Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Aprīlis 2010

 Mācīsim savus bērnus

Jēzus mācījās būt paklausīgs

Jēzus mācījās būt paklausīgs

VAI nav tā, ka reizēm ir grūti būt paklausīgam? ... * Tas nav nekas neparasts. Ikvienam no mums gadās situācijas, kad paklausīt nepavisam nav viegli. Vai tu zināji, ka pat Jēzum bija jāmācās būt paklausīgam? ...

Vai zini, kam bērniem ir jāklausa? ... Jā, visiem bērniem ir jāklausa tētim un mammai. ”Bērni, klausait saviem vecākiem, jo tā pienākas,” rakstīts Bībelē. (Efeziešiem 6:1.) Kas ir Jēzus tēvs? ... Tas ir Dievs Jehova, un viņš ir arī mūsu visu Tēvs. (Mateja 6:9, 10.) Bet, ja tu teiktu, ka Jēzus tēvs ir Jāzeps un Marija ir viņa māte, arī tad tev būtu taisnība. Vai tu zini, kā viņi kļuva par Jēzus vecākiem? ...

Reiz eņģelis Gabriēls pavēstīja Marijai, ka viņa kļūs par māti, kaut gan viņai nav vīra. Lai tas varētu notikt, Jehova paveica lielu brīnumu. Gabriēls Marijai paskaidroja: ”Visaugstākā spēks tevi apēnos, tāpēc tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” (Lūkas 1:30—35.)

Dievs paņēma no debesīm sava Dēla dzīvību un ievietoja to Marijas klēpī, un tur šī dzīvība sāka augt un attīstīties, tāpat kā tas notiek ar visiem bērniem. Pēc deviņiem mēnešiem Jēzus piedzima. Tad Marija jau bija apprecējusies ar Jāzepu, un cilvēki uzskatīja, ka Jāzeps ir īstais Jēzus tēvs. Patiesībā Jāzeps bija Jēzus audžutēvs. Tāpēc var teikt, ka Jēzum savā ziņā bija divi tēvi.

Kad Jēzum bija tikai divpadsmit gadu, viņš izdarīja kaut ko tādu, kas parādīja, cik ļoti viņš mīl savu debesu Tēvu Jehovu. Kā ik gadus, Jēzus ģimene bija devusies garajā ceļā no Nācaretes uz Jeruzalemi, lai svinētu Pashas svētkus. Mājupceļā Jāzeps un Marija neievēroja, ka Jēzus nav kopā ar viņiem. Kā tev liekas, kā viņi varēja aizmirst Jēzu? ...

Jāzepam un Marijai bez Jēzus bija arī citi bērni. (Mateja 13:55, 56.) Turklāt kopā ar viņiem droši vien ceļoja arī viņu radinieki, piemēram, Jēkabs un Jānis ar saviem vecākiem Cebedeju un Salomi, kas, iespējams, bija Marijas māsa. Marija varbūt domāja, ka Jēzus ir pie radiniekiem. (Mateja 27:56; Marka 15:40; Jāņa 19:25.)

Kad Jāzeps ar Mariju saprata, ka Jēzus ir pazudis, viņi steidzās atpakaļ uz Jeruzalemi, kur viņi izmisīgi meklēja savu dēlu. Beidzot trešajā dienā Jāzeps un Marija atrada Jēzu templī. Marija viņam sacīja: ”Kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši.” Bet Jēzus atbildēja: ”Kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas sava Tēva lietās?” (Lūkas 2:45—50.)

Vai, tavuprāt, Jēzus rīkojās pareizi, tā atbildēdams savai mātei? ... Jēzus vecāki  zināja, ka viņam patīk atrasties templī un pielūgt tur Dievu. (Psalms 122:1.) Vai tad nebija dabiski gaidīt, ka templis būs pirmā vieta, kur vecāki viņu meklēs? ... Vēlāk Marija pārdomāja vārdus, ko Jēzus bija teicis.

Kā Jēzus izturējās pret saviem vecākiem? ... Bībelē ir rakstīts: ”Viņš nogāja tiem līdz uz Nacareti un bija tiem paklausīgs.” (Lūkas 2:51, 52.) Ko mēs varam mācīties no Jēzus? ... Arī mums ir jābūt paklausīgiem saviem vecākiem.

Tomēr Jēzum ne vienmēr bija viegli būt paklausīgam — dažkārt viņam bija grūti paklausīt pat savam debesu Tēvam.

Naktī pirms savas nāves Jēzus lūdza, lai Jehova, ja vien iespējams, neliek viņam darīt to, kas viņam pēc Jehovas prāta ir jādara. (Lūkas 22:42.) Taču Jēzus paklausīja Dievam, lai arī tas nebija viegli. Bībelē par Jēzu ir teikts, ka viņš ”ir mācījies paklausību no tā, ko cietis”. (Ebrejiem 5:8.) Kā tu domā, vai arī mēs varam mācīties būt paklausīgi? ...

^ 3. rk. Ja jūs lasāt priekšā bērnam, daudzpunkte atgādina ieturēt pauzi un mudināt bērnu izteikties.