Bērniem un jauniešiem

Sargies no sliktiem draugiem!

Uzdevums. Lai būtu vieglāk koncentrēties, pildi šo uzdevumu klusā, mierīgā vietā. Lasot Bībeles pantus, iedomājies, ka tu esi notikuma aculiecinieks. Iztēlojies apkārtni, cilvēku balsis un centies saprast, ko jūt cilvēki, par kuriem tu lasi.

Galvenās personas. Dīna, Šehems, Jēkabs, Simeons un Levijs.

Kopsavilkums. Šehems izvaro Dīnu, un viņas brāļi, iedegušies dusmās, grib atriebties.

1. ANALIZĒ SITUĀCIJU. IZLASI 1. MOZUS 34:1—31.

Kā tu iztēlojies, ko Dīna varēja darīt kopā ar kanaāniešu meitenēm?

․․․․․

Kā tu domā, ko Šehems sacīja Dīnai, kad ”runāja laipnīgi ar viņu”?

․․․․․

Kādas emocijas, tavuprāt, izskanēja Jēkaba balsī, kad viņš nosodīja Simeonu un Leviju, kā var lasīt 30. pantā?

․․․․․

2. IZPĒTI DZIĻĀK.

Kā tev liekas, kāpēc Dīna mēdza iet ciemos pie kanaāniešu meitenēm? (Piemēram, kas viņām varēja būt kopīgs? Ko viņa pie kanaāniešiem varēja atrast tādu, kā nebija mājās?)

․․․․․

Kāpēc Dīnai Šehems varēja likties pievilcīgs? (Izlasi vēlreiz 3., 12. un 19. pantu.)

․․․․․

 Kā no Bībeles var redzēt, ka Dīna negribēja seksuālas attiecības? (Izlasi vēlreiz 2. pantu.)

․․․․․

Vai Simeons un Levijs rīkojās pareizi, kad atriebās un nogalināja visus vīriešus tajā pilsētā, kur dzīvoja Šehems? Pamato savu atbildi!

․․․․․

3. PĀRDOMĀ UZZINĀTO. UZRAKSTI, KO TU ESI UZZINĀJIS.

Kāpēc ir svarīgi gudri izraudzīties draugus?

․․․․․

Kāpēc nedrīkst zaudēt savaldību, pat ja mums ir pamats dusmoties?

․․․․․

KO VĒL TU VARI PĀRDOMĀT?

Ko tu vari darīt, lai tev seksuāli neuzmāktos cilvēki, kas neciena Dieva morāles normas?

․․․․․

4. KAS IR SVARĪGĀKAIS, KO TEV IR DEVUŠAS PĀRDOMAS PAR ŠO NOTIKUMU, UN KĀPĒC?

․․․․․

PAPILDU MATERIĀLU PAR BĪBELI VAR ATRAST INTERNETA VIETNĒ www.watchtower.org