Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Novembris 2015

Māciet saviem bērniem kalpot Jehovam

Māciet saviem bērniem kalpot Jehovam

”Lai tas Dieva vīrs.. pamāca mūs, kā mēs ar to zēnu, kam ir jāpiedzimst, lai rīkojamies!” (SOĢU 13:8.)

DZIESMAS: 88., 120.

1. Kā Manua uzņēma ziņu, ka viņš kļūs par tēvu?

MANUAS sieva bija ieradusies ar pārsteidzošām ziņām. Viņi ar vīru bija pārliecināti, ka viņiem nekad nevarēs būt bērni. Taču sievai bija parādījies Jehovas eņģelis un pavēstījis šķietami neiespējamo — viņiem ar Manuu būs dēls. Manua noteikti bija ļoti priecīgs, taču viņš arī apzinājās, cik liela atbildība tā būs. Kā viņiem ar sievu izaudzināt dēlu par dievbijīgu cilvēku sabiedrībā, ko bija pārņēmis ļaunums? Manua ”lūdza to Kungu”, sacīdams: ”Es Tevi lūdzu, lai tas Dieva vīrs [eņģelis], ko Tu biji sūtījis, vēlreiz atnāk pie mums un pamāca mūs, kā mēs ar to zēnu, kam ir jāpiedzimst, lai rīkojamies!” (Soģu 13:1—8.)

2. Ko sevī ietver bērnu mācīšana? (Sk. arī ” Jūsu vissvarīgākie Bībeles skolnieki”.)

2 Ja jums ir bērni, jūs droši vien saprotat, kāpēc Manua izteica šādu lūgumu. Arī jums ir nopietns pienākums — palīdzēt saviem bērniem iepazīt un iemīlēt Jehovu. (Sal. Pam. 1:8.) Lai to panāktu, kristīgi vecāki organizē ģimenes vakaru Jehovas pielūgsmei, cenšoties padarīt to saturīgu un sekmēt bērnu garīgo izaugsmi. Protams, lai Bībeles  patiesība iesakņotos bērnu prātā, nepietiek tikai reizi nedēļā pētīt Bībeli ģimenes lokā. (Nolasīt 5. Mozus 6:6—9.) Kā jūs varat ieaudzināt savos bērnos mīlestību pret patiesību? Šajā un nākamajā rakstā ir paskaidrots, kā vecāki var sekot Jēzus piemēram. Kaut gan Jēzum nebija bērnu, vecāki var daudz ko mācīties no viņa, jo viņš pamācīja savus sekotājus ar mīlestību, pazemību un izpratni. Pievērsīsim uzmanību katram no šiem aspektiem.

MĪLIET SAVUS BĒRNUS

3. Kā izpaudās Jēzus mīlestība pret mācekļiem?

3 Jēzus nekautrējās teikt saviem mācekļiem, ka tos mīl. (Nolasīt Jāņa 15:9.) Turklāt viņš apliecināja savu mīlestību, regulāri pavadot laiku kopā ar mācekļiem. (Marka 6:31, 32; Jāņa 2:2; 21:12, 13.) Jēzus attiecības ar tiem nebija formālas. Mācekļiem nebija jānododas minējumiem, vai Jēzus viņus mīl. Kā jūs, mācot bērnus, varat līdzināties Jēzum?

4. Kā jūs varat apliecināt bērniem, ka viņus mīlat? (Sk. attēlu raksta sākumā.)

4 Sakiet saviem bērniem, ka viņus mīlat, un bieži ļaujiet viņiem saprast, cik viņi jums ir dārgi. (Mat. 3:17; Tit. 2:4.) Semjuels, kas dzīvo Austrālijā, atceras: ”Kad es biju mazs, tētis katru vakaru lasīja man priekšā Manu Bībeles stāstu grāmatu. Viņš atbildēja uz maniem jautājumiem, apskāva mani un noskūpstīja, novēlot labunakti. Es biju ļoti pārsteigts, kad vēlāk uzzināju, ka tētis ir uzaudzis ģimenē, kur nebija pieņemts izrādīt sirsnīgas jūtas. Tomēr viņš darīja visu, lai es sajustu viņa mīlestību. Es ļoti pieķēros tēvam, biju apmierināts ar dzīvi un jutos neapdraudēts.” Jūsu bērni jutīsies tāpat, ja bieži viņiem sacīsiet:  ”Es tevi mīlu.” Neslēpiet no bērniem savas sirsnīgās jūtas. Runājiet ar viņiem, ēdiet kopā ar viņiem, rotaļājieties kopā ar viņiem!

5., 6. a) Kā Jēzus izturas pret tiem, ko viņš mīl? b) Kādai jābūt pārmācībai, lai bērni justos pasargāti un mīlēti?

5 ”Visus, ko es sirsnīgi mīlu, es norāju un pārmācu,” sacīja Jēzus. * (Atkl. 3:19.) Kaut gan Jēzus mācekļi vairākas reizes strīdējās, kurš no viņiem ir lielākais, Jēzus neatmeta viņiem ar roku. Bet viņš arī neatstāja bez ievērības situācijas, kad mācekļi neņēma vērā viņa padomu. Jēzus viņiem ar mīlestību un lēnprātību aizrādīja, darīdams to piemērotā laikā un vietā. (Marka 9:33—37.)

6 Ļaujiet bērniem sajust, ka jūs viņus mīlat, dodot viņiem norādījumus. Dažkārt pietiek tikai paskaidrot, kāpēc kāda rīcība ir pareiza vai nepareiza. Taču var gadīties, ka bērni neņem vērā jūsu teikto. (Sal. Pam. 22:15.) Ja tā notiek, atsauciet atmiņā Jēzus piemēru. Izvēloties piemērotu laiku un vietu, ar mīlestību un lēnprātību īstenojiet pārmācību — pacietīgi sniedziet bērniem norādījumus, pamāciet un labojiet viņus. ”Mani vecāki vienmēr rīkojās konsekventi,” stāsta Eleina no Dienvidāfrikas. ”Ja viņi mani brīdināja, kādas būs nepaklausības sekas, viņi noteikti rīkojās saskaņā ar saviem vārdiem. Taču vecāki nekad nesodīja mani dusmās un vienmēr paskaidroja pārmācības iemeslu. Es jutos drošībā, zināju, ko drīkstu un ko ne, un sapratu, kas no manis tiek prasīts.”

ESIET PAZEMĪGI

7., 8. a) Kā lūgšanās izpaudās Jēzus pazemība? b) Kas jāņem vērā, lai bērni no jūsu lūgšanām mācītos paļauties uz Dievu?

7 Iztēlojieties, kā jutās Jēzus mācekļi, kad dzirdēja vienu no viņa pēdējām lūgšanām uz zemes vai kad viņi vēlāk uzzināja par to. Šajā lūgšanā Jēzus teica: ”Aba, Tēvs, tev viss ir iespējams. Paņem šo kausu prom no manis! Tomēr lai notiek, nevis kā es gribu, bet kā tu gribi.” * (Marka 14:36.) No Jēzus izjustās lūgšanas viņa sekotāji, bez šaubām, saprata: ja jau nevainojamais Dieva Dēls vērsās pie Tēva pēc palīdzības, arī viņiem jārīkojas tāpat.

8 Ko jūsu bērni var mācīties no jūsu lūgšanām? Tiesa, jūs nelūdzat Jehovu tāpēc, lai mācītu bērnus. Tomēr, ja bērni dzird jūsu pazemīgās lūgšanas, viņi mācās paļauties uz Jehovu. Ana no Brazīlijas stāsta: ”Kad radās kādas grūtības, piemēram, kad slimoja mani vecvecāki, tētis un mamma lūdza Jehovam spēku, lai tiktu ar tām galā, un gudrību, lai pieņemtu pareizus lēmumus. Pat visgrūtākajos apstākļos viņi paļāvās uz Jehovu un atstāja visu viņa ziņā. Tā es iemācījos paļauties uz Jehovu.” Kad jūs lūdzat Jehovu kopā ar bērniem, lūdziet ne tikai par viņiem. Lūdziet, lai Jehova palīdz arī jums, piemēram, palīdz runāt ar darba devēju par brīvdienām kongresa apmeklēšanai, dod drosmi sludināt kaimiņam vai palīdz kādā citā veidā. Ja pazemīgi paļausieties uz Jehovu, to iemācīsies arī jūsu bērni.

9. a) Kā Jēzus mācīja savus sekotājus pazemīgi kalpot citiem? b) Ko mācās jūsu bērni, ja jūs labprāt kalpojat citiem?

 9 Jēzus ar vārdiem un darbiem mācīja savus sekotājus pazemīgi kalpot citiem. (Nolasīt Lūkas 22:27.) Viņš mācīja savus apustuļus būt pašaizliedzīgiem gan kalpošanā Jehovam, gan attiecībās ar ticības biedriem. Būdami pazemīgi un pašaizliedzīgi, jūs varat mācīt to pašu saviem bērniem. ”Es nekad nebiju bēdīga vai neapmierināta, kad mans vīrs, pildot draudzes vecākā pienākumus, veltīja laiku citiem,” saka Debija, kurai ir divi bērni. ”Es zināju, ka vienmēr, kad tas būs nepieciešams, vīrs veltīs laiku ģimenei.” (1. Tim. 3:4, 5.) Viņas vīrs Pranass piebilst: ”Vēlāk mūsu bērni labprāt iesaistījās darbos kongresu un citu teokrātisku pasākumu laikā. Viņi bija priecīgi, ieguva jaunus draugus un jutās vajadzīgi.” Tagad visa ģimene kalpo pilnu slodzi. Redzot jūsu pazemību un pašaizliedzību, jūsu bērni mācās kalpot citiem.

LIECIET LIETĀ IZPRATNI

10. Kā Jēzus lika lietā izpratni, kad ļaudis ieradās pie viņa?

10 Jēzus izpratne bija redzama tajā, ka viņš ieskatījās dziļāk par to, kas bija viegli pamanāms, un spēja saprast cilvēku rīcības iemeslus. Reiz Galilejā daudzi Jēzus klausītāji šķietami bija gatavi viņam sekot. (Jāņa 6:22—24.) Bet Jēzus spēja ielūkoties cilvēku sirdī un ievēroja, ka vairāk par viņa mācību šos ļaudis interesēja ēdiens. (Jāņa 2:25.) Jēzus redzēja, kādu kļūdu viņi pieļāva, pacietīgi pamācīja viņus un paskaidroja, kas viņiem jādara. (Nolasīt Jāņa 6:25—27.)

Vai jūsu bērnam patīk sludināt? (Sk. 11. rindkopu)

11. a) Miniet piemēru, kas parāda, kā izpratne palīdz noteikt, vai bērnam patīk sludināt! b) Kā panākt, lai bērniem iepatiktos sludināšana?

11 Kaut arī jūs nevarat redzēt, kas ir jūsu bērnu sirdī, izpratne jums palīdzēs uzzināt, ko viņi domā par sludināšanu. Daudzi vecāki sludināšanas laikā ieplāno nelielus pārtraukumus, lai bērni varētu atpūsties un kaut ko apēst. Tomēr  būtu noderīgi pārdomāt to, kas nav acīmredzams: ”Vai bērnam patīk sludināšana vai tikai pārtraukumi?” Ja jūs secināt, ka jūsu bērniem ne pārāk patīk sludināt, palīdziet viņiem izvirzīt konkrētus mērķus. Lieciet lietā izdomu, lai viņi kopā ar jums pilnā mērā iesaistītos sludināšanā.

12. a) Kā Jēzus brīdināja savus sekotājus par to, kas viņus varēja apdraudēt morālā ziņā? b) Kāpēc Jēzus brīdinājums bija aktuāls?

12 Jēzum nepalika nepamanīta arī rīcība, kas varēja kļūt par iemeslu grēkam. Piemēram, viņa sekotāji zināja, ka netiklība ir nosodāma. Bet Jēzus viņus brīdināja par to, kas var pamudināt uz netiklību, sacīdams: ”Ikviens, kas ļauj skatienam kavēties pie sievietes un viņu iekāro, savā sirdī jau ir pārkāpis laulību. Ja tava labā acs tev kļūst par iemeslu grēkam, izrauj to un met prom.” (Mat. 5:27—29.) Šis padoms bija aktuāls kristiešiem, kas dzīvoja Romas impērijā. Kāds vēsturnieks rakstīja, ka romiešu teātra izrādēs ”acis un ausis redzēja un dzirdēja neķītrības, un vispiedauzīgākajās ainās skanēja visskaļākie aplausi”. Jēzus izteiktais brīdinājums par to, kas varēja apdraudēt viņa mācekļu morālo skaidrību, liecināja par mīlestību un izpratni.

13., 14. Kā var pasargāt bērnus no nepiedienīgas izklaides?

13 Izpratne jums ļauj pasargāt bērnus garīgā ziņā. Mūsdienās bērni saskaras ar pornogrāfiju un citu nepiedienīgu informāciju tik agrā vecumā kā vēl nekad iepriekš. Protams, kristieši paskaidro saviem bērniem, ka amorāla izklaide nav pieņemama. Taču gudri vecāki cenšas izprast, kas varētu rosināt bērnu interesi par pornogrāfiju. Padomājiet: ”Kas varētu pamudināt manu bērnu skatīties pornogrāfiju? Vai viņš zina, kāpēc tas ir tik bīstami? Vai ar mani ir viegli runāt, un vai viņš nāks pie manis, ja viņam radīsies kārdinājums skatīties pornogrāfiju?” Pat ja jūsu bērni vēl ir mazi, jūs varat viņiem sacīt: ”Ja tu kādreiz ieraudzīsi nepiedienīgu interneta vietni un jutīsi kārdinājumu to apskatīt, lūdzu, nāc un parunājies ar mani. Tev nav jākaunas. Es vēlos tev palīdzēt.”

14 Izpratne noder arī tad, kad vecāki paši izvēlas izklaidi. ”Tas, kādu mūziku, filmas un grāmatas mēs atzīstam par labām, spēcīgi ietekmē bērnus,” saka Pranass, kura vārdi bija minēti iepriekš. ”Jūs varat daudz ko teikt, bet bērni vēro jūsu rīcību un jūs atdarina.” Ja bērni redzēs, ka jūs vienmēr izvēlaties Dievam tīkamu izklaidi, viņu izvēle droši vien būs līdzīga. (Rom. 2:21—24.)

DIEVS JŪS UZKLAUSĪS

15., 16. a) Kāpēc var paļauties uz Jehovas atbalstu bērnu audzināšanā? b) Par ko ir runa nākamajā rakstā?

15 Kas notika pēc tam, kad Manua lūdza palīdzību dēla audzināšanā? Bībelē teikts: ”Dievs uzklausīja Manuas balsi.” (Soģu 13:9.) Vecāki, Jehova uzklausīs arī jūs. Viņš atbildēs uz jūsu lūgšanām un palīdzēs jums mācīt bērnus ar mīlestību, pazemību un izpratni.

16 Uz Jehovas atbalstu vecāki var paļauties arī tad, kad bērni ir sasnieguši pusaudžu vecumu. No nākamā raksta mēs uzzināsim, kā vecāki var ņemt vērā Jēzus piemēru, ar mīlestību, pazemību un izpratni mācot savus bērnus kalpot Jehovam, kad tie ir paaugušies.

^ 5. rk. Pārmācība Bībelē attiecas uz vadību, pamācīšanu, labošanu un dažreiz arī sodu, ko īsteno ar mīlestību, bet nekad ne ar dusmām.

^ 7. rk. Kādā enciklopēdijā norādīts: ”Jēzus laika sarunvalodā vārds aba lielākoties tika lietots kā neformāla, draudzīga un cieņas pilna uzruna, ar kuru bērni vērsās pie tēva.” (The International Standard Bible Encyclopedia.)