Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Oktobris 2009

Vai nelaimes ir Dieva sods?

Vai nelaimes ir Dieva sods?

 Lasītāji jautā

Vai nelaimes ir Dieva sods?

Reizēm, kad cilvēkus piemeklē kāda nelaime, viņi domā, ka tas ir Dieva sods. Ja ģimenē kāds pēkšņi saslimst, cieš nelaimes gadījumā vai nomirst, daži nospriež, ka šīs nelaimes ir uzsūtījis Dievs, lai viņus par kaut ko sodītu.

Taču Dievs negrib, lai cilvēki ciestu. Viņš vēlas, lai cilvēki būtu laimīgi un nepieredzētu neko ļaunu. To apstiprina fakts, ka, radīdams pirmos cilvēkus, Dievs viņiem deva par mājvietu ”Ēdenes dārzu”, paradīzi, kur nekādām ciešanām nevajadzēja aptumšot viņu dzīvi. (1. Mozus 2:15.)

Diemžēl pirmie cilvēki apzināti izlēma nepaklausīt Dievam. Tā rīkodamies, viņi atteicās no dzīves nevainojamos apstākļos paradīzē, un šis lēmums ir nesis postu gan viņiem pašiem, gan viņu pēcnācējiem, arī mums. Kāpēc pirmo cilvēku nepareizās rīcības dēļ ciešam arī mēs? Mūsu situāciju var salīdzināt ar to, kādā nokļūst ģimene, ja ģimenes galva atsakās maksāt īri — visa ģimene tiek izlikta no mājām un piedzīvo grūtības. Tāpat arī pirmo cilvēku nepaklausības dēļ visai cilvēcei nākas pieredzēt daudz nelaimju un ciešanu. (Romiešiem 5:12.) Daudzus gadus pēc dumpja Ēdenes dārzā taisnīgais Ījabs sacīja, ka tad, ja visas viņa sāpes ”tiktu liktas svaru kausos”, tās ”izrādītos smagākas nekā smiltis jūras malā”. (Ījaba 6:2, 3.)

Vēl viens ciešanu iemesls ir mūsu ierobežotās iespējas paredzēt notikumu gaitu. Piemēram, iedomāsimies, ka kāds uzņēmums būvē un pārdod mājas vietā, kur ir liels zemestrīču risks. Nezinādams šo faktu, cilvēks nopērk šādu māju un apmetas tajā uz dzīvi. Tā viņš pakļauj sevi un savu ģimeni nopietnām briesmām. Vai tas ir Dieva sods, ja vēlāk notiek nelaime? Protams, nē. Bībelē ir teikts: ”Nesapratīgais visam tic, bet gudrais novēro un pārbauda savus soļus.” (Salamana Pamācības 14:15.)

Lai arī šobrīd neviens nav pasargāts no nelaimēm, ir mierinoši zināt, ka Dievs ir nodomājis pavisam drīz atbrīvot cilvēkus no visa ļaunuma. Kad šis Dieva nodoms būs īstenojies, mēs vairs nepieredzēsim nekādas bēdas un pat vairs nedzirdēsim par tām. Tad Dievs ”nožāvēs visas asaras . ., nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs”. (Atklāsmes 21:4.) Ļoti saviļņojošs ir arī Dieva apsolījums, ka nākotnē cilvēki varēs celt mājas un stādīt dārzus un viņu roku darbu nekad neizpostīs ne karš, ne cita kāda nelaime. Ļaudis ”izmantos paši to, ko viņu rokas veikušas”. (Jesajas 65:21—25.)

Jau tagad, kamēr Dievs vēl nav darījis galu ļaunumam, mēs varam pasargāt sevi no daudzām nelaimēm, ja no visas sirds paļaujamies uz Dievu Jehovu, nevis uz ”savu prāta gudrību”. (Salamana Pamācības 3:5.) Ir ļoti svarīgi meklēt Dieva vadību, smelties mierinājumu no Dieva un iedziļināties Bībelē, kur ir atrodama Dieva gudrība. Tas mums palīdzēs pieņemt gudrus lēmumus un lieki nepakļaut sevi briesmām. (Salamana Pamācības 22:3.)