Pravietojumi par mūsu dienām

BĪBELĒ ir pravietots, ka Dieva Valstība nesīs pastāvīgu mieru un saskaņu uz zemes. (Daniēla 2:44.) Lūgšanā, ko mēdz dēvēt par tēvreizi, Jēzus savus sekotājus mācīja lūgt Dievu: ”Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” (Mateja 6:10.) Izcilajā pravietojumā, ko Jēzus izteica, kad viņš runāja ar saviem mācekļiem Eļļas kalnā, viņš paredzēja notikumus un apstākļus, kas būs vērojami tieši pirms tam, kad nāks šajā lūgšanā minētā Valstība. Visi kopā tie veido zīmi, kas ir skaidri pamanāma ikvienam godīgam novērotājam. Tālāk aplūkoti daži no šiem notikumiem un apstākļiem. Padomājiet, cik daudzus no tiem var redzēt mūsu laikos.

Kari starp valstīm. Jēzus paredzēja: ”Tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti.” (Mateja 24:7.) Pirmais pasaules karš, kas izcēlās 1914. gadā, sasniedza daudz plašāku mērogu nekā visi kari, kas bija pieredzēti līdz tam. Tas ne tikai aptvēra lielu daļu zemeslodes, bet arī paātrināja ieroču attīstību un veicināja tik briesmīgu iznīcināšanas līdzekļu izstrādi, kādus cilvēce līdz tam nebija pazinusi. Piemēram, lidmašīnas, kas tolaik bija pavisam jauns izgudrojums, tika izmantotas, lai  mestu bumbas uz civiliedzīvotājiem. Ieroču masveida ražošana deva iespēju nogalināt un sakropļot daudz vairāk cilvēku, nekā agrāk to kāds būtu varējis iedomāties. No 65 miljoniem karavīru, kas cīnījās Pirmajā pasaules karā, aptuveni puse krita vai tika ievainoti. Bet, lai cik nežēlīgs būtu bijis Pirmais pasaules karš, 20. gadsimta gaitā cilvēce pieredzēja vēl briesmīgāku slaktiņu. Pēc kāda vēsturnieka vārdiem, karavīrus un civiliedzīvotājus, kas gāja bojā Otrajā pasaules karā, neviens nekad nesaskaitīs. Un kari pasaulē joprojām turpinās.

Liela mēroga bads. ”Būs bada laiki,” savā pravietojumā teica Jēzus. (Mateja 24:7.) 2005. gadā žurnālā Science bija rakstīts: ”854 miljoni cilvēku (aptuveni 14% no visiem pasaules iedzīvotājiem) pastāvīgi vai epizodiski cieš no nepietiekama uztura.” 2007. gadā kāda no Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādēm ziņoja, ka 33 valstīm nepietiek pārtikas, lai paēdinātu savus iedzīvotājus. Kā tas ir iespējams, ja ņem vērā, ka labības ražošana pasaulē pieaug? Viens no iemesliem ir tas, ka daļa lauksaimniecības zemes un labības tiek izmantota nevis pārtikas, bet etanola ražošanai. ”Lai saražotu etanolu, ar ko vienreiz uzpildīt apvidus automašīnas degvielas tvertni, ir vajadzīgs tāds daudzums graudu, ka ar to pietiktu, lai veselu gadu paēdinātu vienu cilvēku,” bija sacīts Dienvidāfrikas Republikas laikrakstā The Witness. Arī attīstītajās zemēs pārtikas cenu kāpums daudzus spiež izvēlēties — pirkt pārtiku vai izdot naudu citām vajadzībām, piemēram, maksāt par apkuri vai medicīniskiem pakalpojumiem.

Ievērojamas zemestrīces. Jēzus teica: ”Lielas zemestrīces būs.” (Lūkas 21:11.) Mūsu laikos no zemestrīcēm cieš vairāk cilvēku nekā agrāk. 2007. gadā indiešu seismologs Radženders Čada izteicās: ”Piepeši ir vērojams globāls seismiskās aktivitātes pieaugums.. Neviens nezina, ar ko tas izskaidrojams.” Turklāt upuru skaits palielinās, jo daudzos reģionos, kur ir liels zemestrīču risks, strauji aug iedzīvotāju skaits. Kā ziņo ASV Ģeoloģiskās izpētes dienests, zemestrīce, kas 2004. gadā notika Indijas okeānā, un tās radītais cunami nonāvēja tik daudz cilvēku, ka šajā gadā reģistrētais zemestrīču upuru skaits bija lielākais gandrīz 500 gadu laikā. 2004. gadā zemestrīcēs bojāgājušo skaits bija otrais lielākais, kāds reģistrēts vēsturē.

Grūti uzveicamas slimības. ”Būs.. sērgas,” pravietoja Jēzus. (Lūkas 21:11NW.) Visā pasaulē neskaitāmi cilvēki cieš gan no jaunām, gan vecām slimībām, un efektīvas zāles pret tām neizdodas tik viegli atrast. Piemēram, starptautiskā līmenī izvirzītos mērķus izskaust malāriju vairākkārt ir nācies pārskatīt, jo pūliņi apkarot šo slimību negūst cerētos panākumus. Miljoniem cilvēku mirst ar tādām jau sen pazīstamām slimībām kā tuberkuloze un citas, un tām klāt ir nācis HIV/AIDS un citas jaunas kaites. Pasaules Veselības organizācija ziņo: ”Patlaban ar tuberkulozi ir inficēta trešā daļa pasaules iedzīvotāju.” Minētā organizācija arī atzīmē, ka daudzās zemēs tuberkulozes epidēmiju veicina HIV izplatība. Caurmērā ik sekundi viens cilvēks inficējas ar tuberkulozi, un tās izraisītāji kļūst aizvien nejutīgāki pret zālēm. Kā stāstīts žurnālā New Scientist, 2007. gadā Eiropā kādam pacientam tika konstatēta tuberkulozes forma, kas bija nejutīga pret visiem zināmajiem prettuberkulozes medikamentiem.

Morāls un sociāls pagrimums. ”Tāpēc, ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos  izdzisīs,” teica Jēzus. (Mateja 24:12.) Papildus tam, ko paredzēja Jēzus, arī apustulis Pāvils norādīja, ka būs vērojams sociālo un morālo vērtību sairums. Viņš aprakstīja grūtās pēdējās dienas, kas iestāsies neilgi pirms tam, kad Dieva Valstība iznīcinās to sistēmu, kas pašlaik pastāv pasaulē: ”Cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, nemīļi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami.” (2. Timotejam 3:1—5.) Daudzi atzīst, ka tagad šādas sliktas īpašības cilvēkos mēdz izpausties vairāk nekā agrāk.

Jēzus un Pāvils neuzskaitīja visus vēsturiskos, sociālos un politiskos faktorus, kuru dēļ pasaulē ir izveidojusies šāda situācija, tomēr viņu pravietojumos precīzi paredzēti notikumi un apstākļi, ko mēs redzam šodien. Bet kas Bībelē teikts par to, kas vēl gaidāms nākotnē? Jesaja, kas paredzēja Mesijas ierašanos, savos pravietojumos aprakstīja arī labās izmaiņas, kādas uz zemes ieviesīs Dieva Valstība. Šie pravietojumi ir aplūkoti nākamajā rakstā.

[Attēls 6. lpp.]

”Tauta celsies pret tautu”

[Attēls 7. lpp.]

”Būs.. sērgas”

[Norāde par autortiesībām]

© WHO/P. Virot