Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2009

 Mācīsim savus bērnus

Māsasdēls izglābj Pāvilam dzīvību

Māsasdēls izglābj Pāvilam dzīvību

VAI tu zināji, ka daži no apustuļa Pāvila radiniekiem bija Jēzus sekotāji? . . . * Pēc visa spriežot, Pāvila māsa un viņas dēls bija kristieši. Reiz Pāvila māsasdēls pat izglāba apustulim dzīvību. Lai arī mēs nezinām ne viņa paša, ne viņa mātes vārdu, Bībelē ir stāstīts par viņa drosmīgo rīcību. Vai gribi dzirdēt, kā māsasdēls izglāba Pāvilu? . . .

Ritēja mūsu ēras 56. gads, un Pāvils, beidzis savu trešo misionāra ceļojumu, bija ieradies Jeruzalemē. Viņš tika arestēts, un viņu gaidīja tiesa. Taču Pāvila ienaidnieki nevēlējās, lai viņš stātos tiesas priekšā. Viņi labprātāk redzētu Pāvilu mirušu, tāpēc aptuveni četrdesmit vīru gribēja uzbrukt Pāvilam un viņu nogalināt, kad apustuli vedīs uz tiesu.

Kaut kādā veidā par šo ļauno plānu uzzināja Pāvila māsasdēls. Vai zini, kā viņš rīkojās? . . . Viņš aizgāja pie Pāvila un tam visu izstāstīja. Pāvils tūlīt pieaicināja kādu virsnieku un viņam sacīja: ”Aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams.” Virsnieks aizveda Pāvila māsasdēlu pie komandiera Klaudija Lizija un paskaidroja, ka šis jauneklis grib paziņot kaut ko svarīgu. Komandieris pasauca jauno vīrieti malā, un tas viņam pastāstīja, kādas briesmas draud Pāvilam.

Klaudijs Lizijs Pāvila māsasdēlam piekodināja: ”Nesaki nevienam, ka tu man to esi paziņojis.” Tad viņš ataicināja divus virsniekus un lika tiem sapulcināt 200 kareivjus, 70 jātniekus un 200 šķēpnešus un sagatavot tos ceļam uz Cēzareju. Deviņos vakarā šie vīri kopā ar Pāvilu devās prom no Jeruzalemes, lai Pāvilu sveiku un veselu nogādātu pie romiešu vietvalža Fēliksa Cēzarejā. Komandieris arī nosūtīja Fēliksam vēstuli, kurā viņš rakstīja par jūdu nodomu nogalināt Pāvilu.

Tagad jūdi bija spiesti ierasties Cēzarejā un izklāstīt savas apsūdzības pret Pāvilu. Protams, viņiem nebija pierādījumu, ka Pāvils būtu izdarījis kādu noziegumu. Tomēr, lai gan Pāvils bija nevainīgs, viņu divus gadus turēja  apcietinājumā. Tāpēc Pāvils pieprasīja, lai viņu tiesātu Romā, un tad viņu nosūtīja uz turieni. (Apustuļu darbi 23:16—24:27; 25:8—12.)

Ko mēs varam mācīties no Pāvila māsasdēla? . . . Lai pastāstītu taisnību, ir vajadzīga drosme, un, ja mēs tā rīkojamies, mēs pat varam kādam izglābt dzīvību. Jēzus nepārtrauca stāstīt citiem par Dieva Valstību pat tad, kad ienaidnieki viņu ”meklēja nokaut”. Arī mūs viņš mudina sludināt labo vēsti par Dieva Valstību. Ja būsim tikpat drosmīgi kā Pāvila māsasdēls, mēs varēsim izpildīt šo uzdevumu. (Jāņa 7:1; 15:13; Mateja 24:14; 28:18—20.)

Vēlāk Pāvils aicināja savu draugu Timoteju: ”Esi nomodā par sevi pašu un par mācību, turies pie tā, jo darīdams to, tu izglābsi ir pats sevi, ir tos, kas klausās tevi.” (1. Timotejam 4:16.) Droši vien Pāvila māsasdēls bija saņēmis no apustuļa līdzīgus padomus, un viņš rīkojās saskaņā ar tiem. Vai tu gribi viņam līdzināties?

^ 3. rk. Ja jūs lasāt priekšā bērnam, daudzpunkte atgādina ieturēt pauzi un mudināt bērnu izteikties.