Par Valstības zālēm sauc Jehovas liecinieku reliģisko sapulču namus. Visā pasaulē ir desmitiem tūkstošu Valstības zāļu, kurās ik nedēļu pulcējas vairāk nekā 105 tūkstoši Jehovas liecinieku draudžu.

Katrā Jehovas liecinieku sapulču namā ir zāle, kur draudze mācās Bībeli un kur tiek teiktas runas par Bībeles tēmām. Parasti zālē ir paaugstinājums, no kura tiek vadīta programma, un sēdvietas 100 līdz 300 apmeklētājiem. Tāpat šajos sapulču namos mēdz būt viena vai vairākas papildu zāles, kabinets un neliela bibliotēka, kuru visi draudzes locekļi var izmantot padziļinātai Bībeles pētīšanai.

Taču Valstības zālēs nav atrodami reliģiski tēli un kulta priekšmeti, kas ir raksturīga kristīgās pasaules baznīcu sastāvdaļa. Tajās nav ne altāra, ne svētbilžu, ne krustu. Tam ir būtisks iemesls: Jehovas liecinieki uzskata, ka šādu priekšmetu izmantošana ir pretrunā ar Bībeles pavēli ”bēgt no elku dievu kalpošanas”. (1. Korintiešiem 10:14; Jāņa 4:24.) Atšķirībā no daudzām baznīcām un tempļiem, kas ir grezni un bagātīgi izrotāti, Valstības zāles ir vienkāršas un praktiskas ēkas. Svarīgākais ir nevis pati celtne, bet gan mērķis, kuram tā būvēta, proti, lai cilvēki tajā varētu pulcēties un mācīties Bībeli.

Kāpēc tāds nosaukums — Valstības zāle? Sapulcēs Valstības zālē galvenā uzmanība tiek pievērsta Bībeles mācībām, it īpaši Bībeles vēstij par Dieva Valstību, ko sludināja Jēzus. (Lūkas 4:43.) Nosaukums ”Valstības zāle”, kas tika izveidots 20. gadsimta trīsdesmitajos gados, atbilst šo ēku uzdevumam — veicināt ”valstības evanģelija” sludināšanu un būt par patiesās pielūgsmes centru. (Mateja 24:14.) Tāpēc Valstības zāles netiek izmantotas izklaides un komerciāliem pasākumiem. Visas šo ēku būvniecības un ekspluatācijas izmaksas tiek segtas ar brīvprātīgiem ziedojumiem. Jehovas liecinieku sapulcēs netiek laists apkārt ziedojumu trauks, bet Valstības zālēs atrodas ziedojumu kastītes, kurās visi, kas vēlas, var iemest savu ziedojumu.

Visā pasaulē Valstības zāles kalpo vienam mērķim, taču tās atšķiras gan pēc lieluma, gan izskata. Daudz kas ir atkarīgs no pieejamajiem celtniecības materiāliem, klimata un vietējo Jehovas liecinieku materiālajām iespējām. Vienas Valstības zāles ir koka vai mūra ēkas, turpretī citas — vienkāršas vaļēja tipa celtnes ar bambusa sienām un salmu jumtu.

Visi ir laipni aicināti apmeklēt sapulces Valstības zālē. (Ebrejiem 10:25.) Katru nedēļu Valstības zālē izskan publiskā runa par kādu Bībeles tēmu, kas ir aktuāla gan pastāvīgiem sapulču apmeklētājiem, gan tiem, kas atnākuši pirmo reizi. Valstības zāles durvis ir atvērtas arī jums!

Lielbritānija