Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Jūlijs 2011

Vai mūžīga dzīve paradīzē būs garlaicīga?

Vai mūžīga dzīve paradīzē būs garlaicīga?

 Lasītāji jautā

Vai mūžīga dzīve paradīzē būs garlaicīga?

▪ Bībelē ir apsolīts, ka nākotnē cilvēki varēs dzīvot mūžīgi paradīzē uz zemes. (Psalms 37:29; Mateja 5:5.) Vai mūžīga dzīve ideālos apstākļos ar laiku nekļūs garlaicīga?

Ir vērts noskaidrot atbildi uz šo jautājumu. Zinātnieki ir konstatējuši, ka pastāvīga garlaicība var izraisīt nemieru, nomāktību un noslieci uz riskantu uzvedību. Tiem, kas neredz dzīvei jēgu vai ir noguruši no ikdienas rutīnas, var uzmākties garlaicība. Vai cilvēkiem, kas dzīvos paradīzē, dzīve būs tukša un bezjēdzīga? Vai viņu ikdiena būs vienmuļa?

Pirmkārt, jāņem vērā, ka mūžīgu dzīvi cilvēkiem piedāvā Bībeles autors, Dievs Jehova. (Jāņa 3:16; 2. Timotejam 3:16.) Dieva spilgtākā īpašība ir mīlestība. (1. Jāņa 4:8.) Jehova mūs sirsnīgi mīl, un visu labo, kas mums ir, mēs esam saņēmuši no viņa. (Jēkaba 1:17.)

Mūsu Radītājs zina, ka mums ir vajadzīgs vērtīgs, saturīgs darbs, lai mēs būtu laimīgi. (Psalms 139:14—16; Salamans Mācītājs 3:12.) Paradīzē nevienam nebūs jājūtas kā nenozīmīgai skrūvītei milzīgā mehānismā. Ikviens redzēs, kā viņa darbs nāk par labu viņam pašam un tiem, ko viņš mīl. (Jesajas 65:22—24.) Ja jums būtu patīkams un aizraujošs darbs, vai dzīve liktos garlaicīga?

Otrkārt, Dievs Jehova neļaus dzīvot paradīzē visiem bez izņēmuma. Mūžīgu dzīvi viņš dāvās tikai tiem, kas seko viņa Dēlam Jēzum. (Jāņa 17:3.) Kad Jēzus bija uz zemes, viņš labprāt pildīja Tēva gribu. Gan ar vārdiem, gan ar personisko piemēru viņš saviem sekotājiem mācīja, ka īsta laime ir iegūstama dodot, nevis ņemot. (Apustuļu darbi 20:35.) Atjaunotajā paradīzē visi dzīvos saskaņā ar diviem augstākajiem baušļiem — mīlēs Dievu un savu tuvāko. (Mateja 22:36—40.) Iztēlojieties, ka visapkārt ir nesavtīgi cilvēki, kas jūs mīl un ar prieku dara savu darbu. Vai jums būtu jācieš no garlaicības?

Turklāt paradīzē mēs katru dienu varēsim uzzināt kaut ko jaunu par mūsu Radītāju. Zinātnieki jau ir izdarījuši daudz interesantu atklājumu par Jehovas radīto. (Romiešiem 1:20.) Tomēr neizzinātā ir nesalīdzināmi vairāk. Pirms tūkstošiem gadu dievbijīgais Ījabs pārdomāja to, ko viņš zināja par Dieva radīšanas darbiem, un nonāca pie šādas atziņas: ”Tās ir tikai Viņa valdīšanas pamales, un cik klusa čukstoņa ir tas, ko mēs no Viņa dzirdam! Tomēr pērkona dārdus kā Viņa varas izpausmi, — kas gan tos var izprast?” (Ījaba 26:14.) To pašu var teikt par cilvēku zināšanām vēl šodien.

Lai cik ilgi mēs dzīvotu, mēs nekad neizdibināsim pilnīgi visu par Dievu Jehovu un viņa darbiem. Bībelē ir teikts, ka Dievs cilvēku sirdī ir licis vēlēšanos dzīvot mūžīgi. Bet tajā arī ir norādīts, ka mēs nevaram līdz galam ”izprast Dieva darbu”. (Salamans Mācītājs 3:10, 11.) Kā jums liekas, vai varētu būt apnicīgi uzzināt aizvien kaut ko jaunu par savu Radītāju?

Jau tagad tos, kas ir aizņemti darbā, kurš dod labumu citiem un sagādā godu Dievam, parasti nemāc garlaicība. Darot šādu darbu, mums nekad nekļūs garlaicīgi, pat ja dzīvosim mūžīgi.

[Norādes par attēlu autortiesībām 27. lpp.]

Zeme: Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center; galaktika: The Hubble Heritage Team (AURA/STScI/NASA)