Vai jūs uzmanīgi lasījāt pēdējos Sargtorņa numurus? Pārbaudiet, vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem.

Kas ir Ecēhiēla grāmatā minētais Gogs no Magoga?

Par Gogu Magoga zemē acīmredzot ir saukts nevis Sātans, bet gan tautu apvienotie spēki, kas uzbruks Dieva kalpiem pēc lielā posta sākuma. (15. maijs, 29., 30. lappuse.)

Kā Jēzus paveiktajos brīnumos izpaudās viņa devīgums?

Kādās kāzās Kānā Jēzus pārvērta vīnā vairāk nekā 300 litrus ūdens. Citā reizē viņš brīnumainā veidā paēdināja vairāk nekā 5000 cilvēku. (Mat. 14:14—21; Jāņa 2:6—11.) Abos gadījumos viņš atspoguļoja sava Tēva devīgumu. (15. jūnijs, 3.—5. lappuse.)

Kādi seši ieteikumi var palīdzēt novecot ar cieņu?

Bībelē norādīts, ka mums ir jābūt 1) pazemīgiem, 2) līdzsvarotiem, 3) pozitīvi noskaņotiem, 4) dāsniem, 5) draudzīgiem un 6) pateicīgiem. Pārdomas par šīm īpašībām var palīdzēt novecot ar cieņu. (Jūlijs—septembris, 12.—14. lappuse.)

Vai lielās Babilonas iznīcināšana nozīmēs bojāeju arī visiem agrākajiem viltus reliģiju piekritējiem?

Pēc visa spriežot, tā nav. Cakarijas 13:4—6 lasāmie vārdi liek domāt, ka acīmredzot pat daļa garīdznieku atmetīs savu reliģiozitāti un noliegs, ka viņi jebkad būtu piederējuši pie viltus reliģijām. (15. jūlijs, 15., 16. lappuse.)

Ko kristiešiem būtu noderīgi pārdomāt?

Mums būtu noderīgi pārdomāt Jehovas radīto, viņa iedvesmotos Rakstus, iespēju vērsties pie Jehovas lūgšanās un viņa sagādāto izpirkuma upuri. (15. augusts, 10.—13. lappuse.)

Kā padoms izvairīties no sliktas sabiedrības ir attiecināms uz romantisku attiecību veidošanu?

Mēs nedrīkstam izturēties nelaipni pret neticīgajiem. Taču veidot romantiskas attiecības ar kādu, kas nav kristīts Jehovas kalps un nedzīvo pēc viņa principiem, nozīmētu pārkāpt Jehovas norādījumus. (1. Kor. 15:33.) (15. augusts, 25. lappuse.)

Kāpēc Pēteris sāka zaudēt ticību, un kā viņš to atguva?

Kad Pēteris gāja pie Jēzus pa ūdens virsu, viņš to darīja ticībā. (Mat. 14:24—32.) Bet, redzēdams vētru, Pēteris nobijās. Tomēr pēc tam Pēteris no jauna pievērsa skatienu Jēzum un pieņēma viņa palīdzību. (15. septembris, 16., 17. lappuse.)

Kas liecina, ka mēs, nepilnīgi cilvēki, varam būt patīkami Dievam?

Tādi cilvēki kā Ījabs, Lats un Dāvids pieļāva kļūdas. Taču viņi vēlējās kalpot Dievam, nožēloja grēkus un mainīja savu nepareizo rīcību. Viņi iemantoja Dieva labvēlību, un to varam iegūt arī mēs. (Oktobris—decembris, 12., 13. lappuse.)

Ko mēs varam mācīties no gadījuma, kad Marta bija aizņemta ar daudziem darbiem?

Reiz Marta bija aizņemta ar īpaša cienasta pagatavošanu. Taču Jēzus norādīja, ka Martas māsa ir izraudzījusies kaut ko labāku — klausīties viņa pamācības. Mums jāraugās, lai mazsvarīgu lietu dēļ mēs neatstātu novārtā garīgas nodarbes. (15. oktobris, 18.—20. lappuse.)