Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis  |  Janvāris 2009

 Mācīsim savus bērnus

Vai tu kādreiz esi izjutis skaudību? Stāsts par Jāzepa brāļiem

Vai tu kādreiz esi izjutis skaudību? Stāsts par Jāzepa brāļiem

VAI tu zini, kas ir skaudība? Varbūt tu kādreiz esi izjutis nepatiku pret kādu cilvēku tikai tāpēc, ka citi ir stāstījuši, cik viņš ir labs, izskatīgs vai gudrs. . . . * Tā var notikt tad, ja tu kādu apskaud.

Skaudība var rasties pat ģimenes lokā, ja vecāki pret vienu bērnu ir labvēlīgāki nekā pret citiem. Bībelē ir lasāms stāsts par kādu ģimeni, kurš parāda, kādas sekas var būt skaudībai. Pievērsīsim uzmanību šim stāstam un padomāsim, ko mēs no tā varam mācīties.

Jāzeps bija Jēkaba vienpadsmitais dēls, un Jāzepa pusbrāļi viņu apskauda. Vai tu zini, kāpēc tā bija? . . . Tāpēc, ka Jēkabs Jāzepam izrādīja lielāku labvēlību nekā pārējiem dēliem. Piemēram, viņš uzdāvināja Jāzepam skaistus svārkus. Tēvs Jāzepu īpaši mīlēja, jo ”tas bija viņa vecumā dzimušais dēls” un pirmais bērns no viņa mīļotās sievas Rāheles.

Bībelē stāstīts, ka, redzot tēva īpašo mīlestību pret Jāzepu, brāļi viņu sāka ienīst. Kādu dienu Jāzeps izstāstīja pārējiem ģimenes locekļiem sapni, kurā viņi visi, arī tēvs, klanījās Jāzepa priekšā. ”Viņa brāļi to apskauda,” teikts Bībelē, un pat tēvs viņu sarāja šī sapņa dēļ. (1. Mozus 37:1—11.)

Reiz, kad Jāzepam jau bija septiņpadsmit gadi, viņa brāļi bija devušies ganīt aitas un kazas tālu prom no mājām, un Jēkabs aizsūtīja Jāzepu viņus apraudzīt. Vai tu zini, ko brāļi gribēja darīt, kad redzēja Jāzepu nākam? . . . Viņi  gribēja to nogalināt! Tomēr divi no brāļiem, Rūbens un Jūda, neatbalstīja šo nodomu.

Kad garām gāja tirgotāji, kas bija ceļā uz Ēģipti, Jūda ieteica pārdot Jāzepu. Un viņi tā arī izdarīja. Pēc tam brāļi nokāva āzi un iemērca Jāzepa svārkus āža asinīs. Vēlāk, kad viņi parādīja svārkus tēvam, tas iesaucās: ”Plēsīgs zvērs ir viņu aprijis!” (1. Mozus 37:12—36.)

Ar laiku Jāzeps ieguva Ēģiptes valdnieka faraona labvēlību, jo ar Dieva palīdzību spēja izskaidrot divus faraona sapņus. Pirmais sapnis bija par septiņām treknām govīm, kam sekoja septiņas kārnas govis. Otrs sapnis bija par septiņām piebriedušām vārpām un par septiņām izkaltušām vārpām. Jāzeps paskaidroja, ka abi sapņi norāda uz septiņiem bagātīgas ražas gadiem, kam sekos septiņi bada gadi. To uzzinājis, faraons pavēlēja iecelt Jāzepu par pārvaldnieku un uzticēja viņam septiņos pārpilnības gados sakrāt pārtiku bada gadiem.

Kad pienāca bads, Jāzepa ģimenei, kas dzīvoja tālu prom, sāka pietrūkt pārtikas. Tāpēc Jēkabs nolēma sūtīt Jāzepa desmit vecākos brāļus uz Ēģipti iegādāties pārtiku. Kad viņi ieradās pie Jāzepa, viņi nepazina savu brāli. Jāzeps pārbaudīja savus brāļus un pārliecinājās, cik ļoti tie nožēloja, ka bija pret viņu tik ļauni izturējušies. Tad Jāzeps atklāja, kas viņš patiesībā ir. Cik priecīgi viņi bija, ka atkal varēja satikties! (1. Mozus 40.—45. nodaļa.)

Ko no šī Bībeles stāsta var mācīties par skaudību? . . . Skaudība var izraisīt lielu ļaunumu — tā pat var radīt vēlēšanos sāpināt tuvu cilvēku! Izlasīsim Apustuļu darbu grāmatas 5. nodaļas 17. un 18. pantu, kā arī 7. nodaļas 54.—59. pantu, kur stāstīts, kādu ļaunumu daži cilvēki skaudības dēļ nodarīja Jēzus mācekļiem. . . . Vai pēc šo pantu izlasīšanas tu saproti, kāpēc ir jāsargās no skaudības? . . .

Jāzeps nodzīvoja līdz pat 110 gadu vecumam. Viņam bija bērni, mazbērni un mazmazbērni. Jāzeps viņiem noteikti mācīja mīlēt citam citu un sargāties no skaudības. (1. Mozus 50:20, 23, 26.)

^ 3. rk. Ja jūs lasāt priekšā bērnam, daudzpunkte atgādina ieturēt pauzi un mudināt bērnu izteikties.