Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Janvāris 2011

Vai Dievs dzird lūgšanas un atbild uz tām?

Vai Dievs dzird lūgšanas un atbild uz tām?

TAS ir jautājums, kas nodarbina daudzus. Bībele palīdz saprast, ka mūsdienās, tāpat kā agrākajos laikos, Dievs Jehova dzird lūgšanas. Vai viņš uzklausīs mūsu lūgšanu vai ne — tas lielā mērā ir atkarīgs no mums pašiem.

Savulaik Jēzus atmaskoja reliģiskos vadītājus, kuru lūgšanas bija liekulīgas, jo viņi lūdza Dievu tikai tāpēc, lai izrādītos citu priekšā ar savu dievbijību. Jēzus teica, ka tādiem ”jau ir sava alga”. Ar šiem vārdiem Jēzus norādīja, ka viņi saņems vienīgi to, pēc kā tik ļoti kāro, proti, cilvēku uzmanību, bet to, kas patiešām ir vajadzīgs, viņi nedabūs — Dievs neveltīs uzmanību viņu lūgšanām. (Mateja 6:5.) Arī mūsdienās daudzi lūdz Dievu pēc sava, nevis pēc viņa prāta. Ja cilvēks ignorē Bībeles principus, kas aplūkoti šajos rakstos, Dievs neuzklausīs viņa lūgšanas.

Bet vai Dievs uzklausīs jūs un atbildēs uz jūsu lūgšanām? Tas nav atkarīgs ne no jūsu tautības, ne sociālā stāvokļa. Bībelē ir apliecināts: ”Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet ikvienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo.” (Apustuļu darbi 10:34, 35.) Vai šādus vārdus var teikt par jums? Bīties Dievu nozīmē just pret viņu dziļu cieņu un godbijību un baidīties viņu sāpināt. Taisnīgi dzīvot nozīmē censties darīt to, ko Dievs atzīst par pareizu, nevis rīkoties pēc sava vai citu cilvēku prāta. Vai jūs gribat, lai Dievs uzklausītu jūsu lūgšanas? Bībeles padomi palīdz lūgt tā, lai jūsu lūgšanas atrastu dzirdīgas ausis. *

Tiesa, daudzi vēlas, lai Dievs atbildētu uz viņu lūgšanām ar brīnuma palīdzību. Tomēr pat Bībeles laikos gadījumi, kad Dievs darīja šādus brīnumus, bija reti. No viena Bībelē aprakstītā brīnuma līdz otram dažkārt aizritēja pat vairāki gadsimti. Turklāt no tā, kas stāstīts Bībelē, var secināt, ka līdz ar apustuļu nāvi brīnumu laikmets beidzās. (1. Korintiešiem 13:8—10.) Tomēr tas nenozīmē, ka mūsdienās Dievs vairs neatbild uz lūgšanām. Minēsim dažus piemērus, kā viņš to dara.

Dievs dāvā gudrību. Jehova ir visas patiesās gudrības avots. Viņš devīgi piešķir gudrību tiem, kas meklē viņa vadību un pūlas dzīvot saskaņā ar to. (Jēkaba 1:5.)

Dievs dod savu svēto garu un ar to saistītās svētības. Svētais gars ir Dieva aktīvais spēks. Tas ir pats varenākais spēks, kāds vispār var būt. Svētais gars palīdz izturēt grūtības un smagos brīžos sniedz iekšēju mieru. Tas palīdz izkopt labas, pievilcīgas īpašības. (Galatiešiem 5:22.) Jēzus saviem sekotājiem sacīja, ka Dievs šo dāvanu dod dāsnu roku, nemaz neskopodamies. (Lūkas 11:13.)

Dievs dod zināšanas tiem, kas viņu meklē. (Apustuļu darbi 17:26, 27.) Visā pasaulē ir cilvēki, kas meklē patiesību. Viņi grib iepazīt Dievu — uzzināt, kā viņu sauc, kādu nākotni viņš ir paredzējis zemei un cilvēkiem un kā ir iespējams viņam tuvoties. (Jēkaba 4:8.) Jehovas liecinieki bieži sastop šādus cilvēkus un ar prieku palīdz viņiem atrast Bībelē atbildes uz šiem jautājumiem.

Varbūt jūs lasāt šo žurnālu tieši tāpēc, ka arī jūs meklējat Dievu. Ja tā ir, varbūt šī ir viņa atbilde uz jūsu lūgšanu.

^ 5. rk. Vairāk informācijas par to, kas jādara, lai Dievs uzklausītu lūgšanas, var atrast grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 17. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.