Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Novembris 2015

Lasītāju jautājumi

Lasītāju jautājumi

Kādi pierādījumi liecina, ka senās Jērikas pilsētas aplenkums pirms tās iekarošanas neturpinājās ilgi?

Kā minēts Jozuas grāmatas 6. nodaļā, no 10. līdz 15. pantam un 20. pantā, izraēliešu karaspēks soļoja apkārt Jērikai reizi dienā sešas dienas pēc kārtas. Septītajā dienā viņi apgāja apkārt pilsētai septiņas reizes un Dievs lika Jērikas iespaidīgajiem mūriem sagrūt. Tad izraēlieši iegāja Jērikā un to iekaroja. Vai arheologu atradumi apstiprina to, kas Bībelē stāstīts par Jērikas neilgo aplenkumu?

Senatnē, lai iekarotu nocietinātu pilsētu, to parasti kādu laiku turēja aplenkumā. Lai cik ilgs bija aplenkums, ja pilsēta tika ieņemta, iekarotāji izlaupīja tās bagātības un atlikušos pārtikas krājumus. Taču Jērikas drupās arheologi ir atraduši lielus pārtikas krājumus. Žurnālā Biblical Archaeology Review bija teikts: ”Ja neņem vērā māla priekšmetus, visvairāk gruvešos bija atrodama labība. [..] Šāds atradums Palestīnas arheoloģijas annālēs ir unikāls. Šad un tad gadās atrast vienu vai divas krūkas, taču tik liels labības daudzums ir kaut kas neparasts.”

No Bībeles izriet, ka izraēliešiem bija nopietns iemesls neizlaupīt Jērikā atrasto labību — to darīt viņiem bija aizliedzis Jehova. (Joz. 6:17, 18.) Izraēlieši uzbruka Jērikai pavasarī, kad pilsētā bija bagātīgi labības krājumi, jo tikko bija ievākta raža. (Joz. 3:15—17; 5:10.) Tas, ka Jērikā bija palicis daudz labības, liecina, ka Jērikas aplenkums neturpinājās ilgi, gluži kā rakstīts Bībelē.