa 17:26.)

Taču, lai mēs kļūtu par Dieva draugiem, mums par viņu ir jāzina vairāk nekā tikai viņa vārds. Kāds ir Dievs? Vai viņam patiešām ir iespējams tuvoties? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes ir sniegtas Bībelē.

^ 3. rk. Latviešu valodas Bībeles izdevumos Dieva vārds lielākoties ir aizstāts ar vārdiem ”Kungs” un ”Dievs”.