Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Decembris 2015

Tulkojums, kas padara skaidrus dzīvos Dieva vārdus

Tulkojums, kas padara skaidrus dzīvos Dieva vārdus

”Dieva vārds ir dzīvs.” (EBR. 4:12.)

DZIESMAS: 37., 116.

1. a) Kādu darbu Dievs uzticēja Ādamam? b) Kā Dieva kalpi kopš tā laika ir izmantojuši savu spēju runāt?

DIEVS JEHOVA ir dāvājis radītajām būtnēm spēju sazināties ar citiem. Kad viņš bija piešķīris Ādamam par mājvietu paradīzes dārzu, viņš tam uzticēja darbu, kas bija saistīts ar valodu, — dot vārdus dzīvniekiem. Ādams lika lietā savu izdomu un prāta spējas, lai nosauktu katru dzīvnieku piemērotā vārdā. (1. Moz. 2:19, 20.) Kopš tā laika Dieva kalpi ir izmantojuši savu spēju runāt, lai slavētu Jehovu un darītu citiem zināmu viņa gribu. Mūsdienās liela nozīme Jehovas pielūgsmē ir Bībeles tulkošanai — darbam, ko ir iespējams veikt tikai tāpēc, ka mums ir dota valoda.

2. a) Kādus principus savā darbā ņēma vērā Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma komisija? b) Par ko runāts šajā rakstā?

2 Pastāv tūkstošiem Bībeles tulkojumu, un daži no tiem atspoguļo oriģinālteksta jēgu precīzi, savukārt citi — ne tik precīzi. Pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma komisija noteica tulkošanas principus, kas ir ņemti vērā, tulkojot Bībeli vairāk nekā 130 valodās. Pirmais no šiem principiem ir svētīt Dieva vārdu, atjaunojot to  pienācīgā vietā Bībelē. (Nolasīt Mateja 6:9.) Otrais princips ir tulkot Dieva vārdus burtiski, kur tas iespējams, bet, ja šāds tulkojums sagrozītu teksta nozīmi, tad tulkot pēc jēgas. Trešais princips: tulkot viegli saprotamā valodā, kas neatgrūž lasītāju. * (Nolasīt Nehemijas 8:8, 12.) Pievērsīsim uzmanību, kā šie principi ir izmantoti Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātajā izdevumā, kas angļu valodā iznāca 2013. gadā, kā arī Jaunās pasaules tulkojumā citās valodās.

TIEK GODĀTS DIEVA PERSONVĀRDS

3., 4. a) Kādos senos rokrakstos ir atrodama tetragramma? b) Kas ar Dieva personvārdu ir izdarīts daudzos Bībeles tulkojumos?

3 Speciālisti, kas pēta senos Bībeles rokrakstus ebreju valodā, piemēram, Nāves jūras rokrakstus, ir pārsteigti, cik bieži tajos ir sastopama tetragramma — četri ebreju burti, kas attēlo Dieva personvārdu. Tetragramma parādās ne tikai senajos ebreju rokrakstos, bet arī vairākos grieķu Septuagintas eksemplāros, kas attiecas uz laiku no otrā gadsimta pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras pirmajam gadsimtam.

4 Par spīti skaidrajiem pierādījumiem, kas liecina, ka Bībelē ir jābūt Dieva personvārdam, daudzos tulkojumos šis svētais vārds nav iekļauts. Piemēram, kopš Grieķu rakstu Jaunās pasaules tulkojuma iznākšanas 1950. gadā bija pagājuši tikai divi gadi, kad tika laists klajā cits Bībeles izdevums angļu valodā (Revised Standard Version). Šajā tulkojumā, kas bija 1901. gadā iznākušās Bībeles (American Standard Version) pārstrādāts izdevums, Dieva vārds, atšķirībā no iepriekšējās redakcijas, netika izmantots. Kāds tam bija iemesls? Priekšvārdā bija norādīts: ”Jebkāda personvārda lietošana, runājot par vienīgo Dievu, ..ir pilnīgi nepieņemama kristīgās baznīcas visaptverošajai ticībai.” Vēlāk šim paraugam sekoja arī daudzi citi tulkotāji un Dieva personvārds pazuda no Bībeles izdevumiem gan angļu valodā, gan citās valodās.

5. Kāpēc ir svarīgi, lai Bībelē būtu Dieva personvārds?

5 Kāpēc tam, vai Dieva vārds ir vai nav iekļauts Bībeles tekstā, ir tik liela nozīme? Labs tulkotājs zina, cik svarīgi ir saprast autora nolūku, jo tas ietekmē daudzus ar tulkošanu saistītus lēmumus. Neskaitāmi Bībeles panti norāda uz to, cik svarīgi ir lietot Dieva vārdu un to svētīt. (2. Moz. 6:3; Ps. 148:13; Jāņa 17:6, 26; Ap. d. 15:14.) Bībeles autors Dievs Jehova iedvesmoja Bībeles sarakstītājus bieži izmantot viņa vārdu. (Nolasīt Ecēhiēla 38:23.) * Izlaižot vārdu, kas senajos rokrakstos ir minēts tūkstošiem reižu, tiek parādīta necieņa pret Bībeles autoru.

6. Kāpēc Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātajā izdevumā ir sešas jaunas vietas, kur parādās Dieva vārds?

6 Pierādījumu par labu tam, ka Dieva personvārdam ir jābūt Bībelē, ir kļuvis nevis mazāk, bet arvien vairāk. Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevumā vārds Jehova ir sastopams 7216 reizes, un tas ir par sešām reizēm vairāk nekā 1984. gada izdevumā. Piecas vietas, kur šis vārds tagad ir atrodams, ir 1. Samuēla 2:25; 6:3; 10:26 un 23:14, 16. Dieva vārds  tur ir iekļauts galvenokārt tāpēc, ka tas šajos pantos parādās Nāves jūras rokrakstos, kas ir vairāk nekā tūkstoš gadus senāki par masoretu tekstu. Vēl vienā vietā, Soģu 19:18, Dieva personvārds ir atjaunots pēc padziļinātas seno rokrakstu izpētes.

7., 8. Uz ko norāda vārds, kura nozīme ir ”viņš liek tapt”?

7 Patiesie kristieši uzskata Jehovas vārdu par ļoti nozīmīgu. Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevuma pielikumā ir atrodama jaunākā informācija par šo tēmu. Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma komisijas sapratne ir tāda, ka vārds Jehova ir izteikts ar ebreju valodas darbības vārda hāwā́ kauzatīvo formu, kas norāda uz darbības cēloni, līdz ar to šis vārds nozīmē ”viņš liek tapt”. * Agrāk mūsu publikācijās šis skaidrojums tika saistīts ar 2. Mozus grāmatas 3. nodaļas 14. pantu, kur teikts: ”ES BŪŠU, KAS ES BŪŠU.” (Bībeles 1825. gada izdevums.) Tāpēc vārda Jehova nozīme tika skaidrota tā, ka viņš liek sev kļūt par solījumu piepildītāju. Taču Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevumā, pielikumā A4, paskaidrots: ”Kaut arī Jehovas vārda nozīme acīmredzot ietver šo domu, tā neaprobežojas ar to, par ko viņš pats izvēlas kļūt. Tā sevī ietver arī to, kam viņš liek notikt saistībā ar radītajām būtnēm un viņa nodoma īstenošanos.”

8 Jehova savai radībai liek tapt par jebko, kas atbilst viņa gribai. Saskaņā ar sava vārda nozīmi viņš lika Noasam kļūt par šķirsta būvētāju, Becaleēlam — par prasmīgu amatnieku, Gideonam — par varonīgu karotāju un Pāvilam — par apustuli citām tautām. Patiesi, Dieva vārdam ir dziļa nozīme, un, to apzinoties, Bībeles Jaunās pasaules tulkojuma komisija iekļāva šo vārdu savā tulkojumā.

9. Kāds ir viens no iemesliem, kāpēc Bībeles tulkošanai tagad tiek pievērsta īpaša uzmanība?

9 Jaunās pasaules tulkojumā, kas ir izdots vairāk nekā 130 valodās, tiek godāts Dieva vārds, kurš tajā ir iekļauts vietās, kur tas ir bijis Svēto Rakstu oriģināltekstā. (Nolasīt Maleahija 3:16.) Mūsdienās Bībeles tulkošanā, gluži pretēji, ir izplatīta tendence izlaist Dieva personvārdu un tā vietā lietot apzīmējumu ”Kungs” vai kādas vietējās dievības vārdu. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Jehovas liecinieku Vadošā padome ir izvirzījusi mērķi pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam padarīt pieejamu Bībeli, kurā tiek godāts Dieva personvārds.

SKAIDRS, PRECĪZS TULKOJUMS

10., 11. Ar kādām grūtībām saskārās tulkotāji, kas strādāja pie Jaunās pasaules tulkojuma dažās valodās?

10 Tulkojot Svētos Rakstus daudzās valodās, darbā ne reizi vien radās grūtības. Piemēram, agrāk Jaunās pasaules tulkojumā angļu valodā, sekojot citu angļu valodas tulkojumu paraugam, tādos pantos kā Salamans Mācītājs 9:10 tika izmantots ebreju cilmes vārds ”Šeols” (latviešu Bībeles 1965. gada izdevumā — ”pazeme”). Daudzu citu valodu tulkotāji saskārās ar faktu, ka vārds ”Šeols” nav pazīstams viņu lasītājiem, tas nav atrodams vārdnīcās un izklausās pēc vietvārda. Tāpēc tika nolemts padarīt vārda ”Šeols” un tam atbilstošā grieķu valodas termina (hāídēs) nozīmi skaidrāku, tulkojot tos ar vārdu ”kaps”.

11 Dažās valodās pārpratumi radās, ja ebreju valodas vārds néfeš un grieķu psychḗ konsekventi tika tulkoti ar vārdiem, kas  aptuveni atbilst vārdam ”dvēsele”. Kāpēc tā notika? Šādu terminu izmantošana radīja iespaidu par dvēseli kā par nemateriālu cilvēka daļu. Lasītājiem varēja rasties kļūdains priekšstats, ka runa ir par kaut ko līdzīgu garam, nevis par pašu cilvēku. Tāpēc tika dota atļauja tulkot minētos ebreju un grieķu vārdus atkarībā no konteksta, pēc jēgas. Pirmām kārtām tika domāts par to, lai teksts būtu viegli saprotams, un tulkojuma varianti bieži tika iekļauti zemsvītras piezīmēs.

12. Kādas izmaiņas tika ieviestas Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevumā? (Sk. arī rakstu ”Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevums” šajā žurnāla numurā.)

12 Jautājumi, ko uzdeva tulkotāji, ļāva saprast, ka šādi pārpratumi ir iespējami. Tāpēc 2007. gada septembrī Vadošā padome deva atļauju pārstrādāt Jaunās pasaules tulkojuma tekstu angļu valodā. Darba gaitā brāļi rūpīgi izskatīja tūkstošiem jautājumu, kas bija saņemti no Bībeles tulkotājiem. Tika nomainīti novecojuši angļu valodas izteicieni, un daudz pūļu tika ieguldīts tajā, lai padarītu tekstu skaidru un viegli saprotamu, neupurējot tulkojuma precizitāti. Liekot lietā risinājumus, kas bija izrādījušies noderīgi citās valodās, izdevās ”uzasināt” angļu tekstu. (Sal. Pam. 27:17.)

DZIĻA PATEICĪBA

13. Kādas atsauksmes ir saņemtas par Jaunās pasaules tulkojuma 2013. gada izdevumu?

13 Kādas ir brāļu un māsu atsauksmes par Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādāto izdevumu angļu valodā? Jehovas liecinieku galvenā pārvalde ASV ir saņēmusi tūkstošiem pateicības vēstuļu. Daudzu jūtas atspoguļo kādas kristietes rakstītais: ”Bībele ir kā dārgumu lāde, kas pilna ar vērtīgiem dārgakmeņiem. 2013. gada izdevumā Jehovas vārdi ir ārkārtīgi skaidri, un to lasīšanu var salīdzināt ar šo dārgakmeņu izpēti, kuras laikā es apbrīnoju to daudzās šķautnes, dzidrumu, krāsu un skaistumu. Dieva Rakstu tulkojums vienkāršā valodā man ir palīdzējis labāk iepazīt Jehovu, kurš, gluži kā mīlošs tēvs, mani apskauj un lasa man priekšā savus mierinošos vārdus.”

14., 15. Kā Jaunās pasaules tulkojums dažādās valodās ir ietekmējis cilvēkus?

14 Liela ietekme ir bijusi ne tikai Jaunās pasaules tulkojuma pārstrādātajam izdevumam  angļu valodā. Kāds padzīvojis vīrietis no Sofijas (Bulgārija) par izdevumu bulgāru valodā izteicās: ”Esmu lasījis Bībeli daudzus gadus, bet vēl nekad nebiju lasījis tulkojumu, ko būtu tik viegli saprast un kas tik dziļi aizkustinātu manu sirdi.” Savukārt Albānijā kāda Jehovas lieciniece, saņēmusi pilnu Jaunās pasaules tulkojumu albāņu valodā, rakstīja: ”Cik brīnišķīgi skan Dieva vārdi albāņu valodā! Kāds pagodinājums, ka mēs paši savā dzimtajā valodā varam lasīt, ko Jehova mums saka!”

15 Daudzās zemēs Bībele ir dārga un nav brīvi pieejama, tāpēc jau pati iespēja iegūt Bībeli savā īpašumā ir kaut kas sevišķs. Lūk, kā tika aprakstīta situācija Ruandā: ”Ilgu laiku daudzi cilvēki, kuriem brāļi mācīja Bībeli, neauga garīgi, jo viņiem nebija Bībeles. Viņi nevarēja atļauties iegādāties vietējo baznīcas tulkojumu. Turklāt bieži vien cilvēki nevarēja saprast Bībeles pantu nozīmi, un tas kavēja viņu garīgo izaugsmi.” Viss mainījās, kad viņu valodā iznāca Jaunās pasaules tulkojums. Kāda ruandiešu ģimene, kurā ir četri pusaudžu vecuma bērni, stāsta: ”Mēs no sirds pateicamies Jehovam, kā arī uzticamajam un gudrajam kalpam par šo Bībeli. Mēs esam ļoti nabadzīgi, un mums nebija naudas, lai nopirktu katram savu Bībeli. Bet tagad mums visiem ir sava Bībele. Lai pateiktos Jehovam, mēs katru dienu visi kopā lasām Bībeli.”

16., 17. a) Ko Jehova vēlas? b) Ko mums jāapņemas darīt?

16 Ar laiku pārstrādātais Jaunās pasaules tulkojums būs pieejams daudzās valodās. Sātans cenšas to nepieļaut, taču mēs esam pārliecināti, ka Jehova vēlas, lai visi viņa kalpi dzirdētu viņa vārdus skaidrā, saprotamā valodā. (Nolasīt Jesajas 30:21.) Drīz pienāks laiks, kad ”zeme būs tā Kunga atziņas pilna kā jūras dziļumi, kas līdz pašam dibenam ūdens strāvu pilni”. (Jes. 11:9.)

17 Apņemsimies izmantot visas Jehovas dāvanas, arī Bībeles tulkojumu, kurā godāts viņa vārds! Ļausim viņam ik dienas runāt ar mums viņa Rakstu lappusēs. Tā kā viņam piemīt neierobežotas spējas, viņš uzmanīgi uzklausa mūsu lūgšanas. Mums ir visas iespējas iepazīt Jehovu arvien labāk un vairot savu mīlestību pret viņu. (Jāņa 17:3.)

”Kāds pagodinājums, ka mēs paši savā dzimtajā valodā varam lasīt, ko Jehova mums saka!”

^ 2. rk. Sk. pārstrādāto Bībeles Jaunās pasaules tulkojumu, pielikumu A1 (angļu val.), un rakstu ”Kā izvēlēties labu Bībeles tulkojumu?” 2008. gada 1. maija Sargtornī (angļu val.). Par tulkošanas principiem, kas izmantoti Jaunās pasaules tulkojumā, īsumā runāts arī rakstā ”Bībele vienkāršā un saprotamā valodā” 2011. gada 1. oktobra Sargtornī.

^ 5. rk. Oriģināltekstā šajā pantā lietots Jehovas vārds, kas latviski tulkots ”tas Kungs”.

^ 7. rk. Šāds viedoklis ir pausts daļā avotu, kaut arī ne visi speciālisti tam piekrīt.