Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Jūlijs 2012

 Mācīsim savus bērnus

Ietiepīgs cilvēks, kas beigās tomēr paklausīja

Ietiepīgs cilvēks, kas beigās tomēr paklausīja

VAI tev ir gadījies kādreiz nepaklausīt? . . . * Varbūt tu skatījies kādu televīzijas pārraidi, kuru tava mamma vai tētis tev neļauj skatīties. Varbūt pēc tam tu padomāji, un tev kļuva žēl, ka tu nepaklausīji. Arī senatnē dzīvoja kāds cilvēks, kas sākumā nevēlējās paklausīt kādam padomam. Šo cilvēku sauca Naāmans. Uzzināsim, kas viņam palīdzēja mainīties.

Naāmans dzīvoja pirms aptuveni trim tūkstošiem gadu. Viņš bija ievērojams sīriešu karavadonis. Viņš bija radis pavēlēt saviem kareivjiem, un tie viņam klausīja. Bet tad Naāmans saslima ar smagu ādas slimību, ko sauca par spitālību. Slimības dēļ viņš izskatījās atbaidoši, un tā viņam sagādāja daudz sāpju.

Naāmana sievai bija kalpone — maza meitene no Izraēlas. Kādu dienu šī meitene savai saimniecei pastāstīja par cilvēku, vārdā Elīsa, kas mīt viņas dzimtajā zemē. Viņa sacīja, ka Elīsa Naāmanu var izdziedināt. Kad to izdzirdēja Naāmans, viņš uzreiz gribēja doties pie Elīsas. Viņš paņēma līdzi daudz dāvanu un kopā ar saviem kareivjiem mēroja ceļu uz Izraēlu. Naāmans ieradās pie Izraēlas ķēniņa un pastāstīja, ka ir atbraucis, lai izdziedinātos.

Uzzinājis par to, Elīsa nodeva ķēniņam ziņu, lai tas sūta Naāmanu pie viņa. Kad Naāmans nonāca pie Elīsas mājas, pravietis nosūtīja pie viņa vēstnesi. Tas Naāmanam paziņoja, ka viņam septiņas reizes jāiegremdējas Jordānas upē un tad viņš kļūs vesels. Kā tu domā: vai Naāmans paklausīja? . . .

 Naāmans sadusmojās. Viņš negribēja paklausīt Dieva pravietim. Viņš sacīja saviem kareivjiem, ka viņa zemē ir labākas upes, kurās viņš varētu iegremdēties. Naāmans jau grasījās doties prom. Vai zini, ko viņam teica kareivji? . . . Kareivji sacīja: ”Ja pravietis tev būtu licis darīt kaut ko grūtu, vai tu to nebūtu darījis? Kāpēc tad nepaklausīt viņam, ja viņš ir licis darīt kaut ko tik vienkāršu?”

Naāmans atmeta ietiepību un sekoja kareivju ieteikumam. Viņš sešas reizes iegremdējās Jordānā. Kad viņš to izdarīja septīto reizi, viņš pārsteigts ieraudzīja, ka viņa slimība ir pazudusi. Naāmans atkal bija vesels! Viņš tūlīt pat devās gandrīz 50 kilometru tālajā ceļā līdz Elīsas mājai, lai tam pateiktos. Naāmans gribēja uzdāvināt Elīsam dārgas dāvanas, taču pravietis tās nepieņēma.

Pēc tam Naāmans kaut ko palūdza Elīsam. Vai tu zini, ko viņš palūdza? . . . Viņš lūdza, lai viņam ļautu paņemt līdzi tik daudz zemes, cik var aizvest ar diviem mūļiem. Kāpēc, tavuprāt, viņš izteica šādu lūgumu? . . . Naāmans paskaidroja, ka viņš vēlas ziedot upurus Dievam Jehovam uz tādas zemes, kas paņemta no Dieva tautas, Izraēla, teritorijas. Pēc tam viņš apsolīja, ka vairs nekad nepielūgs nevienu citu dievu kā tikai Jehovu. Naāmans vairs nebija nepaklausīgs — viņš turpmāk vēlējās klausīt patiesajam Dievam.

Ko tu vari mācīties no Naāmana? . . . Ja tev, tāpat kā Naāmanam, reizēm ir grūti paklausīt, tas nenozīmē, ka tu nevari mainīties. Ja tu ņemsi vērā, ko tev saka citi, tu vari kļūt paklausīgs.

Izlasiet Bībelē

^ 3. rk. Ja jūs lasāt priekšā bērnam, daudzpunkte atgādina ieturēt pauzi un mudināt bērnu izteikties.