Meklēsim atbildes Bībelē

Kāpēc Dievs pieļauj ļaunumu un ciešanas?

Šajā rakstā ir izvirzīti jautājumi, par kuriem ir domājuši daudzi cilvēki, un norādīts, kur Bībelē uz tiem var atrast atbildi. Jehovas liecinieki labprāt pārrunātu ar jums šīs atbildes.

1. Kā radās ļaunums?

Ļaunums uz zemes sākās ar pirmajiem Sātana meliem. Sātans netika radīts ļauns. Sākumā viņš bija nevainojams eņģelis, taču viņš ”nestāvēja patiesībā”. (Jāņa 8:44.) Šis eņģelis sāka tīkot pēc pielūgsmes, kas pienākas vienīgi Dievam. Sātans meloja pirmajai sievietei, Ievai, un pārliecināja Ievu klausīt viņam, nevis Dievam. Ādams, sekodams savai sievai, arī nolēma nepaklausīt Dievam. Ādama lēmuma sekas ir ciešanas un nāve. (Izlasiet 1. Mozus 3:1—6, 17—19.)

Mudinot Ievu nepaklausīt Dievam, Sātans uzsāka dumpi pret Dieva augstāko varu. Lielākā daļa cilvēku ir nostājušies Sātana pusē un nepakļaujas Dieva varai. Tā Sātans ir kļuvis par ”šīs pasaules valdnieku”. (Izlasiet Jāņa 14:30; Atklāsmes 12:9.)

2. Vai Dievs saprātīgās būtnes radīja ar trūkumiem?

Cilvēki un eņģeļi, ko radīja Dievs, bija nevainojami, viņi spēja pilnībā paklausīt Dieva norādījumiem. (5. Mozus 32:4, 5.) Dievs mūs ir radījis ar brīvu gribu, tāpēc mēs varam izvēlēties starp labu un ļaunu. Gribas brīvība mums dod iespēju apliecināt Dievam savu mīlestību. (Izlasiet Jēkaba 1:13—15; 1. Jāņa 5:3.)

3. Kāpēc Dievs pieļauj ciešanas?

Kādu laiku Dievs Jehova ir pacietis nepakļaušanos viņa augstākajai varai. Kāpēc? Lai kļūtu redzams, ka no Dieva neatkarīga valdīšana cilvēkiem nevar nākt par labu. (Jeremijas 10:23.) Seštūkstoš gadu garā cilvēces vēsture to skaidri ir apstiprinājusi. Nevienai cilvēku valdībai nav izdevies darīt galu kariem, noziedzībai, netaisnībai un slimībām. (Izlasiet Salamana Mācītāja 7:29; 8:9; Romiešiem 9:17.)

Turpretī tie, kas atzīst Dievu par savu valdnieku, piedzīvo svētības. (Jesajas 48:17, 18.) Drīzumā Jehova darīs galu visām cilvēku valdībām. Uz zemes dzīvos vienīgi tie, kas pakļaujas Dieva varai. (Jesajas 2:3, 4; 11:9; izlasiet Daniēla 2:44.)

 4. Kāda iespēja ir pavērusies Dieva pacietības dēļ?

Sātans apgalvoja, ka nav neviena, kas gribētu paklausīt Jehovam aiz uzticības un mīlestības. Dieva pacietība mums visiem dod iespēju parādīt, kādu varu mēs atbalstām — Dieva vai cilvēku. Ar savu dzīvi mēs apliecinām, kādu izvēli esam izdarījuši. (Izlasiet Ījaba 1:8—11; Salamana Pamācības 27:11.)

5. Kā mēs varam pierādīt, ka vēlamies pakļauties Dieva varai?

Mēs pierādām, ka vēlamies pakļauties Dieva varai, ja ar viņa Rakstu, Bībeles, palīdzību cenšamies noskaidrot, kā viņu pareizi pielūgt, un dzīvojam pēc viņa norādījumiem. (Jāņa 4:23.) Tāpat kā savulaik Jēzus, mēs neiesaistāmies politikā un militāros konfliktos. (Izlasiet Jāņa 17:14.)

Sātans izmanto savu ietekmi, lai veicinātu amorālu rīcību un citus netikumus. Ja mēs nevēlamies iesaistīties šādā rīcībā, var gadīties, ka draugi vai radinieki mūs izsmej vai vēršas pret mums. (1. Pētera 4:3, 4.) Mēs esam izvēles priekšā. Vai mēs meklēsim draugus starp cilvēkiem, kas mīl Dievu? Vai mēs dzīvosim saskaņā ar Dieva gudrajiem likumiem, kurus viņš ir devis aiz mīlestības? Ja tā rīkosimies, mēs pierādīsim, ka Sātans meloja, kad apgalvoja, ka neviens nebūs no sirds paklausīgs Dievam. (Izlasiet 1. Korintiešiem 6:9, 10; 15:33.)

Vairāk informācijas var atrast grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 11. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.

[Attēls 16. lpp.]

Ādama lēmums nesa lielu ļaunumu

[Attēls 17. lpp.]

Lēmumi, ko pieņemam dažādās situācijās, atklāj, vai mēs vēlamies pakļauties Dieva varai