Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Jūlijs 2011

4. Pravietojums. Mīlestības trūkums

4. Pravietojums. Mīlestības trūkums

 4. Pravietojums. Mīlestības trūkums

”Cilvēki būs.. nemīļi.” (2. TIMOTEJAM 3:1—3.)

● Krisa strādā Ziemeļvelsā kādā atbalsta grupā ģimenes vardarbībā cietušajiem. ”Atceros kādu sievieti, kas atnāca pie mums tā piekauta, ka es sākumā viņu pat nepazinu,” viņa stāsta. ”Citas sievietes emocionāli ir tik dziļi traumētas, ka pat nepaceļ acis no grīdas.”

KO LIECINA FAKTI? Kādā Āfrikas valstī aptuveni trešā daļa sieviešu bērnībā ir pārcietušas seksuālu vardarbību. Šajā valstī veikts pētījums atklāja, ka vairāk nekā trešā daļa vīriešu uzskata par pieņemamu sist savu sievu. Taču no vardarbības ģimenē cieš ne tikai sievietes. Piemēram, Kanādā gandrīz 30 procenti vīriešu ir piedzīvojuši, ka partneres viņus sit vai citādi pret viņiem cietsirdīgi izturas.

IEBILDUMS. Vardarbība ģimenē ir pastāvējusi vienmēr. Mūsdienās par to dzird biežāk tikai tāpēc, ka šai problēmai tiek pievērsta lielāka uzmanība.

VAI IEBILDUMS IR PAMATOTS? Pēdējos gadu desmitos par vardarbību ģimenē tiešām daudz runā un raksta. Bet vai problēmas apzināšanās ir palīdzējusi samazināt vardarbības gadījumu skaitu? Nē, tā nav noticis. Mīlestības trūkums ir gājis plašumā.

KĀ JUMS LIEKAS? Vai vārdi no 2. vēstules Timotejam, 3. nodaļas 1.—3. panta, piepildās? Vai nav tā, ka daudziem trūkst mīlestības pret saviem tuviniekiem, kaut gan šādai mīlestībai būtu jābūt dabiskai?

Piektais pravietojums, kas piepildās mūsu acu priekšā, ir saistīts ar mūsu kopīgo mājvietu zemi. Pievērsīsim uzmanību, kas Bībelē teikts par šo tēmu.

[Izceltais teksts 7. lpp.]

”Vardarbība ģimenē tiek atzīta par vienu no visbiežāk noklusētajiem noziegumiem sabiedrībā. Caurmērā sieviete no partnera vardarbības jau ir cietusi 35 reizes, pirms viņa beidzot vēršas policijā.” (VELSAS PALĪDZĪBAS LĪNIJA ĢIMENES VARDARBĪBĀ CIETUŠAJIEM.)