VAI no lūgšanām ir kāds labums? Kā redzams no Bībeles, par Dieva uzticīgo kalpu lūgšanām to droši var teikt. (Lūkas 22:40; Jēkaba 5:13.) Lūgšanas var nākt mums par labu gan garīgi, gan emocionāli, gan fiziski. Kā tas notiek?

Lai to ilustrētu, iedomāsimies, ka jūsu bērns ir saņēmis dāvanu. Vai jūs viņam teiktu, ka pietiek tikai justies pateicīgam? Vai jūs viņu nemācītu izteikt pateicību? Kad mēs svarīgas jūtas ietērpjam vārdos, mēs koncentrējam uz tām uzmanību un padziļinām šīs jūtas. Tas pats notiek arī tad, kad mēs runājam ar Dievu. Aplūkosim dažus piemērus.

Pateicības lūgšanas. Kad mēs pateicamies Dievam par visu labo, kas mums ir, mēs vēršam domas uz svētībām, ko esam saņēmuši. Tā vairojas mūsu pateicība, laime un prieks. (Filipiešiem 4:6.)

Piemērs. Jēzus pateicās Tēvam par to, ka Tēvs viņu ir uzklausījis un ir atbildējis uz viņa lūgšanām. (Jāņa 11:41.)

Lūgumi pēc piedošanas. Kad mēs lūdzam Dievam piedošanu par aplamu rīcību, mūsu sirdsapziņa kļūst jūtīgāka, nožēla padziļinās un mēs labāk apzināmies grēka nopietnību. Tā mēs arī atbrīvojamies no vainas nastas.

Piemērs. Dāvids lūgšanā pauda nožēlu un skumjas. (Psalms 51.)

Lūgumi pēc vadības un gudrības. Kad lūdzam, lai Jehova mūs vada un palīdz mums pieņemt pareizus lēmumus, mēs mācāmies būt no sirds pazemīgi. Šādas lūgšanas atgādina, ka mūsu iespējas ir ierobežotas, un palīdz stiprināt paļāvību uz mūsu debesu Tēvu. (Salamana Pamācības 3:5, 6.)

Piemērs. Salamans pazemīgi lūdza Dievam vadību un gudrību, lai spētu labi valdīt pār Izraēla tautu. (1. Ķēniņu 3:5—12.)

Lūgšanas bēdās un pārbaudījumos. Ja grūtā brīdī izkratām savu sirdi Dievam, mēs gūstam sirdsmieru un mācāmies paļauties uz viņu, nevis paši uz sevi. (Psalms 62:9.)

Piemērs. Ķēniņš Asa lūdza Dievu, kad viņam bija jāstājas pretī milzīgam pārspēkam. (2. Laiku 14:10.)

Lūgšanas par citiem. Šādas lūgšanas mums palīdz būt nesavtīgiem un līdzcietīgiem.

Piemērs. Jēzus lūdza par saviem sekotājiem. (Jāņa 17:9—17.)

Lūgšanas, kurās mēs slavējam Dievu. Kad slavējam Jehovu par viņa brīnišķīgajiem darbiem un īpašībām, vairojas mūsu cieņa un pateicības jūtas pret viņu. Tādas lūgšanas mūs tuvina Dievam.

Piemērs. Dāvids aizrautīgi cildināja Dievu par viņa varenajiem radīšanas darbiem. (Psalms 8.)

Lūgšanas palīdz iegūt ”Dieva mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu”. (Filipiešiem 4:7.) Atrast sirdsmieru šajā nemiera plosītajā pasaulē — tā ir liela svētība, ko gūst tikai retais. Šāds miers var uzlabot pat mūsu fizisko veselību. (Salamana Pamācības 14:30.) Bet vai mēs to varam sasniegt paši ar savām pūlēm vien? Vai arī ir vajadzīgs vēl kaut kas?

Lūgšanas mūs ietekmē labvēlīgi — fiziski, emocionāli un, galvenais, garīgi