Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Jehova ir mans gans”

”Jehova ir mans gans”

 Tuvosimies Dievam

”Jehova ir mans gans”

VAI redzat šajā attēlā, cik droši jūtas jēriņš, ko gans paņēmis uz rokām? Bībelē, 23. psalmā, salīdzinājums ar ganu, kas rūpējas par savām aitām, ir izmantots, lai palīdzētu saprast, cik maigi Dievs Jehova gādā par saviem kalpiem. Viņš vēlas, lai mēs iegūtu drošību, ko izjūt ikviens, kurš, tāpat kā šī psalma sacerētājs Dāvids, ar paļāvību var sacīt: ”Jehova ir mans gans.” * (1. pantsNW.)

Dāvids pats jaunībā bija ganījis aitas. Viņš zināja, kas aitām ir vajadzīgs un kas ir jādara labam ganam. Dāvids bija pieredzējis, kā Dievs par viņu gādā, un sacerēja šo psalmu, kuru kāds Bībeles zinātnieks ir nodēvējis par ”paļāvības psalmu”. Oriģinālvalodā psalma sākumā un beigās parādās Dieva vārds Jehova. (1., 6. pants.) Psalmā ir aprakstīti trīs veidi, kā Jehova rūpējas par saviem kalpiem, gluži kā gans par savu ganāmpulku. (Psalms 100:3.)

Jehova vada savus kalpus. Bez gana aitas viegli var nomaldīties. Līdzīgi arī mums ir vajadzīga palīdzība, lai atrastu pareizo dzīves ceļu. (Jeremijas 10:23.) Dāvids raksta, ka Jehova vada savus kalpus uz ”zāļainām ganībām” un ”pie skaidra ūdens”. Viņš tos ved ”pa taisnības ceļiem”. (2., 3. pants.) Šie tēlainie vārdi uzsver, ka mēs varam pilnībā paļauties uz Dievu. Ja sekosim viņa svētā gara vadībai, ko saņemam ar Bībeles starpniecību, mēs iesim pa dzīves ceļu, kas sagādā gandarījumu, prieku un drošību.

Jehova aizsargā savus kalpus. Bez gana aitas ir neaizsargātas. Jehova apliecina saviem kalpiem, ka viņiem nav jābaidās, pat ja viņi ”staigā tumšā ielejā” — pieredz drūmus un sāpīgus dzīves brīžus. (4. pants.) Jehova viņus sargā, vienmēr būdams gatavs sniegt palīdzību. Viņš dod saviem kalpiem gudrību un spēku, lai tie spētu tikt galā ar pārbaudījumiem. (Filipiešiem 4:13; Jēkaba 1:2—5.)

Jehova gādā saviem kalpiem garīgo uzturu. Bez gana palīdzības aitas nevar atrast labas ganības. Mums ir garīgas vajadzības, kuras varam apmierināt vienīgi ar Dieva palīdzību. (Mateja 4:4.) Jehova ir ļoti dāsns un klāj saviem kalpiem bagātīgu galdu. (5. pants.) Bībele un Bībeli skaidrojošas publikācijas, kā, piemēram, šis žurnāls, ir lielisks garīga uztura avots, kas apmierina mūsu vajadzību uzzināt, kāda ir dzīves jēga un kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz cilvēkiem.

Dāvids jutās droši, zinādams, ka Jehovas rūpes un žēlastība viņu ”pavadīs visu.. mūžu”, ja vien viņš paliks tuvu Jehovam. (6. pants.) Vai jūs ilgojaties pēc šādas drošības? Ja tā ir, noskaidrojiet, kā jūs varat tuvoties Jehovam. Tad jūs varēsiet justies droši Lielā Gana rokās, kurš sniedz vadību, aizsardzību un garīgo uzturu visiem saviem uzticīgajiem kalpiem. (Jesajas 40:11.)

[Zemsvītras piezīme]

^ 3. rk. Daudzos Bībeles tulkojumos šī frāze skan: ”Tas Kungs ir mans gans.” Par iemesliem, kāpēc lielā daļā Bībeles tulkojumu nav lietots Dieva vārds Jehova, stāstīts grāmatā Ko patiesībā māca Bībele?, 195.—197. lpp.; izdevuši Jehovas liecinieki.